ข้อคิดคติเตือนใจ

5 ข้อ ฝึกให้เป็นคนใจเย็นลง เปลี่ยนนิสัยด้วยตัวเราเอง

ในการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละคน มีเรื่องราวต่างๆเข้ามาในชีวิตของเราที่ทำให้ตัวเรานั้นมีนิสัย มีการใช้ชีวิตที่ต่างกันไป บางคนมีความอดทนน้อย มีความใจร้อน เพราะสิ่งต่างๆที่ทำให้เราเป็นเช่นนั้น แต่ก็เราสามารถเปลี่ยนนิสัยตัวเองได้ด้วย 5 ข้อ ฝึกตัวเองให้ใจเย็นได้

5 การฝึกสติ ในชีวิตประจำวัน

1 ทำงานอย่างมีสติ

ท่ามการติดต่อผู้คนมากมายตลอดทั้งวัน เราก็สามารถฝึกสติได้ง่ายๆ แค่หลับตาลง หายใจเข้าและออกลึกๆ สัก 5 รอบลมหายใจ โดยให้สติตามลมหายใจโดยไม่คิดเรื่องใดๆ แล้วค่อยกลับไปโฟกัสกับงานของเรา

2 เดินอย่างมีสติ

เดินไปข้างหน้าด้วยความรู้สึกขอบคุณทุกสิ่งอย่าง ขอบคุณร่างกายที่ยังมีกำลัง ให้สามารถเดินได้ ขอบคุณถนนที่สะดวกสบายมากพอจนเดินก้าวไปได้ เดินด้วยใจกรุณาด้วยความรู้สึกว่า “อย ากสร้างแต่รอยย่ำ อันงดงามให้กับโลกใบนี้”

3 ตื่นอย่างมีสติ

เมื่อตื่นนอนมา สิ่งแรกที่หลายคนทำ นั่นคือเช็ คข่าวสา ร ดูโซเชียลมีเดียเป็นอันดับแรกของวันนั้นๆ ลองให้เวลาตัวเองสัก 5ถึง10 นาที นั่งสมาธิก่อน เพื่อช่วยให้การเริ่มต้นวันใหม่สดใส มีสติ และมั่นคง

4 กินอย่างมีสติ

สังเกตตัวเองดูดีๆ ในบางครั้งเราก็กินไปด้วยเล่นมือถือดูทีวีไปด้วย แล้วครั้งสุดท้ายที่คุณกินอาหารที่คุณรับรู้ถึงรสช าติทีละคำแล้วขอบคุณอาหารในมื้อนั้น คือเมื่อไหร่กันล่ะ

5 สนทนาอย่างมีสติ

จงฟังอย่างตั้งใจฟังโดยไม่ตัดสินกับคนพูด คนสนทนา หรือผู้ใด เปลี่ยนสภาพตัวเองให้เป็นเหมือนภาชนะที่ว่างเปล่า พร้อมที่จะรับฟังทุกคนที่เขากำลังพูดด้วย ในขณะที่เขาได้พูดก็จงคิดตาม สื่อสา รกันด้วยความรักและความหวังดี และด้วยใจที่ต้องการจะสร้างสรรค์ความหมายที่ดีด้วยกัน

ขอขอบคุณ สร้างรอยยิ้ม