ข้อคิดคติเตือนใจ

5 ลักษณะนิสัย คนน่า รำ ค า ญ เมื่ออยู่ใกล้แล้วก็รู้สึก เ บื่ อ

5 ลักษณะนิสัย คนน่า รำ ค า ญ เมื่ออยู่ใกล้แล้วก็รู้สึก เ บื่ อ

1. ชอบสั่งสอน

รู้ไปทุกเรื่อง ชอบคิดว่าตัวเองฉลาดเหนือใคร ใครทำอะไรก็ส่ายหน้าไปซะหมด เข้ามาจุ้นจ้านชีวิต ว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ถึงจะดีนะ จนคิดในใจว่า ถ้าจะเก่งขนาดนี้ ก็อยู่คนเดียวไปแล้วกันนะ

2. ขิ้ประชด

ประชดเก่งมาก ไม่ว่าจะเป็นการพูดจากระแ ท ก แ ด ก ดั น หรือการทำตัวประชด เพื่อเรียกร้องความสนใจ ซึ่งก็เป็นอะไรที่น่ า เ บื่ อสุดๆเลยล่ะ

3. จอมบงกๅร

พย าย ามจะค ว บ คุ ม ให้ได้ทุกเรื่อง วางตัวข่ ม คนอื่น ตั้งกติกา มากมาย จะทำอะไรก็ต้องได้รับความเห็นจากเธอก่อน ห้ ามนู่น นี่ ค ว บ คุ ม คนอื่นเหมือนเป็นนั ก โ ท ษ อย่างนี้อยู่ไปก็ อึ ด อั ด

4. ช่างติ ช่างวิจ ารณ์

ติ เ ตี ย น ผู้อื่นเป็นเรื่องถนัดของเขา โดยเฉพาะการว่าคนอื่น ไ ม่ ดี อย่างนั้น ไ ม่ ดี อย่างนี้ ทำอะไรก็ไม่ถูกใจไปหมด มันเป็นเรื่องที่น่าเ บื่ อ มากรู้มั้ย

5. เรื่องเยอะ

ไม่เยอะ ไม่เวอร์ ไม่ใช่เธอ นี่ก็ไม่ได้ นู่นก็ไม่ได้ ไม่หัดทำตัวสบายๆ เหมือนใครๆ บ้าง คิดมากนี่เป็นที่หนึ่ง ชอบเก็บเล็กเก็บน้อยมาคิด นิสัยเช่นนี้ คนอื่นก็ไม่อย ากอยู่ใกล้แน่นอน

หากรู้อย่างนี้แล้วก็ ลด ละ เลิก นิสัยเหล่านี้ ไปเลยก็ดี จะได้พบรักแท้กับเขาสักที

ขอขอบคุณ FW Line