ข้อคิดคติเตือนใจ

5 คำสอนดีๆ เมื่อต้องใช้ชีวิตเพียงคนเดียว เราต้องมีกำลังใจและอยู่เพื่อตัวเองให้ได้

เมื่อต้องใช้ชีวิตเพียงคนเดียว เราต้องมีกำลังใจและอยู่เพื่อตัวเองให้ได้ การพึ่งพาตัวเองได้ คือ คนจริง การหัดให้ตัวเองได้อยู่ตัวคนเดียวดูบ้างนั้น ถือเป็นเรื่องสำคัญ ที่ใครๆต่างก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือเอาไว้

1. ใจของคน ไม่แน่นอน

เพราะใจคนเรา สามารถเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลา และเราไม่มีทางที่จะรับรู้ได้เลยว่า เมื่อถึงจุดๆ หนึ่งของชีวิต ใครบ้างที่จะยังคงอยู่เคียงข้างเรา การเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ จึงอาจมีส่วนช่วยให้สิ่งที่เราต้องเผชิญนั้น ไม่ใช่เรื่องย า ก เกินที่เราจะรับไหว

2. เข้ ม แ ข็ ง มากขึ้นกว่าแต่ก่อน

คนเราจะรู้สึกว่าตัวเองสาม า ร ถ มีชีวิตความเป็นอยู่ได้ดีและเข้มแข็งกว่าเดิมนั้น ก็ต่อเมื่อได้ข้ามผ่ า น อุ ปสรรค ข้ามปัญหาต่างๆ ไปด้วยตนเอง

บางทีที่เราได้อยู่ตัวคนเดียวนั้น หรือใช้ชีวิตอยู่คนเดียวได้ มันไม่ใช่เรื่องที่แ ย่ เลย เพราะในบางครั้งบทเรียนชีวิตทั้งหลาย อาจจะได้มาจากประสบการณ์เหล่านี้แหละ

3. ไม่ต้องเป็นภาระหรือสร้างความเดื อ ด ร้อนให้ใครเลย

ในแง่ของความเป็นจริง คือ คนเราควรใช้ศักยภาพของตัวเองที่มีอยู่ หรือช่วยเหลือตนเองให้ได้อย่างเต็มที่ก่อน และเมื่อคิดว่า ทำไม่ได้แล้วจริงๆ

ค่อยไปพึ่งพาคนอื่น ซึ่งการกระทำเช่นนี้ จะทำให้เรารู้สึกได้ถึงคุณค่าที่มีอยู่ในตัวเองมากกว่าเดิม เพราะการหลี ก เ ลี่ ย ง การเป็นภาระ การสร้างปัญหาให้กับคนรอบข้างลดน้อยลง

4. ไม่มีใครอยู่กับเราได้ตลอดไปหรอก

เวลาจะพร ากใครหลายๆ คนให้เดินออกไปจากชีวิต ในแบบที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวกัน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ความรู้สึกเคว้งคว้างทั้งหลายจะก่อตัวขึ้นภายในใจของเราเอง

ทำให้รับรู้ได้ถึงความอ่อนแอ ดังนั้นแล้วการใช้ชีวิตคนเดียวให้เป็น คือเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งเลย ที่คนเราจะต้องหัดเรียนรู้เอาไว้ เพราะทุกสิ่งบนโลกใบนี้จะไม่สามารถคงอยู่ได้ตลอดไป รวมถึงตัวเราด้วย

5. ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการ ได้เต็มที่

การได้ทำอะไรด้วยตัวเอง จะทำให้เรารู้สึกได้ถึงความเป็นอิสระ สาม า ร ถใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการได้เต็มที่ และไม่ต้องเป็นห่วง หรือเป็นกังวลว่าใครจะรู้สึกอะไร เป็นการสร้างความสุขง่ายๆ ให้กับเราอีกด้วย และไม่ต้องทำให้ใครเดื อ ด ร้อนด้วย