ข้อคิดคติเตือนใจ

20 ข้อ เอาไว้สอนลูกๆ ปรัชญาการดำเนินชีวิต

“เราเชื่อว่าไม่มีพ่อแม่คนใด ที่ไม่อย ากให้รู้ได้ดีหรอก จริงมั้ย”

ใครอย ากมี ชีวิตที่ดีสุขสบายเอาไว้สอนลูก ก่อนอายุ 45 ปี กับปรัชญาชีวิต 20 ข้อ

1.ไม่ต้องตั้งใจเรียนมาก

ไปในสายวิชาที่ตนเลือก แต่ภาษาอังก ฤ ษ ภาษา จี น จำเป็นมากๆ จงใส่ใจส่วนวิชาอื่นๆ เอาแค่ดีพอหางานได้ก็พอ เพราะโลกแห่งความเป็นจริงวัดกันที่ผลงาน แต่ภาษาอังก ฤ ษ และ ภาษา จี น มันสร้างผลงานได้

2.เมื่อถึงวัยทำงาน

ใครเก็บเงินก่อน ร ว ย เร็วกว่า และสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือชีวิตที่ไม่มี ห นี้ เป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดแล้ว

3.หาเป้าหมายในชีวิตให้เจอ

เพราะมันจะเป็นเครื่องนำทางคุณ ในช าตินี้ตลอดไป

4.การเก็บเงินเป็นแค่บันไดขั้นแรก

สู่ความร่ำรวย และขั้นต่อมา คือต้องรู้จัก ล ง ทุ น อย่าลืมคบกับที่ปรึกษาการเงิ น ไว้เป็นเพื่อนด้วยล่ะ

5.การทำกิจก ร ร ม ในรั้วมหาวิทย าลัย

มันสำคัญมาก พอๆกับการคร่ำเคร่งหน้าตำราเรียนเลยล่ะ

6.ด อ ก เบี้ยบ้านนั้น มหา โ ห ดมาก

รีบใช้ให้หมดโดยเร็วเลยนะ ก่อนที่จะแก่แล้วผ่อนไม่ไหว

7. จงซื้อบ้านก่อนที่จะซื้อรถ

บ้านนั้น มีแต่จะมีมู ล ค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รถมีแต่จะลดลง ชื่อก็บอกอยู่ รถ = ลด

8.สร้างเนื้ อ สร้างตัวให้ได้เร็วที่สุด

ในขณะที่คุณยังมีกำลัง ยังเป็น หนุ่มสาวเพราะการ ฝ่ า ฟั น อุ ป ส ร ร ค ในช่วงอายุมากไม่ใช่เรื่องสนุกนักหรอก

9.ออกเดินทางท่องเที่ยวตั้งแต่ยังหนุ่มสาว

เพราะหากมีครอบครัว การเดินทางจะเป็นเรื่องยุ่งย ากกว่าเดิมมาก

10.อย่าคิดว่าตัวเองทำอะไรได้

เพียงอย่างเดียว เพราะความสามารถของคนเรา มีมากกว่าหนึ่งอย่างเสมอ

11.เมื่อมีโอกาสใดก็ตามเข้ามา

จงอย่าปฏิเสธ แม้จะ ล้ ม เ ห ล ว สักกี่ครั้ง แต่มันนั่นคือ ประสบการณ์

12. ความสำเร็จที่มากมาย

แค่ไหนก็ไม่สามารถทดแทนความ ล้ ม เ ห ล วของครอบครัวได้หรอก

13.การมีแฟน หรือสามีภรรย า

ยังเลิกกันได้ กลับกัน กับความเป็นพ่อแม่ลูก นั้นเลิกกันนไม่ได้ ฉะนั้น ควรดูแลพวกเขาให้ดี

14.เมื่อเลือกคู่ชีวิต จงคิดให้ดีๆ

อย่าดูแต่ข้อดีของเขาแต่ต้องดูด้วยว่าเราสามารถรับข้อ เ สี ย ของเขาได้เพียงใด

15.เลือกงานที่เราชอบนั้นใช่

และเราก็อย่าลืมด้วยว่า อาชีพนั้น สามารถเลี้ยงดูตัวเราได้จริงมั้ย ถ้าไม่ใช่ก็อย่าห ล อ ก ตัวเองเลย

16. ควรมีงานทำมากกว่าหนึ่ง

เพราะความมั่นคงไม่เคยมีบนโลกใบนี้เลย รักของพ่อแม่นี้เป็นรักแท้และยั่งยืน ลูกจะดี หรือ ร้ า ย พ่อแม่ก็รัก ก็จะโอบกอดลูกไว้

17. อย่าเป็น ศั ต รู กับใครก็ตาม

บนโลกใบนี้เพราะคุณจะไม่มีทางรู้ว่า เขาอาจจะยิ่งใหญ่ และได้จนกลับมาทำ ร้ า ย คุณ

18. คอนเน็คชั่นหรือสาย สั ม พั น ธ์

นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ ต่อให้เก่งเพียงใด ก็สู้การมีเพื่อนเยอะไม่ได้เลย

19. สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ

จงถนอมตัวเองให้มาก เมื่อยังเป็นวัยรุ่น อย่าใช้ชีวิตให้หนักมากไป

20. ลองหาเวลาอยู่ว่างๆ 

ไม่ต้องทำอะไรเลยบ้างนะ อย่าแบกโลกทั้งใบไว้เพียงคนเดียว อีกอย่างนะ งานก็ไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต