ข้อคิดคติเตือนใจ

สามี 4 ประเภท คบแล้วเจอแต่пรรม

วันนี้เรามีวิธี ที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีเลยล่ะ นั่นก็คือการมองลักษณะนิสัย มองผู้ชาย แต่หลักคือ4 ประเภทนี้ หากเจอผู้ชายแบบที่กล่าวมาเมื่อไหร่ จงรีบถอยห่างเลยนะ ถ้าไม่อย ากมานั่งเสี ยใจภายหลัง

1. ไม่ให้เกียรติผู้หญิง ผู้ชายที่มองว่าผู้หญิงเป็นแค่เครื่องรองรับอารมณ์ ไม่ว่าเขาจะรู้สึกอะไรมาคุณต้องเป็นที่ร ะ บ า ย ตลอด ทั้ง อ า ร ม ณ์ ท า ง เ พ ศ อารมณ์โก ร ธ หรืออะไรก็ตาม ที่คุณไม่จำเป็นต้องทน ผู้ชายดีๆ เขาไม่ทำกับคนรักแบบนี้หรอกนะ

2. คบไป เพื่อหวังผลประโยชน์

อย่าเสี ยเวลาคบกับผู้ชายที่คบคุณเพียงเพื่อต้องการผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเรื่องเงิน หรืออะไรก็ตาม คนแบบนี้คือคนเห็นแก่ตัว เขาอาจไม่เคยรักคุณจริงเลยก็ได้ แล้วคุณจะเสี ยเวลาคบต่อไปทำไมกัน

3. ไม่วางแผนอนาคต ไม่มีเป้าหมาย

ผู้หญิงเรานั้น การที่จะคบกับใครสักคน ก็คงจะต้องวาดฝันว่าอย ากจะคบไปนานๆ บางคนคิดไกลถึงสร้างครอบครัว แต่ถ้าผู้ชายที่คุณคบอยู่เป็นคนที่ไม่รู้จักการวางแผนอนาคต

และใช้ชีวิตไปวันๆ ไม่มีการวางแผนอะไร คุณจะไว้ใจให้เขาเป็นหัวหน้าครอบครัวได้อย่างไร ผู้ชายแบบนี้อย่าเสี ยเวลาคบต่อเลย

4. ไม่รู้จักพอ สำหรับคนไม่รู้จักพอ ต่อให้คุณแสนดีขนาดไหน เขาก็พร้อมจะ หั ก หลังคุณได้เสมอ โดยไม่สนใจว่าคุณจะรู้สึกอย่างไร ช่วงแรกคุณอาจรู้สึกท้าทาย อย ากสยบผู้ชายเ จ้ า ชู้ แต่ระวังจะทุ กข์จนหาทางออกไม่เจอล่ะ รีบออกมาก่อนสายไปดีกว่า

สำหรับผู้ชายบางประเภทเวลาก็ไม่ช่วยทำให้อะไรดีขึ้นได้เลย อย่าไปคาดหวังว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อคุณได้ มีแต่เสี ยเวลาเปล่า ถอยออกมาเถอะ เชื่อสิว่าคุณหาใหม่ได้ดีกว่าเขาแน่นอน

ขอขอบคุณ Wikihow