ข้อคิดคติเตือนใจ

10 เรื่อง ที่พ่อแม่ควรทำให้ลูกเห็น เป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูก

ทุกสิ่งที่พ่อแม่ทำ มันส่ ง ผลกับเจ้าตัวน้อยทั้งหมด แม้แต่สิ่งเล็กๆ ที่พ่อแม่คิดไม่ถึง ทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ ดี ถ้าอย ากให้ลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นคนนิสัยดี พ่อแม่ต้องหัดทำ 10 ข้อ เพื่อเป็นต้นแบบให้ลูกเห็น

1.ไม่อายที่จะแสดงความยินดี กับคนรัก

ไม่ว่าคนรักของคุณจะทำเรื่องไหนสำเร็จ ทั้งเรื่องงานหรือการได้รับ รา ง วั ล พิเศษ จงอย่ าลืมแสดงความยินดีให้คนรักรู้ว่าคุณภูมิใจและมีความสุขร่วมไปกับเขา

การแสดงความยินดีนั้น ต่อหน้าลูกๆ จะช่วยสอนให้ลูกรู้จักการแสดงความยินดีกับผู้อื่น เมื่อเขาเหล่านั้นประสบความสำเร็จ และเป็นการสอนให้ลูกรู้ถึงคุณค่าของการทำงานอย่ างหนักด้วย

2.แสดงความรัก ต่อกัน ให้ลูกเห็น

มันเป็นสิ่งที่คนในครอบครัว ควรจะต้องทำต่อกัน แม้ว่าในสังคมไทยจะเขินอายต่อการแสดงความรักที่ไม่คุ้นเคยเท่าไรนัก แต่รู้มั้ยว่ามันเป็นผลดีต่อความสัมพันธ์ ทั้งยังปลูกฝั ง ความคิดเรื่องความสัมพันธ์ที่ดีต่อตัวลูกด้วยนะ

การที่ลูกได้เห็นพ่อแม่แสดงความรักต่อกัน ลูกก็จะจดจำไว้ ซึ่งส่งผลให้ลูกมีความสัมพันธ์ที่ดีเมื่อลูกเติบโตขึ้น

3.ยื่นมือเข้าช่วยคนรัก หากเขามีปัญหา

ทีมเวิร์คเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด และครอบครัวก็คือ ทีมเวิร์ค ที่ดีที่สุดในเส้นทางของชีวิต ฉะนั้น แสดงให้ลูกเห็นว่า พ่อกับแม่จะเคียงข้างกันตลอดไปคอยช่วย เหลือกันอยู่ตลอด

เช่นเรื่องง่ายๆ อย่ างการช่วยกันทำงานบ้าน ไม่ทิ้งภาระการทำงานบ้านไว้ที่ใครแค่คนเดียว การช่วยกันแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยๆ จะเป็นการปลูกฝั งให้ลูกเห็นถึงคุณค่าของคู่ชีวิต ส่งผลถึง ความสัมพันธ์ในอนาคตของลูกด้วย

4.แ ช ร์ ความสนใจและงานอดิเรก ร่วมกับคนรัก

การแ บ่ ง ปั น ความสนใจและงานอดิเรกกับคนรัก ไม่เพียงช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อคู่ชีวิต แต่ยังมีผลต่อลูกๆ ด้วยสิ สิ่งนี้จะทำให้ลูกรู้ว่า การแ ช ร์ ความสุขร่วมกันกับคนที่ตัวเองรัก

ช่วยรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวได้ เช่น หากิจก ร ร มสนุกๆ ออกกำลังกายร่วมกัน ทำกันทั้งครอบครัว ดูหนัง กินข้าว ด้วยกัน ก็เป็นการใช้เวลาอย่ างมีค่าร่วมกัน ที่จะช่วยให้ความรักนั้นยืนย าวนั่นเอง

5.ใช้ความสงบ สยบความ ขั ด แ ย้ ง

เด็ กที่เติบโตในครอบครัวที่มีการทะเล าะ วิ ว า ท กันจะมีพัฒนาการที่ช้ากว่า เด็ กที่เติบโตในครอบครัวที่แสนสงบสุข ความจริงนั้นคือ ทุกๆ ครอบครัวมีปัญหาทะเล าะกันเป็นเรื่องธรรมดา แต่การค วบคุ มสถานการณ์ไม่ให้การทะเล าะกันนั้น สำคัญสุด

ครอบครัวที่ใช้ความ รุ น แ ร ง ทั้งทางคำพูดและพฤติก ร ร มนั้น เป็นต้นเหตุของบรรดา ปัญหาสังคมทั้งหลาย รวมไปถึงปัญหาต่อตัวเด็ กด้วย เช่น ลูกเติบโตกลายเป็นเด็ กที่ข าดความมั่นใจ อารมณ์แ ป ร ป ร วน อาจนำไปถึงเป็นโ ร ค ซึ ม เ ศ ร้ าได้

6.ยอมรับเมื่อทำ ผิ ด

มนุษย์ทุกคนต้องเคยทำ ผิ ด เคยมีชีวิตที่ผิ ดพล าด เคยสร้างปัญหาให้ตัวเองเสี ยใจ การเป็นผู้ใหญ่ที่ดีนั้น ต้องยอมรับเมื่อตัวเองทำผิ ด โดยไม่ต้องอาย อย่ ากลั วหากจะต้องยอมรับความผิ ดต่อหน้าลูกๆของคุณ และอย่ าอายหากต้องกล่าวคำขอโท ษ

การเรียนรู้จากความผิ ดพล าด จะช่วยให้ลูกเข้าใจว่า ทุกคนสามารถทำผิ ดได้ แต่ก็ต้องยอมรับผิ ดได้เช่นกัน และหากลูกทำผิ ด ลูกก็จะกล้ายอมรับผิ ด เพราะว่าพ่อแม่นั้นเป็นตัวอย่ างที่ดีให้เห็นแล้ว

7.ให้เวลาเยียวย าความรู้สึก หากทะเล าะกัน

เมื่อเผลอ ถ ก เ ถี ยงกับคนรักในบางเรื่อง ต่อหน้าลูก สิ่งที่สำคัญคือการเคารพอีกฝ่าย และแสดงให้ลูกเห็นว่าถ้าคนสองคนเกิดหงุ ด ห งิ ด หรือไม่พอใจกัน ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะถอยคนละก้าว เพื่อเว้นพื้นที่ว่าง

ที่สำคัญเลย ที่ต้องทำให้ลูกเข้าใจ คือการให้เวลาและพื้นที่เพื่อฟื้นฟูความรู้สึกของอีกฝ่าย เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ แต่จะใช้เวลาไม่นาน ก็สามารถกลับมาพูดคุยกันได้อย่ างปกติแล้วล่ะ

8.เคารพในความคิด ที่ขั ด แ ย้ ง กัน

ความคิดที่ขัดแย้งกันนั้น เกิดขึ้นได้ในทุกสังคม ยิ่งคนในครอบครัวที่ใกล้ชิดกันแล้วล่ะก็ ก็ย่อมมีบางเรื่องที่ไม่ลงรอยกัน เป็นเรื่องธรรมดา แต่การเคารพความคิดของคนอื่นเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่า

ในฐานะพ่อแม่แล้วนั้น ต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูกว่า แม้เราจะมีความคิด ที่ไม่เหมือนกัน หากเราต่างเคารพความคิดซึ่งกันและกัน ก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่ างมีความสุขได้

ถ้าลูกเห็นว่าคนในครอบครัวเคารพและรับฟังความคิดของอีกฝ่าย ลูกก็จะเข้าใจว่า ทุกสังคมจะมีความเห็นต่างอยู่ สำคัญที่ว่า เราต้องอยู่อย่ างเคารพความคิดของอีกฝ่ายด้วยนะ

9.สร้างระบบระเบียบ ให้ลูกรู้จักความรับผิ ด ชอบ

ลองลิสต์สิ่งที่ต้องทำในแต่ละวัน เพื่อสร้าง ก ฎ ระเบียบของบ้าน จะช่วยให้ลูกเติบโตเป็นคนที่มีความรับผิ ดชอบได้ ถ้าต้องการสอนลูกเรื่องระเบียบวินัยและความรับผิ ด ชอบล่ะก็

พ่อแม่ก็ต้องทำให้เห็นเป็นต้นแบบก่อน จากนั้นลองให้ลูกช่วยทำงานบ้านด้วยการมอบหมายความรับผิดชอบให้ลูกรับทำหน้าที่นั้น เช่น ลูกต้องเป็นคนล้ างจานในทุกๆวัน หรือลูกจะต้องทำความสะอาดบ้านทุกเสาร์-อาทิตย์เพราะพ่อกับแม่คือต้นแบบของชีวิต เป็นตัวอย่ างให้ลูกเห็น พ่อแม่จึงต้องแสดงถึงสิ่งดีๆให้ลูกเห็นอยู่เสมอๆ

10.แก้ปัญหา ไปด้วยกัน

เวลาที่คนในครอบครัวประสบปัญหาสำคัญๆ อย่าง ปัญหาเรื่องงาน ปัญหาเรื่องเงิน หรือปัญหาเรื่องสุขภาพ มันสำคัญนะ ที่คนในครอบครัวจะอยู่ข้างๆ และก้าวผ่านมันไปด้วยกัน โดยไม่โท ษ ว่าเป็นความผิ ดของอีกฝ่าย แต่ร่วมกันแก้ปัญหา

การอยู่เคียงข้างคนรักในวันที่เ ล วร้ า ย นอกจากจะช่วยรักษาความสัมพันธ์ในคู่ชีวิตได้แล้ว ยังเป็นผลดีต่อลูกๆ เมื่อเขาเห็นว่า พ่อแม่รักกันมากพอที่จะข้ามผ่านสิ่งร้ า ยๆ ไปด้วยกัน ลูกก็จะรู้สึกมั่นคงและปลอดภัย และลูกก็จะสามารถแก้ปัญหาในทางที่ถูกได้ หากต้องเผชิญกับปัญหา

ขอขอบคุณ th.theasianparent