ข้อคิดคติเตือนใจ

เป็นลูกที่กตัญญู ต้องไม่พูด 5 เรื่อง กับบุพการี

เป็นลูกที่กตัญญู ต้องไม่พูด 5 เรื่อง กับบุพการี

1. ไม่โ ท ษ พ่อแม่ว่าชักช้า

พ่อแม่แก่เฒ่าแล้ว อย่ า ด่ า ท อ ว่าท่านทำอะไรชักช้า หากเรายังไม่เคยเป็นพ่อแม่ เราไม่มีทางรู้เลยว่าคนเป็นพ่อแม่ต้องใช้ความรักใช้ความอดทนมากขนาดไหน ในการที่สอนให้เราเดิน

สอนให้เราอาบน้ำ สอนให้เรากิน และอีกหลายๆอย่าง ตอนที่ท่านหนุ่มสาว ท่านทุ่มกำลังแร งกายเพื่อพวกเรา ถึงตอนนี้ร่างกายจึงท รุ ด โ ท ร ม เมื่อวันหนึ่งพ่อแม่แก่ชราลง กำลังวังชาเริ่มเสื่ อ ม ถอย หากเราเห็นพ่อแม่ในวันนี้ดุจเห็นตนเองในวันข้างหน้า เรื่องการกตัญญู รู้คุณนั้น ให้รีบลงมือทำเลย

2. ไม่โท ษ พ่อแม่ที่ท่านบ่นเรา

ที่พ่อแม่บ่ นว่าก็เพราะเราทำไม่ได้ดี ที่บ่นว่าไม่ใช่เพื่อตัวท่านเองแต่เป็นเพราะเรา ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่รักลูกของตัวเองเลย ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่อย ากให้ลูกเจริญก้าวหน้า ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่อย ากให้ลูกของตนเป็นอภิชาตบุตรเลย

3. ไม่โท ษ ท่านว่าไม่มี ความสามารถ

ไม่มีใครที่เก่งไปทุกอย่าง เก่งไปทุกเรื่อง และไม่มีใครที่ทำทุกเรื่องได้สมบูรณ์ แทบไม่มีเลย พ่อแม่คือผู้ให้ชีวิตกับเรา เลี้ยงดูเราจบโต นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย อย่ าต่อว่าท่าน ว่า “สู้พ่อแม่ของคนอื่นก็ไม่ได้” เมื่อพูดออกไปอย่างนี้ ต่อให้ม้าฝิเท้าไวก็วิ่งตามไปเก็บกลับมาไม่ทันหรอก มันจะกลายเป็น ต ร า บ า ป ในชีวิตคุณเปล่าๆ

4. ไม่โ ท ษ ท่านว่าจู้จี้จุกจิก

พ่อแม่เกิดมาก่อนเรา มีประสบการณ์มาก่อนเรา อย่ า ต ะ ค อ กท่าน เมื่อท่านจ้ำจี้จำไชให้ทานข้าว ให้ใส่เสื้อผ้าหนาๆ ให้กลับบ้านเร็วๆ เพราะคนที่รักเราจริงเท่านั้นที่จะจู้จี้ในเรื่องนี้กับเรา หรือคุณว่าไม่จริงล่ะ

5. ไม่ โ ท ษ พ่อแม่เมื่อท่าน ป่ ว ย ไ ข้

ไม่ว่าพ่อแม่จะยุ่ง จะดึกดื่นเพียงใด พอเราเจ็ บ ไ ข้ ท่านจะละทิ้งการงาน ท่านจะพาเราไปหาหมอในทันที เมื่อท่านป่ ว ย ไ ข้ เราทำเหมือนที่ท่านทำให้เราได้ไหม หรือว่าเพราะพ่อแม่เจ็ บ ป่ ว ย นานวัน จึงทำให้ลูกไม่กตัญญูดูแลเลยหรือ

หรือเราจะเป็นจำนวนคนที่สังคมตราหน้าว่าเป็นลูกอกตัญญูล่ะ พ่อแม่ให้กายสังขารเรามา มิใช่ให้เรามาคอยกล่าวโท ษ ท่านหรอกนะ ในขณะที่เราโตขึ้น พ่อแม่ก็เริ่มแก่ชราลงไปเรื่อยๆ

ลาลูกหลานไปอย่ างไม่มีวันหวนกลับ ไม่มีพ่อแม่ก็ไม่มีเรานะ กล่าวโท ษ พ่อแม่มิสู้เข้าใจพ่อแม่ หากแม้แต่พ่อแม่คุณยังให้อภัยไม่ได้ แล้วจะไปให้อภัยใครได้อย่างไร ร้อยพันความดีงามความกตัญญูมาเป็นอันดับที่หนึ่ง เริ่มจากเวลานี้ อย่ าได้กล่าวโท ษพ่อแม่ของเราอีกต่อไปเลย