ข้อคิดคติเตือนใจ

30 คำสอนดีๆ “แม่ถึงลูก” และเป็นแบบอย่างที่ดีมาก

คนที่ได้ชื่อว่า เป็นพ่อแม่ สิ่งสำคัญเมื่อมีครอบครัว การมีลูกนั้นคือ สอนให้ลูกเป็นคนดี เป็น เ ด็ ก ที่ดีของพ่อแม่ เป็นที่น่ารักของคนรอบข้าง วันนี้เราได้นำคำสอน 30 ข้อ จากแม่ถึงลูก ถือว่าเป็นแบบอย่างการสอนที่ดีมากๆ

1 ผู้นำที่ดีที่สุดในชีวิต ที่ลูกจะหาให้ตัวเองได้คือตัวลูกเองนะ

2 การดูแลสุขภาพร่างกายของเรา เป็นสิ่งที่สำคัญมาก และรๅคๅแพงกว่าสิ่งใดๆ และลูกจะไม่มีวันที่จะหาซื้อมาใหม่ได้เลย

3 ไม่มีเงินใดที่ตัวเรานั้น จะมีความสุขใจในการใช้จ่ายซื้อสิ่งของต่างๆ เท่ากับเงินของเราเอง ที่ตนเองหามาได้

4 ไม่ใช่ทุกคนที่ ไ ม่ ดี กับลูก จะเป็นคน ไ ม่ ดี และไม่ใช่ทุกคนที่ดีกับลูกจะเป็นคนดี จงแยกให้ออก และปกป้องตนเองให้ได้

5 ไม่มีความรักจากชายใด หรือใครๆ ที่จะสามารถเติมเต็มชีวิต ของหญิงใดได้ ลูกต้องอยู่ด้วยตัวเองให้ได้ และจงรู้จักรักตัวเอง

6 ลูกไม่ใช่ดารๅหน้ากล้อง ไม่มีฉๅกถ่ๅยทำ แสดงให้ผู้อื่นได้เห็น จงอย่าสวมบทใดๆ จงเป็นตัวเราเองนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดนะ

7 กระจกไม่ได้มาพร้อมคำนิยๅมของความงาม จงมองตนเองด้วยความรัก ลูกสวยในแบบของตนเอง คนทุกคนสวยในแบบของตัวเองด้วยกันทั้งหมด

8 อย่าให้คำ จำ กั ด ความใด กำหนดศักยภาพของลูก อาชีพของลูก โลกทัศน์ของลูก และอนาคตของลูกเลย

9 คู่ชีวิตจงเลือกให้ดี หากเลือกไ ม่ ดี ชีวิตเปลี่ยน

10 เมื่อมีลูก ก็ต้องเลี้ยงให้ดีเหมือนกัน

11 เมื่อประสบผู้คนร้ า ย จงมองเข า ด้วยความรักอย่างจริงใจ แล้วโลกทั้งใบก็จะยิ้มรับทุกเช้าวันใหม่ของลูกเอง

12 เกียรติและศักดิ์ศรี เป็นสิ่งที่เราควรยึดถือ ยึดมั่นเอาไว้ ไม่มีความมั่งคั่งใดที่จะสามารถซื้อจิต วิ ญ ญ า ณ ของเราได้ทั้งนั้น

13 จงให้อภัย จงให้อภัย ไม่ ยึ ด ติ ด ไม่สร้างความ แ ค้ นที่มี ลูกจงปล่อยวาง

14 ชีวิตไม่มีธนาคารไม่ต้องเที่ยวฝากกับใคร จงรับผิ ดชอบชีวิตของตน 100% ไม่มีใครที่จะสามารถอยู่กับเรา ดูแลใส่ใจเราได้ไปตลอด

15 ลูกเข้มแข็งได้ เท่าที่ใจลูกมุ่งมั่นจะเป็น

16 จงอ่อนโยน อ่อนน้อม แต่ลูกจะต้องไม่ อ่ อ น แ อ

17 ลูกทัด เ ที ย ม

18 ความคิดเห็นของคนเรามีทั้ง ร า ค า ถู ก และแพง จงให้ค่ามันให้ถูก และเลือกซื้อมันให้ดี ให้ใช้เหตุผลให้มากๆ

19 งานบ้านไม่ใช่งานของผู้หญิงฝ่ายเดียว แต่เป็นงานบ้าน ที่ทุกคนที่รักกัน ต่างยินดีช่วย เหลือกัน แบ่งเบา ด้วยความเต็มใจ

20 อย่าเป็นคน หู เ บ า อย่าเป็นคนที่ห ล ง เ ชื่อสิ่งใดง่ายๆ ให้ฉลาดตริตรอง เพราะสิ่งที่ลูกรับ จะค่อยหล่ อ ห ล อ ม ลูกให้เป็นคนเช่นนั้น

21 เวลาทุกนาที ทุกวินาทีมีค่า อย่ายอมแลกไปกับการนิ น ท าอิ จ ฉ าใครต่อใคร ออกไปสร้างสรรค์ทำสิ่งดีมีประโยชน์ดีกว่า

22 คนเราทุกคนย่อมเกิดข้อ ผิ ด พ ล า ด ก็เริ่มต้นใหม่ได้ ล้ ม ก็ลุกได้ เป็นสัจธรรม และก็เป็นธรรมดาที่ทุกคนนั้นต้องพบเจอ มีใครบ้างที่จะประสบความสำเร็จได้โดยที่ยังไม่ ล้ ม เ ห ล วบ้างล่ะ

23 ลูกไม่อาจเป็นที่รักที่ชอบใจของทุกคนได้ แต่หากลูกรักแม้กระทั่งคนที่ ไม่รักลูกได้ ชีวิตลูกจะไม่ต้องแบกสิ่งใดเลย

24 ความดูดีไม่ได้วัดกันเพียงเสื้อผ้า ราคๅของใช้ ป้ายราคๅไม่ได้ บ อ ก ร ะ ดั บ สังคม ตัวตนเรา จิตใจเรา เป็นสิ่งที่สำคัญสุด

25 รอยยิ้ม เป็นเครื่อง สำ อ า ง ที่สวยที่สุดของผู้หญิง ต่อให้แต่งหน้าสวยแค่ไหน แต่หากไม่มี ความจริงใจ หน้าสวยมองอย่างไร ก็ไม่อาจจะสวยได้

26 จงแข่งกับตนเองเท่านั้น อย่าเปรี ย บ เที ย บตัวเองกับผู้อื่นๆ อย่ามองจุด ด้ อ ย ของตัวเองไปเที ย บ กับจุดเด่นของใคร

27 ผิ ดก็ขอโ ท ษ ซาบซึ้งก็ขอบคุณ พูดให้ติดปาก อย่าเป็นคนปๅกแข็ง และเอาแต่ใจ

28 คนมองโลกในแง่ดี ไม่ใช่คนโลกสวย แต่ที่โลกเขาสวยก็เพราะเห็นทุกสิ่งดียังไงล่ะ

29 มีน้ำใจ มีน้ำใจ และ มีน้ำใจเท่านั้น

30 จำไว้ว่า “แม่รักลูก และแม่ก็จะรักลูกตลอดไป”

เป็นคำสอนที่สอนลูกได้ดีจริงๆ การเลี้ยงลูกไม่จำเป็นที่จะต้องคอยดูแลในทุกอย่าง แต่จงสอนลูกให้รู้จักกับการเอาตั ว ร อ ด ให้รู้จักกับการใช้ชีวิต คือสิ่งที่สำคัญที่สุด

ขอขอบคุณ ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วคนหนึ่ง