ข้อคิดคติเตือนใจ

4 ลักษณะ ของคนรัก ที่ทำให้ชีวิตเราเจริญขึ้น

เราต้องแยกให้ออกระหว่าง “ความสุข” กับ “ความเจริญ” คนที่คบด้วยแล้วมีความสุขคือ สามารถตอบสน อ ง อ ารมณ์ของเราได้ เช่น ชอบอะไรเหมือนกัน ส่วนคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความเจริญคือ การทำให้ชีวิตพัฒนาขึ้น ก้าวหน้าขึ้น มีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้น

แต่ก่อนที่จะมองหาคนที่ทำให้เราชีวิตเจริญขึ้นนั้น เราควรต้องรู้จักตัวเองด้วย และรู้จักที่จะคบคนที่จะเหมาะสมกับเรา จึงจะช่วยให้ความสัมพันธ์นั้นราบรื่นมากขึ้นนั่นเอง

1. การให้เสมอกัน

บางคนชอบคนรวย เพราะใช้ชีวิตง่ายขึ้น เขาจ่ายให้ตลอด และขณะเดียวกันผู้ชายรวย เขาเคยให้เราได้ เขาก็เอาไปให้คนอื่นได้เหมือนกัน จะให้ดีคือฝ่ายหนึ่งให้ อีกฝ่ายหนึ่งแม้ว่าจะร ายได้น้อยกว่า แต่จงพย าย ามประดิษฐ์หรือหาสิ่งอื่นมาให้เป็นการตอบแทนจะดีกว่า

จึงจะพอดี ไม่ใช่สายเปย์แค่ฝ่ายเดียว ยกเว้นชีวิตพี่นั้นมีแต่ให้ ยินดีจะให้ ก็ดีไป อีกส่วนหนึ่งคือทัศนคติการให้ผู้อื่นให้สังคม หรือความใจกว้างนั่นเอง ถ้าไม่ตรงกันก็มีปัญหาอีก เช่น ฝ่ายหนึ่งชอบช่วย เหลือคนอื่น แต่อีกฝ่ายคิดว่าให้มากไป เลยทำให้ ถ ก เ ถี ยงกัน

2. การมีศีล ที่เสมอกัน

ศีลเสมอกันถือเป็นเรื่องสำคัญเลยล่ะ เพราะการยอมรับในสิ่งผิ ด ชอบชั่ ว ดีแต่ละคนไม่เท่ากัน เช่น บางคน ฆ่ ๅ ม ด ฆ่ ๅ ยุ ง ทั้งวัน เพราะถือว่าสั ตว์เหล่านี้ร ก โลก ในขณะที่อีกฝ่ายไม่ช อ บ ความ รุ น แ ร ง เป็นต้น

การตัดสินใจของคนเรา มักจะอยู่บนพื้นฐานของศีลธรรมของตัวเองเสมอ ฉะนั้นถ้าต่างฝ่ายต่างมองความผิ ด ชอบชั่ วดีไม่เท่ากัน ก็จะเกิดการ ถ ก เ ถี ยงขึ้น

3. วิเคราะห์ให้ออกว่าเราเหมาะกับคนแบบไหน

บางคนชอบคนหน้าตาดี บางคนเหมาะที่จะอยู่กับคนนิสัยดี การเลือก แฟนไม่ใช่เพียงเลือกคนที่เราชอบ มันต้องเลือกคนที่เหมาะกับเราด้วย บางคนอยู่ด้วยแล้วมีความสุข แต่อาจไม่ได้ทำให้คุณเจริญ และบางครั้งความเจริญก็อาจไม่ได้ทำให้มีความสุข

หากจะให้ดี ควรมีให้ครบทั้งสองเลย และไม่ใช่ว่าการคบคนที่เหมือนกันแล้วจะดีหรอกนะ เช่น ตัวเองติสเลยชอบคนที่ติส บางครั้งคุยกันสนุก แต่ต่างคนต่างใช้แต่สม อ ง ซี ก ขวามากกว่าเหตุผล ทะเล า ะ กันจึงมีแต่อารมณ์และจิตนาการไปกันใหญ่ บางครั้งคนที่ต่างกันกลับช่วยเติมเต็มกันได้ดีกว่า

4. ปัญญาเสมอกัน

หากคู่ของเราคุยในเรื่องเดียวกันได้ สม อ ง อยู่ในระดับเดียวกัน มีตรรกะ การรับรู้เสมอกัน ก็จะทำให้การสื่อส ารเป็นไปอย่างเข้าใจกัน บางคนพูดนิดเดียวก็เข้าใจ บางคนอธิบายจนเหนื่อย ก็ไม่เข้าใจ

นี่แหละคือ การพิจารณาเลือกคนที่มีความเหมาะสมกับอุปนิสัย ที่เรารับได้ หรือรับไม่ได้ ศรัทธา ความเชื่อ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น มันก็อยู่ที่เรา ตัวเรารู้ดีที่สุด ว่าชอบอะไร