ข้อคิดคติเตือนใจ

10 ข้อ ที่เราไม่จำเป็น ต้องอวดต่อหน้าคนอื่น

1.อย่า อวดความสุข

คนที่เขามีความสุขจริงๆ ไม่ต้องเที่ยว อวด ใครๆเลยว่ามีความสุขแค่ไหน ไม่ได้ต้องโชว์คนอื่นว่าชีวิตเพอร์เฟคต์เพียงใด นั่นไม่ใช่คนมีความสุขแต่เป็นคนมี ปมต่างหาก

2.อย่า อวดฉลาด

คนที่เขาฉลาดจริงๆจะไม่คุยโม้ เน้นฟัง มากกว่าพูด จะไม่อวดฉลาดให้ตัวเองดู โ ง่ แต่จะแก ล้ ง โ ง่ ให้ดูฉลาด และอีกอย่างคือ ไม่ช อ บ ทำให้คนอื่นหมั่ น ไ ส้

3.อย่า อวดเด่น

เมื่อเรารู้สึก เหนือ กว่าใคร ก็ไม่มีใครอย ากรู้สึก ด้ อ ย กว่าเราหรอก เมื่อรู้ตัวว่าเด่นให้ยกย่องคนอื่น ให้เขารู้สึกเท่าเที ยมเรา ไม่น้อยหน้า และอย่าชิงดีชิงเด่นกับผู้ใดเลย

4.อย่า อวดรู้

เมื่อไม่รู้ อย่าบอกว่ารู้ให้ดูเท่ เพราะสุดท้ายจะกลายเป็น โ ง่ ไม่เสี ยหายอะไรที่คนอื่นจะรู้มากกว่าเรา มันไม่เป็นไรเลย

5.อย่า อวดเก่ง

เราไม่ใช่คนเก่งที่สุด บนโลกมีคนเก่งกว่าเรามากมายเลย ต้องยอมรับว่ามีคนไม่เก่งที่อิ จ ฉ า เรา จงระวั ง ถ้าอวดเก่งจะไม่พัฒนาตัวเองและอาจไม่มีที่ยืน

6.อย่า อวด ค ว า ม ลั บ

ไม่ว่ารู้จักใคร ก็รู้หน้าไม่รู้ใจ อย่าเที่ยวไปบอกคว า ม ลั บ กับใครๆ เพราะเก็บอะไรไว้ไม่อยู่ คนที่ไว้ใจได้มีไม่กี่คนในชีวิตหรอก จงเก็บคว า ม ลั บ ไว้กับพวกเขาเหล่านั้น

7.อย่า อวดดี

คนอวดดี ห ยิ่ ง ท ะ น ง ตัว ใครจะอย ากช่วยเหลือเวลาลำบากล่ะ ไม่มีใครเหลียวแล ควรรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน สูงแต่ แสดงตน ต่ำ กว่าที่เป็นอยู่เสมอ

8.อย่า อวดรวย

คน มั่งมี ไม่เคยต้องวิ่งวุ่นทำอะไรอวดใครหรอกนะ คนไม่มีต้อง ดิ้ น ร น หาโน่นหานี่มาอวดผู้อื่น ถึงรวยแล้วอวดรวย ก็หมดตัวได้ ยิ่งจนแล้วอวดรวย ยิ่ง ถั ง แ ต ก กันไปใหญ่

9.อย่า อวดสำเร็จ

ชีวิตคนเรามีขึ้น และมีลง เวลาขึ้นอย่าหลงระเริง เวลาลงจะได้ไม่ถูก ซ้ำเติม ยิ่งสำเร็จก็ยิ่งต้องถ่อมตน ผู้คนจึงจะรัก

10.อย่า อวดผลงาน

ผลงานดีไม่ต้องโอ้อวด เขาจะเห็นและชื่นชมคุณเอง พูดถึงผลงานตัวเองอย่างภูมิใจได้ แต่อย่าพย าย ามเหนือกว่าผู้อื่นด้วยการวิจ ารณ์และด้วยผลงานผู้อื่น