ข้อคิดคติเตือนใจ

7 เหตุผล ที่เราต้องนิ่งเฉยเมื่อเริ่มรู้สึก “ไม่พอใจ”

เมื่อเรารู้สึกไม่พอใจกับคนรอบข้าง หรือสถานการณ์ ณ ช่วงนั้น เราควรที่จะนิ่งเฉยไว้ เพราะสิ่งต่อไปนี้

1. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตนเอง

ภาพลักษณ์ที่ดีนั้น ถือเป็นสิ่งจำเป็นในการใช้ชีวิตของทุกๆสังคม โดยเฉพาะ ในสังคมคนวัยทำงาน ที่มักจะต้องพบเจอกับอุปสรรคและปัญหาต่างๆ รวมถึงผู้คนมากมาย ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของความ ขั ด แ ย้ ง ที่อาจเกิดขึ้น

ถ้าหากสามารถคว บคุ มอ ารมณ์ตัวเอง รวมไปถึงสถานการณ์ตรงหน้าได้อย่างดี อาจทำให้ถูกมองด้วยความชื่นชมจากสายตาของคนรอบข้างว่า เป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะมากพอนั่นเอง

2. เพราะความรู้สึก เป็นเพียง “อารมณ์ชั่ ววูบ”

คนเรามักจะปล่อยให้อารมณ์ในด้านลบ ที่เกิดขึ้นแค่ครั้งคราว เข้ามาครอบงำตัวเองกันอยู่เสมอ ซึ่งหลายครั้ง ที่อารมณ์ทั้งหมดนั้น ได้ย้อนกลับมาทำร้ ายแม้กระทั่งความรู้สึกของตนเอง และคนรอบข้างไปด้วย

เพียงเพราะการไม่รู้จักค วบคุมอ ารมณ์ที่ดีมากพอ และไม่ยอมเตื อนตัวเองไว้อยู่เสมอว่า อารมณ์โก ร ธ ก็เป็นแค่เพียงอารมณ์ชั่ ววูบ ที่เกิดขึ้นมาครั้งคราว ทางที่ดีก็จงอย่าเอาตัวเองเข้าไปเสี ยหายเลยดีที่สุด

3. เป็นเรื่องที่ทำให้เสี ยเวลาชีวิต

เรื่องบางเรื่องก็ถูกจัดว่า เป็นเรื่องที่ทำให้เสี ยเวลาชีวิต โดยเฉพาะกับเรื่องที่มักใช้แต่อารมณ์เป็นที่ตั้ง ไ ร้ ซึ่งเหตุผลนาๆ

ทางออกที่ดีก็คือ ควรมองข้ามปัญหาด้านอารมณ์เหล่านั้นไปเลยจะดีมาก แล้วหันมาเปลี่ยนเป็นการมองหาสาเหตุ รวมไปถึงเหตุและผลที่เหมาะสม ว่าอะไรที่มีส่วนทำให้เกิดสถานการณ์ที่ แ ย่ๆ ขึ้นมากันแน่

4. ตัวช่วยในการเรียกสติ

หลายครั้งที่ความนิ่งเงียบ มักเป็นตัวช่วยที่ดีในการใช้เรียกสติกลับคืนมา เพราะเสมือนว่า เรากำลังจมอยู่กับตัวเอง และได้ทบทวนเรื่องราวหลายๆอย่าง ภายใต้ความเงียบนั้น ซึ่งมีส่วนทำให้สามารถฉุกคิดถึงอะไรหลายๆอย่างได้

5. ทำให้กลายเป็นคนใจเย็น

เมื่อได้ฝึกให้ตัวเองได้หัดใช้สติภายใต้ความนิ่งเงียบแล้ว ก็อาจมีส่วนทำให้เราได้กลายเป็นคนที่มีความใจเย็นมากขึ้นด้วย

ซึ่งสิ่งสำคัญของความใจเย็นก็คือ จะเป็นข้อดีที่ทำให้เราเกิดความผิ ดพล าดกับสิ่งต่างๆ ได้น้อยลง และช่วยลดการทำให้ตัวเองและคนอื่นเสี ยความรู้สึกได้มากขึ้นด้วย

6. เลี่ ยงการทำให้สถานการณ์ ย่ำ แ ย่ ลง

ถ้ารู้แล้วว่า สถานการณ์ที่ร้อนเป็นไฟตรงหน้าเริ่มเกิดความ แ ย่ ลง จนรับรู้ได้ถึงความรู้สึกไม่พอใจที่มีอยู่ในตนเอง ก็ควรทำใจให้เย็นเข้าไว้ โดยใช้ความนิ่งเงียบที่มี เข้าสยบต่อเหตุการณ์ทั้งหมดนั้น

และเลี่ ยงการพูดคุย กับคนอื่นๆ หากกลั วว่าจะเผลอพูดอะไรที่ รุ น แ ร ง ออกไป จงรอให้ใจเย็นขึ้นมากกว่านี้ก่อน แล้วจึงจะเริ่มคุยกันด้วยเหตุที่ดีพอ

7. ไม่ก้าวขึ้นไปสู่จุด แ ต ก หั ก

เชื่อว่าใครต่างก็คงไม่อย ากสร้างความร้ าวฉ าน ระหว่างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นกับใครอย่างหรอก

เพราะมันคงดูไม่น่าจะใช่เรื่องที่สมควรมากนัก ถ้าหากวันหนึ่งจะต้องเลิกรู้จักกันไป เพราะปัญหาด้านอารมณ์ที่ไม่รู้จักค วบคุ ม

ขอขอบคุณ Goodlifeupdate