ข้อคิดคติเตือนใจ

5 สิ่งที่คุณก็ทำได้ “จงพาตัวเองเดินออกจากความทุпข์”

ความทุ กข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ทุกคนก็รู้ดี ในเวลาที่เราสุข ความทุ กข์ก็ยังทำหน้าที่ของมันอยู่ บางคนเลี่ ย ง สื่งที่ทำให้เกิดทุ กข์ ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์พย าย ามทำกันมาตลอด แต่ก็แทบไม่มีใครที่จะทำมันสำเร็จเลย

เราคงต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมัน ไม่เสี ย ศูนย์ให้กับความทุ กข์ที่กำลังวิ่งเข้ามาโดยที่เรายังไม่ทันได้ตั้งตัว เรา ม า ดู วิธีที่จะเอาตัวเองออกมาจากความทุ กข์กันดีกว่านะ

1. ยอมรับและทำความเข้าใจ

การจะเอาตัวเองออกมาจากความทุ กข์ได้ ต้องรู้ก่อนว่าปัญหาหรือความทุ กข์เกิดจากสิ่งใด หากรู้แล้วก็ค่อย ๆ คิด ตริตรองถึงสิ่งที่เกิดขึ้น ทำไมจึงเกิดปัญหา และปัญหานั้นนำพาความทุ กข์มาได้ยังไง การรู้เหตุแห่งที่มาจะทำให้เรายอมรับและเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้ดีขึ้น ดีกว่าการไม่ยอมรับรู้สิ่งใดทั้งนั้น เพราะมัวแต่วิตกกับปัญหากับความทุ กข์ที่เกิดเพียงอย่ างเดียว

2. ร ะ บ า ย กับใครสักคน

วิธีที่จะทำให้ไม่จมอยู่กับความทุ กข์ นอกจากจะต้องใช้สติให้มาก การที่ได้พูดคุย ร ะ บ า ย ปัญหาหรือความทุ กข์กับใครสักคนก็เป็นการแบ่ งปั นความทุ กข์ได้เหมือนกัน ข้อแม้คือต้องเป็นคนที่คุณไว้วางใจและเชื่อใจได้นะ อย่ าลืมว่าปัญหาไม่ได้มีไว้แก้อย่ างเดียว แต่ปัญหายังมีไว้ให้ร ะ บ า ย กับใครสักคนเช่นกัน

3. พุ่ ง ช น มันเข้าไปเลย

เมื่อทัศนคติพร้อม ใจพร้อม ทีนี้ก็ได้เวลาปฏิบัติเพื่อเอาตัวเองออกจากความทุ กข์ได้แล้ว วิธีที่ดีที่สุดคือแก้ที่ต้นเหตุของทุ กข์ แต่อย่ าลืมว่าปัญหามีทั้งแบบแก้ได้และแก้ไม่ได้ ต้องเรียนรู้ก่อนว่าเหตุแห่งทุ กข์ของคุณนั้นเป็นอย่างไร แก้ได้หรือไม่ หากเป็นทุ กข์ที่มีทางแก้ ก็ให้ตั้งสติและค่อย ๆ แก้ไป แต่หากรู้อยู่แล้วว่าเป็นปัญหาที่แก้ไขอะไรไม่ได้ ได้แต่ยอมรับมันก็ไม่มีประโยชน์อะไร ที่คุณจะ พุ่ ง ช น กับปัญหานั้นให้เจ็ บทั้งกายและใจ

4. ไม่จมอยู่กับความทุ กข์นั้นนานไป

เมื่อรู้เหตุแห่งทุ กข์แล้ว เราต้องไม่จมอยู่กับความทุ กข์ คิดได้แต่ต้องมีสติ และจงพย าย ามดึงตัวเองออกจากความทุ กข์ให้เร็วที่สุด การไม่อยู่กับความทุ กข์นาน ๆ ทำให้หลุ ด พ้ น เร็วขึ้น การมีสติก็ทำให้คิดหาวิธีดับทุ กข์ได้เร็วขึ้นเช่นกัน

5. สร้างเกร าะป้องกันให้ตัวเองมากขึ้น

อย่ างที่รู้กันว่า ทุ กข์คือสิ่งที่หลีกหนีไม่ได้ เป็นอะไรที่ทุกคนบนโลกนี้ต้องเจออยู่แล้ว ดังนั้นเมื่ออย ากเอาตัวเองออกจากความทุ กข์ก็ต้องปรับทัศนคติตัวเองใหม่ก่อนเลย อย่ ากลั วที่จะเผชิญปัญหา อย่ าจมอยู่กับความทุ กข์ให้นาน จงเรียกสติและสร้างเกร าะป้องกันตัวเองเพื่อให้หลุดจากความทุ กข์เหล่านั้นให้ได้โดยเร็ว

นอกจากวิธีเอาตัวเองออกจากความทุ กข์แล้ว เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับทุ กข์ให้ได้โดยที่ใจไม่ทุ กข์ด้วยนะ เรียนรู้ที่จะยอมรับมัน หากเรารู้จักอยู่กับความทุ กข์ได้ เราก็จะยอมรับมันได้ และเมื่อต่อจากนี้มีทุ กข์หนัก ๆ เราก็จะพร้อมรับมือกับสิ่งเหล่านั้นได้อย่างสบายมาก