ข้อคิดคติเตือนใจ

4 ข้อดี ที่เราไม่ควรกลัว การอยู่เพียงลำพัง

การอยู่คนเดียว มีประโยชน์มากมาย ไม่น่ากลั วแม้แต่น้อย การอยู่คนเดียวนั้นมีข้อดีอย่างไรบ้าง อ่ๅนจบแล้ว เราอาจจะอย ากอยู่คนเดียวขึ้นมาก็เป็นได้

1. จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ให้เกิดขึ้นกับตัวเอง

ศิลปิน นักเขียน และนักดนตรีที่ประสบความสำเร็จได้เห็นตรงกันว่า ความสันโดษ สามารถช่วยพัฒนา การทำงานของพวกเขาได้ การใช้เวลาอยู่ห่างจากความต้องการจากสังคมบ้าง ช่วยส่งเสริมให้เรามีความคิดสร้างสรรค์ได้

2. ทักษะในการอยู่คนเดียว ดีต่อสุขภาพจิต

แม้ทักษะทางสังคมจะมีความสำคัญ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การสร้างมิตรภาพดีๆ ระหว่างกันและกัน เป็นหนึ่งในวิธีการฝึกทักษะทางมนุษยสัมพันธ์ และในขณะเดียวกัน ก็มีหลักฐานที่ว่า ทักษะในการอยู่คนเดียว ก็อาจมีความสำคัญพอๆ กันในด้านสุขภาพด้านความสุขในชีวิตด้วย

เพราะความสามารถในการ อดทน เมื่ออยู่คนเดียว ถูกเชื่อมโยงกับ ความสุข ที่มีมากขึ้น ความพึงพอใจในชีวิต และการจัดการกับความเค รี ย ด ที่ดียิ่งขึ้น เพราะงั้น การที่เราอยู่คนเดียวบ้าง ก็ถือเป็นการดีที่ได้ฝึกฝนตนเอง ให้พร้อมรับมือกับความรู้สึกต่างๆ และเพิ่มความมั่นคงทางจิตใจนั่นเอง

3. ทำให้เราเข้าใจคนอื่นได้มากกว่าเดิม

หนังสือเรื่อง 13 สิ่งที่คนเข้มแข็ง เขาไม่ทำกัน กล่าวไว้ว่า เมื่อผู้คนใช้เวลากับตนเอง พวกเขามีแนวโน้มที่จะแสดงความเมตตา แก่ผู้อื่นได้มากกว่า หากคุณใช้เวลาในวงสังคม ของตัวเองมากไป คุณมีแนวโน้มที่จะพัฒนาความคิด แบ่งแยกระหว่าง เขา กับ เรา มากขึ้น ทำให้เราปฏิบัติต่อตัว ผู้อื่นที่อยู่นอกวงสังคมของเราอย่างมีเมตตาน้อยลงไงล่ะ

4. ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม

ถึงหลายบริษัทจะส่งเสริม ให้มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีการปฏิสัมพันธ์กันในงานที่เพิ่มมากขึ้น แต่จากการวิจัย คนส่วนใหญ่ทำผลงานได้ดีกว่าเมื่อพวกเขามีความเป็นส่วนตัว จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ดีขึ้น

ที่มา junjaonews