ข้อคิดคติเตือนใจ

ข้อเสีຍ “การเป็นคนพูดตรงเกินไป” อาจทำให้ ผิ ด ใ จ กับใครหลายคน

การเป็นคนชัดเจน คนพูดตรงๆ บางคนก็มองว่าดี ชัดเจนตรงไปตรงมา บางคนก็มองว่าไม่ ดี ไม่รักษ าน้ำใจคนอื่นบ้างเลย ไม่รู้กาละเทศะ และเรามาบ อ ก ถึงข้อเสี ยของการเป็นคนพูดตรงๆ ที่อาจทำให้คุณผิ ด ใจกับคนรอบ

บางครั้งการพูดตรงๆ อาจจะทำให้คุณใช้ชีวิตค่อนข้างลำบาก เพราะคนเรามีนิสัยต่างกัน และบางคำพูดของคุณก็อาจจะไปกระทบจิตใจคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัว บางครั้งคุณก็ควรจะสังเกตคนอื่นบ้าง ว่าอะไรควรพูดไม่ควรพูด

ไม่มีศิลปะในการพูด พูดตรงๆให้ฉลาดถูกกาละเทศะในบางเรื่องดีกว่า พูดตรงๆไปทุกเรื่องแล้วต้องสร้างศั ต รู ให้ตัวเอง ดังนั้น คุณต้องรู้จักการใช้คำพูด หรือที่เรียกว่าศิลปะในการพูด ต้องใช้สติก่อนพูด

ไตร่ตรองให้ดี ถ้าคุณพูดจาตรงๆที่ดูเหมือนแร งๆ จะกลายเป็นว่าคุณใช้อารมณ์มากกว่าไม่มีใครอย ากอยู่ใกล้หรอก หรือไม่สบายใจหรอกนะ การพูดตรงๆ แข็งๆ นี่ก็เช่นกัน บางครั้งอาจทำให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกว่าคุณน่ากลั ว และอยู่ด้วยก็อึ ดอั ดนั่นเอง

ดังนั้นถ้าจะเป็นคนพูดตรงๆ ควรพูดในเรื่องที่สมควรพูด ไม่ทำร้ า ย จิตใจใคร พูดด้วยเหตุผล และใช้สติคิดให้ดีก่อนจะพูดออกไปจะดีที่สุด

“แล้วจะพูดจาอย่างไร ให้ เ ข้ า หู ผู้ฟัง”

ต้องรู้เขา (ตัวผู้ฟัง)

ต้องรู้ว่าเขาเป็นใคร มีความสนใจและต้องการฟังในเรื่องไหน เช่นเด็ กๆสนใจเรื่อง ความสนุกสนาน นิทาน หนุ่มสาวสนใจเรื่องความรัก วัยกลางคนสนใจเรื่องหน้าที่การงาน ผู้คนย่อมมีความต้องการฟัง พูดคุยในเรื่องเหมือน ๆ กัน

ต้องรู้เรา (ตัวผู้พูดเอง)

คือการรู้ตัวเราในฐานะผู้พูดเอง เราอยู่ในฐานะหน้าที่อะไร ควรมีสิทธิและหน้าที่ยังไง และแสดงบทบาทให้สมฐานะ รู้จักกาลเทศะหน้าที่อย่างจริงจัง และฝึกฝนตัวอยู่เสมอ

สุดท้าย ต้องรู้วิธีพูด

ให้คำนึงถึง โอกาศ สถานที่ เวลา ตัวบุคคล ก่อนจะพูด คิดให้ดีระงับอารมณ์ที่ไม่ ดี รักษ าความใจเย็นเอาไว้ ไม่พูดในสิ่งที่จะทำให้คนนั้น ฟังเสี ยความรู้สึก

ขอขอบคุณ campus-star