ข้อคิดคติเตือนใจ

7 ข้อเสี ย จากการที่ทำอะไรไม่คิด พูดไม่คิด

เป็นคนคิดน้อย ๆ บ้างในบางเรื่อง มันก็ข้อดีให้กับตัวเองได้ และในขณะเดียวกัน การเป็นคนที่คิดอะไรน้อย“เกินไป” ในบางครั้ง ก็อาจเป็นสิ่งที่สามารถช่วยทำเกิด เ รื่ อ ง แ ย่ ๆ ขึ้นได้ เหมือนกัน

1.ถูกมองว่าไม่รู้จักคิด

ข้อเสี ยของการเป็นคนคิดน้อยที่จัดว่า แ ย่ ที่สุดนั่นคือ การถูกมองจากสายตาของคนรอบข้างว่าเป็น “คนไม่รู้จักคิด” ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถบ่ ง บ อ ก ตัวตน และวุฒิภาวะของคนๆ นั้น เป็นอย่างดี

ทั้ง ยังช่วยให้ลบ ล้ า ง ความน่าเชื่อถือที่เคยมี จากการกระทำที่ไม่รู้จักคิด ไม่รู้จักมองให้หลากหลายมุม และใช้ความคิดที่มีอยู่น้อยจนเกินไป

2.ทำให้สถานการณ์ แ ย่ ล ง

บางสถานการณ์ที่กำลังจะดีขึ้น อาจกลับกลายเป็นว่า แ ย่ ล งกว่าเดิม เนื่องมาจากความคิดที่ไม่ทันได้มองเห็นถึงผลที่จะตามมานั่นเอง

ซึ่งหลายครั้งที่การพูดจาแบบไม่รู้จักคิด มักมีส่วนทำให้สถานการณ์ต่างๆ เ ล ว ร้ า ย ลงกว่าเดิม มากกว่าที่จะดีขึ้นด้วยซ้ำ

3.ทำ ร้ า ย ตนเอง

ผลจากความคิดน้อย หรือความไม่รู้จักคิดในตัวคนเรา ก็มักจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถย้อนกลับมา ทำ ร้ า ย ตัวเราเองได้ โดยเฉพาะผลของการ ก ร ะทำที่ตนเองเป็นคนทำไว้

ฉะนั้น ในเมื่อเป็นคนสร้างปัญหาเหล่านี้ขึ้นมาก็ควรจะต้องเป็นคนเดียวกันกับที่แก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้จบลงเช่นกัน ซึ่งก็ไม่สามารถรับรู้ได้ว่า ในระหว่างทางที่ต้องดำเนินการแก้ไข จะเกิดการ ทำ ร้ า ย ความรู้สึกของตนเองขึ้นได้มากน้อยเพียงไร

4.ทำ ร้ า ย ความรู้สึกผู้อื่น

การเป็นคนที่มีนิสัยคิดน้อย บางทีก็อาจเป็นการมุ่ง ทำ ร้ า ย ความรู้สึกของคนอื่นในทางอ้อมได้ โดยที่เราไม่รู้ เพราะการมัวแต่คิดแค่ว่าอย ากที่จะลงมือทำโดยทันที จนได้มองข้ามความรู้สึกของคนรอบข้างไป

สุดท้ายแล้วนั้น ก็คงไม่สามารถย้อนกลับมาสร้างความรู้สึกที่พั ง ลงไปแล้วให้กลับมาเป็นดังเดิมได้ เพราะทางเดียวที่จะช่วยทำให้ความ รู้ สึ ก แ ย่ ๆ พวกนั้น กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้คือ การยอมรับผิ ด และไม่ให้มันเกิดขึ้นซ้ำอีก

5.เกิดความ ผิ ด พ ล า ด ได้ง่ายขึ้น

หลายครั้งที่ความเป็นคนคิดน้อยเกินไป มักมีส่วนทำให้เกิดความผิ ดพล าดได้ง่ายขึ้นเพราะความที่ไม่รู้จักคิดให้รอบครอบ ไม่ไตร่ตรองให้ดีก่อนทำอะไร

จึงทำให้ต้องมานั่งแก้ไขปัญหา และรับผิ ดชอบต่อความผิ ดพล าดที่เกิดขึ้นทีหลัง โดยเฉพาะในความผิ ดพล าดที่เกิดขึ้นกับเรื่อง ที่ค่อนข้างมีผลต่อคนส่วนรวม ทำให้การแก้ไขปัญหา จบลงอย่างย ากลำบากนั่นเอง

6.ดูเหมือนไม่แคร์ใคร

คงต้องยอมรับว่าในบางครั้ง พวกที่คิดอะไรน้อยจนเกินไป มักจะมีภาพลักษณ์ที่ดูเหมือนว่าไม่ค่อยใส่ใจอะไรสักเท่าไหร่

เพราะได้ทำการมองข้ามความสำคัญของคนอื่นไปแล้ว จึงทำให้ไม่ได้คิดทบทวนมาอย่างดีก่อนที่จะทำอะไร ดังนั้น เมื่อคิดน้อยจนเกินไป อาจมีส่วนทำให้ลืมนึกถึงผล ก ร ะ ท บ ที่จะตามมา รวมถึงความรู้สึกต่างๆ ของคนรอบข้างด้วย

7.รับมือกับ ปั ญ ห า ไม่ทัน

พอได้กลายเป็นคนที่คิดอะไรน้อยๆ แล้ว ก็มักจะลืมตัวและไม่รู้จักที่จะคิดทบทวนสิ่งต่างๆ ให้ดีก่อน และส่ง ผ ล ให้ไม่ได้เตรียมพร้อมในการรับมือถึงผลที่จะตามมาด้วย

หากปัญหาเกิดขึ้น ไม่แปลกใจว่า ทำไมถึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที เพราะเกิดจาก ผลของการคิดน้อยทั้งนั้นเลย

ขอขอบคุณ sineenow