ข้อคิดคติเตือนใจ

23 บุญ ของผู้ที่มีวาสนาตรงกันและศีลเสมอกัน

เป็นเรื่องราว ที่มีประโยชน์สำหรับใครหลายๆคน

โดยเฉพาะกับคนที่ กำลังคิดท้อแท้ในชีวิต ใครที่เจอปัญหาเข้ามารุ ม เร้าในชีวิต ถ้าเพื่อนๆจะนำบทคว า ม นี้ไปแบ่ ง บุญให้กับผู้อื่นผมก็ยินดี “ขออนุโมทนาบุญด้วย”

1 การจากไปของชีวิต เป็นเรื่องธรรมดา แต่การได้อยู่กับชีวิตปัจจุบัน มันมีคุณค่ามาก

2 ถ้าคุณเป็นคนนึง ที่คิดว่าตัวเองมีค่า เพราะว่ามีเงิน ลองวันไหนคุณไม่มีเงินดูนะ แล้วจะรู้ว่าคุณก็แค่คน ไ ร้ ค่าคนหนึ่งนั่นแหละ

3 ถ้าคุณเป็นคนที่อารมณ์ โ ม โ ห อารมณ์ติ ดลบ สิ่งเหล่านี้ มักทำให้คุณนั้นไขว้เขว ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต แต่ถ้าคุณมีอารมณ์ในทางบวก

สิ่งทุกอย่ างก็จะประทานพรให้กับเรา และคนอื่นที่อยู่รอบตัวเราด้วย

4 หากในวันนี้คุณวิจ ารณ์คนอื่น จิตใจของคนก็จะต่ำลงทุกวัน ลอ ง สังเกตุตัวเองทุกวันว่า ทุกวันนี้จิตใจของคน สูง หรือ ต่ำ กันแน่

5 เมื่อชีวิตนี้ไม่มีใครมาทำให้คุณโก ร ธ คุณจะไม่รู้เลยว่าระดับจิตใจเราอยู่ตรงไหน หากไม่มีใครมาทำให้คุณทุ กข์ใจ คุณก็จะไม่รู้เลยว่าตัวเองนั้นยังต้องพัฒนาสิ่งใด

6 หากเราเกลี ย ด ใครคนใดคนหนึ่ง เราก็จะทุ กข์ แต่ถ้าหากเราให้อภัยและเมตตาเขา เราก็จะเป็นสุขใจ

7 ถ้าชีวิตนี้คุณคิดว่า คุณมีค่าเพราะว่ามีหน้าตาดี เวลาไหนที่คุณแก่ลงไป คุณค่าของคุณก็จะหมด ทุกสิ่งทุกอย่ างคงเหลือไว้แต่เพียงความดี

8 ฝึกจิตและพัฒนาตัวเองอยู่บ่อยๆ ทำเช่นนี้เรื่อยๆ อาจจะไม่ได้ทำให้เราหลุดพ้นทุ กข์ไปตลอดกาล แต่เราจะทุ ก ข์น้อยลงนั่นเอง

9 ในเรื่องของการแก้ก ร ร มที่ดีที่สุดนั้นก็คือ แก้ทัศนคติ การแก้ความคิด แก้ไขคำพูด แก้ไขการกระทำของตัว โดยไม่ต้องไปดูคนอื่นเลย

10 ความทุ กข์ทั้งหมดในชีวิต ไม่ได้เกิดจากสิ่งที่คนอื่นได้คิดกับเรา แต่มันเกิดจากสิ่งที่เราคิดกับคนอื่นไงล่ะ

11 ถ้าในชีวิตนี้คุณต้องแข่งกับเวลา เมื่อใครคนใดคนหนึ่งปล่อยวางได้เร็วมากแค่ไหน เขาคนนั้นก็จะมีความสุขเร็วขึ้นเท่านั้น

12 จงจำไว้เสมอว่า ความทุ กข์และความเจ็ บทั้งหลาย ไม่ได้เข้ามาในชีวิตเพื่อเป็นการมอบให้เรา แต่มันเข้ามาในชีวิตเพื่อเป็นการสอนให้ สู้ ต่อไปต่างหาก

13 ก้าวแรกในชีวิตสำคัญเสมอ ผู้ตื่นคือ การยกวุ่นวายในใจเรื่องของคนอื่น แล้วหันกลับมามองก้าวแรก การกระทำต่อไปในใจของเรา

14 การที่เราอยู่กับปัจจุบัน ไม่ใช่การหยุดทำในเรื่องสำคัญ แต่เป็นการหยุดความทุ กข์ ไปกับเรื่องที่ไม่สำคัญนั่นเอง

15 ต้องขอขอบคุณคนที่คิด และทำไม่ ดี กับชีวิตของเราไว้ เพราะมันทำให้เราได้พัฒนาตัวเองจนถึงปัจจุบันนี้

16 ไม่ว่าชีวิตของคุณจะเกิดความทุ กข์มากน้อยแค่ไหน ทางออกจะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกว่าใจของเราหรอก

17 การทำความดีเพียงเล็กๆน้อยๆ ไปเรื่อยๆ สุดท้ายแล้วจะสร้างปาฏิหาริย์ให้กับชีวิตคุณแน่นอน

18 คนเรานั้น เมื่อฝึกเดินจนเก่งได้ฉันใด ก็ยอมป ว ด จิตใจของตัวเองให้เป็นสุขมากได้ฉันนั้น

19 โปรดสังเกตให้ดีๆ สิ่งใดที่ทำให้เราทุ กข์ในทุกวันนี้ คืออะไร มันเป็นพฤติก ร ร มของตัวเราเองหรือของคนอื่น

20 ต่อไปนี้อย่ าได้ถือโท ษ โ ก ร ธ ใครที่ไม่คู่ควร อย่ าได้ ตี ต ว น กับอดีตที่แล้วมา อย่ าให้ใครมาคิดเขียนชีวิตของเรา อย่ าเอาคำพูดของคนอื่นมา ก รี ด ใจเราได้

21 ไม่ว่าในภายนอกของเราอยู่กับคนมากแค่ไหน แต่ภายในใจเรายังอยู่ตัวคนเดียวเสมอ หาวิธีที่จะรักตัวเองให้เจอ เพราะว่าในโลกใบนี้ไม่มีใครที่อยู่กับตัวเองได้ตลอดเท่าตัวเราเอง

22 แต่ละช่วงของปีนั้น จงทำให้ชีวิตดีขึ้นในทุกๆครั้ง เพราะในแต่ละวันนั้นชีวิตของเรากำลังสั้นลง

23 ถ้าในชีวิตนี้คุณสามารถสร้างความดีไว้ได้ ถึงคุณจะมีเงินทองมากมายเท่าไหร่ หรือว่าเป็นคนจนที่ไม่มีเงิน จะหน้าตาดีหรือไม่ เมื่อคุณจากไป เหลืออยู่ก็แค่ความดีให้คนอื่นได้ชื่นชมเท่านั้น

เชื่อว่า คุณงามความดีที่ผมนำมาแบ่ ง ให้ในวันนี้ จะเป็นบุญกุศลอย่ างยิ่ง ถ้าเพื่อนๆ จะนำไปให้ผู้อื่นได้รู้ เหมือนกับคุณ ที่อ่ านจบ

ขอขอบคุณ postsod