ข้อคิดคติเตือนใจ

5 สิ่ง ที่คนมีความสุข เขาคิดกัน

1. ปล่อยมันไป อย่าเสี ยเวลากับสิ่งที่ผ่านมาให้มากนัก

อะไรผ่านแล้วให้ผ่านไป อย่าจม ป ลั ก กับเรื่องที่ผ่านมา มันแก้ไขอะไรไม่ได้หรอก เวลาก็ยังเดินต่อไปเรื่อยๆ จบไปแล้ว ทิ้งเป็น อดีตไปเลย จงอยู่กับปัจจุบัน จะได้ทำอนาคตของเราให้ดีที่สุด

ทุกวินาทีที่เราอยู่กับอดีต อยู่กับความทุ กข์ เราอยู่เพื่อหายใจไปวันๆเท่านั้น ไม่เรียกว่าการใช้ชีวิตเลย การใช้ชีวิตคือ อยู่แล้วต้องอยู่แบบมีความสุขสิ

2. เลิกใส่ใจ ในบางอย่าง ที่ไม่จำเป็น

ไม่ใส่ใจอะไรที่ไม่จำเป็น คนอื่นมองเราแบบไหน จะคิดว่าเราเป็นอย่างไร จะวิจๅรณ์การใช้ชีวิตของเรายังไง ไม่จำเป็นต้องสนใจทุกเรื่องเลย ชีวิตมันสั้น เกินกว่าเราจะเสี ยเวลาไปกับอะไรที่ทำให้ไม่มีความสุขเช่นนี้

3. จงก้าวต่อไปแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม

ก้าวต่อไปข้างหน้า แม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น จะผิ ดหวัง จะ สู ญ เ สี ย เราต้องก้าวต่อไปข้างหน้าได้เสมอ ไม่มีเสี ยเวลา ค ร่ำ ค ร ว ญ มุ่งไปที่สิ่งที่เราต้องการในชีวิต ต้องไม่มีอะไร หยุด หรือ ขวๅงเราได้นะ

4. จงคิดบวกเข้าไว้

เชื่ อ ม โ ย ง ทุกอย่างกับความคิดบวก ทุกเหตุ กๅรณ์ที่เกิดขึ้น ล้วนเอาความคิดบวกมาเชื่อมโยงได้ และหาเหตุผลที่ทำให้เรา ขอบคุณ ที่มันเกิดขึ้น จงมองให้ถึงสิ่งที่ดีที่สุด แล้วเราจงเรียนรู้จากมัน

5. ทำตามความต้องการของเรา มากความคาดหวังของผู้อื่น

ทำตามหัวใจเรียกร้อง อ ย า กเป็นแบบไหน อ ย า กเรียนอะไร อ ย า กประกอบอาชีพไหน ให้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ ไม่ใช่สิ่งที่คนรอบข้าง หรือ สังคมมองว่าดี เพราะบางอย่าง อาจจะดีสำหรับคนอื่น แต่กับเรา ไม่ใช่ไง

ความสุขที่แท้จริงของชีวิต ทั้ง 7 ประการ

1. ความสุข ไม่ใช่ การมีเงินเก็บเยอะ แต่ เป็นการมีเวลาได้ทำในสิ่งที่ชอบ

2. ความสุข ไม่ใช่ ตอนประสบความสำเร็จมีคนยินดี แต่ มันคือตอนผิ ดหวัง แล้วมีคนคอยช่วยเหลือและให้กำลังใจเรา

3. ความสุข ไม่ใช่ คนรักเราสวยหรือหล่อ แต่คือ การได้เห็นรอยยิ้มของคนที่เรารักได้บ่อยแค่ไหน

4. ความสุข ไม่ใช่ รถคันหรู แต่ คือ การขับรถถึงบ้านโดย ปลอดภัย

5. ความสุข ไม่ใช่ ยศฐาบรรดาศักดิ์ แต่ เป็นใครๆ ก็พูดว่า คุณเป็นคนที่มีศักดิ์ศรี น่าเคารพนับถือ

6. ความสุข ไม่ได้อยู่ที่ การมีบ้านหลังใหญ่ มันอยู่ที่ ในบ้านนั้นมีรอยยิ้มเสี ยงหัวเราะเพียงใด

7. ความสุข ไม่ใช่ การได้กินอาหารดี แต่ คือการมีสุขภาพร่างกายแข็งแร ง