ข้อคิดคติเตือนใจ

คน 5 ประเภท คบแล้วชีวิตจะเจริญ เมื่อเจอก็จงดูแลเขาให้ดี

หลายคน คงเคยได้ยินเรื่องราวของผู้ที่ประสบความสําเร็จในชีวิตมาบ้าง และคนที่ดังๆ ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต มีอีกหลายท่านที่เขาออกมาเปิ ด เ ผ ยพฤติก ร ร ม ในการใช้ชีวิตของเขา

อันที่จริงแล้วบุคคลเหล่านี้ ล้วนพูดกันเป็นเสี ยงเดียวกันว่า ตัวเขาเองจะมาถึงจุดนี้ไม่ได้หากไม่มี คนทั้ง 5 แบบในชีวิต

1. เพื่อนคู่คิด มิตรคู่สร้าง

คนประเภทนี้ก็เหมือนกับหยิน และคุณก็คือหย าง เมื่อคุณอ่อนแอ พวกเขาจะเติมเต็มส่วนที่ข าดห ายไปให้กับคุณ ซึ่งตรงข้ามกับที่เราเชื่อกันในสังคมเลย คนประเภทนี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นหุ้ น ส่ ว น ของธุ ร กิจก็ได้ แต่คือคนใกล้ชิดที่รู้จักคุณและธุร กิ จ ของคุณอย่างดี และเป็นเพราะพวกเขารู้จักคุณและธุร กิ จ ของคุณดี บางครั้งจึงอาจทำงานร่วมงานกันย ากบ้าง และสุดท้าย ธุร กิ จ ของคุณก็ไม่อาจข าดบุคคลเหล่านี้ได้

2. คนที่คอยให้คำปรึกษากับคุณ

เป็นคนที่คุณสามารถโทรหรือส่งข้อความหาได้เมื่อจำเป็น เช่น การตัดสินใจครั้งใหญ่ในกิจการ การตัดสินใจจ้างพนักงาน หรือในหลายๆ ครั้งที่พวกเขามักจะมีประสบการณ์ที่เหมือนกับคุณ ซึ่งพวกเขาเหล่านี้เอง จะเป็นคนที่หาเวลามาคุยกับคุณและให้คำแนะนำต่างๆ และแม้ว่าบางครั้งคุณอาจจะเห็น ไม่ตรงกับพวกเขาก็ตาม แต่นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ และจงระลึกไว้เสมอว่า การที่พวกเขาให้คำแนะนำที่ต่างออกไปนั้น มันล้วนแฝ ง ไว้ด้วยความปรารถนาดีต่อคุณนั่นแหละ

3. คนที่คอยสนับสนุนคุณ

จะคอยช่วยสนับสนุนคุณเวลาที่คุณต้องเผชิญกับสิ่งไม่คาดฝัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ คนประเภทนี้มักจะเป็น คนรัก คนสำคัญ คนสนิท หรือแม้แต่เพื่อนเก่าของคุณ คุณควรจะรักษาคนเหล่านี้ไว้ในชีวิตให้มาก แม้มันจะเป็นเรื่องย ากพอๆ กับการสร้าง ธุ รกิจก็ตาม

4. คนที่คอยช่วยประสานงาน

ผู้ประกอบการทุกคนต้องมีคนที่คอยเป็นหูเป็นตาคอยรับฟังความคิดต่างๆ และให้ความเห็นได้ในทันที หรือเรียกได้ว่าเป็น ผู้ประสานงาน นั่นแหละ พวกเขาคือคนที่คอยช่วยในกิจการงานต่างๆ ของคุณ เช่น การหาผลิตภัณฑ์ หาไอเดียใหม่ๆ หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประสานงานที่ดีนั้นจะต้อง มีจินตนาการเยี่ยมยอดและมีความคิดใหม่ๆ มาแลกเปลี่ยนกับคุณอยู่ตลอด

5. คนที่คอย ยั่ ว ยุ สบ ป ร ะ ม า ท คุณ

คนประเภทนี้ เขาจะคอยตั้งคำถามกับคุณ ว่าคุณนั้นทำไม่ได้บ้างล่ะ บอกว่าคุณไม่ ดี พอบ้างล่ะ ซึ่งคำพูดของพวกเขาอาจจะ แ ผ ด เ ผ า จิตใจของคุณไปบ้าง และคอยเป็นแร ง ก ร ะ ตุ้ น ให้คุณพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อจะลบคำสบประม าทของพวกเขาให้ได้ บทบาทสำคัญของคนพวกนี้นั่นคือการ ยั่ ว ยุ คุณนั่นเอง

ถ้าชีวิตคุณยังไม่แน่ใจว่ามีคนที่รู้จักอยู่ใน 5 ประเภทนี้ล่ะก็ คุณลองหยิบกระดาษขึ้นมาสักแผ่น แล้วลิสรายชื่อเพื่อน และแยกออกเป็นคนๆเลยว่าคนนี้อยู่ในประเภทไหน ควรตามหาเพื่อนประเภทไหนเพิ่ม เมื่อรู้สึกว่าข าด จงพย า ย ามสร้างมันขึ้นมา

ขอขอบคุณ postsod