ข้อคิดคติเตือนใจ

10 วิธี ให้กำลังใจตัวเอง ฝึกหัวใจของเราให้แข็งแกร่ง

จงให้กำลังใจตัวเองบ้าง ไม่ให้จนมุม ต้องรักตัวเองให้เป็น คนที่สำคัญที่สุด คนที่เข้าใจเรามากที่สุด มีความสุขอยู่กับเรามากที่สุด คนที่จะอยู่กับเราไปจนแก่เฒ่า นั้นไม่ใช่ใคร จริงๆแล้วเป็นตัวของเราเองนี่แหละ

ไม่มีใครเข้าใจเราเท่าตัวเรา จงหัดที่จะรักตัวเองให้เป็น หัดที่จะให้กําลังใจตัวเอง ให้หัวใจของคุณจะแข็งแกร่ง และไม่จนมุม

1. ปรับเปลี่ยนความคิดใหม่

โ ม โ ห ต ก ใจ น้อยใจ ชีวิตอั บ เ ฉ า ต้องปรับเปลี่ยนความคิดและเชื่อมั่นในตนเอง กระตือรือร้นที่จะค้นหาสิ่งดีๆ เพราะหากไม่ทำ ก็คงไม่มีใครทำให้ได้ ฉะนั้น เปลี่ยนความคิด ที่มีต่อตัวเองแล้วเรื่องดีๆอีกมากมายจะตามมา

2. ทำในสิ่งที่รัก ที่ชอบ

ถ้ามีเรื่องที่รักที่ชอบและอย ากทำมากมายในชีวิต แต่ไม่สามารถทำได้หมด ก็จงทำในเรื่องที่ทำให้รู้สึกเป็นสุขทุกครั้งที่ได้ทำ หรือเพียงนึกถึงก็เกิดแร งบันดาลใจ ก็จงทำสิ่งนั้น

3. เรียนรู้จากอดีต

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ มันก็คือส่วนหนึ่งของเส้นทางชีวิต ที่ผ่านมาแล้ว ให้คิดว่า ถ้าไม่มีวันวานจะมีวันนี้ได้ยังไงกัน

4. อยู่กับปัจจุบัน

เราไม่จำเป็นต้องวิ่งไปในอนาคตเพื่อแสวงหาความสุข เพียงแต่นำกายและใจมาดำรงอยู่ด้วยกันอย่างตั้งมั่น ก็จะสามารถรับรู้กับความสุขที่มีมากเพียงพออยู่แล้ว

5. ก้าวข้ามเรื่องผิ ด พ ล า ด

ไม่มีใครบนโลกนี้ ที่ไม่เคยทำผิ ด ที่สำคัญเมื่อทำผิ ด ให้เรียนรู้ข้อผิ ด พ ล าดที่เกิดขึ้น และก้าวข้ามแล้วเดินหน้าต่อไป

6. ฟังเสี ยงสัญชาตญาณ

การรักตัวเองนั้น จำเป็นต้องมีศรัทธาในตัวเอง เชื่อใจตัวเอง แม้ว่ามันไม่ง่ายเสมอไปที่จะหยุดฟังความคิดของตัวเอง แต่จงฟังเถิด

7. ดูแลกายใจให้สมบูรณ์  ดูแลสุขภาพกาย ด้วยการทานอาหารที่มีประโยชน์ นอนให้เพียงพอ ออกกำลังกายเป็นประจำ คิดบวกเข้าไว้ ทำสมาธิ และศึกษาธรรมะ จะทำให้เกิดความสงบในจิตใจ

8. ทำกิจกร ร ม ใหม่ๆ ไม่มีใครแก่เกินที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จงเปิดตัวเองรับประสบการณ์ใหม่ๆ เช่น ไปยังสถานที่ที่ไม่เคยไป การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน

9. ชื่นชมตัวเอง

ไม่ต้องรอให้คนอื่นชื่นชม อาจผิ ด หวังได้ หัดเห็นคุณค่า ชื่นชมตัวเองก็ไม่ผิ ด อะไรหรอก

10. ปลดปล่ อ ย อารมณ์บ้าง 

อย่าเก็บ ก ด เพราะ การแสดงอารมณ์ที่แท้จริงจะช่วยให้คุณทุ ก ข์น้อยลง

หากรู้สึกเศร้า เสี ย ใจ ระบ า ย มันออกมาเลย จะด้วยการเขียน พูด ร้องใ ห้ ก็ทำไป ความรู้สึกจะได้ดีขึ้น

ขอขอบคุณ pentahugs