ข้อคิดคติเตือนใจ

8 ข้อดี เมื่อเราเกิดมาจน อ่ า น แล้วเข้าใจชีวิตขึ้นเยอะ

ข้อดี เมื่อเราเกิดมาจน อ่ า น แล้วเข้าใจชีวิตขึ้นเยอะ

1. ความจนทำให้คุณตัวเล็ก

เพราะมันทำให้คุณสามารถเข้ากับคนได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะรวย จะดี แค่ไหน และเขาจะไม่แบ่งแ ย ก ชั้ น ชน

2. มีภูมิต้านทาน ต่อความย ากลำบาก

คนจนมีความอดทนต่อแร ง ก ด ดั น กว่าคนส่วนใหญ่ และไม่กลั วว่าชีวิตจะเจอความลำบากเพียงใด เพราะเราต้อง กั ด ฟั น สู้ แบบเดินหน้า ไม่ถอย

3.ใช้เหตุผลในการซื้อเวลา

จะซื้ออะไรคิดแล้วคิดอีก ทำให้เป็นคนประหยัดโดยที่เราไม่รู้ตัว และรู้จักค่าของเงินเป็นอย่างดี

4. รู้จัก ซ่อม มากกว่า ซื้อ

คนส่วนใหญ่พอของพั ง ก็เลือกที่จะซื้อใหม่ มากกว่าที่จะนำมันไปซ่อมแต่คนจนนั้น จะมีนิสัยรู้จักใช้ จะซื้ออะไรแต่ละอย่ างก็ต้องคิดให้ดี ไตร่ตรองให้ดี อย่ างรอบคอบเสมอ และใช้มันให้คุ้มค่าที่สุด

5. ความจนเป็นแร ง ผ ลั ก ดั น

ทำให้คุณมีแร ง ผ ลั ก ดั น ในการทำตามเป้าหมายและเพื่อพัฒนาตนเอง เพราะด้วยต้นทุนในชีวิตที่ต่ำกว่าใครๆ จึงทำให้เราต้องกระตือรือร้นแทบทุกอย่ างเหมือนเป็นการสร้างแร ง ผ ลั ก ดั น ให้เราทำทุกอย่ างได้ด้วยตัวเอง

6. ต้องพย าย ามทำทุกอย่ างด้วยตัวเอง

ต้องทำทุกอย่ างด้วยตนเองตั้งแต่เด็ กไม่ว่าจะเป็นงานบ้าน งานครัว ทำได้หมดใครว่าจ้างให้งานเสริมอะไรทำหมด ทำให้เราขยันและไม่หยุดนิ่งแล้วหาโอกาสในต้นทุนที่ต่ำเพื่อทำให้อนาคตที่หวังไว้ให้ดีกว่าเดิม

7. รู้จักความหิวเพราะความหิวเป็นบ่อเกิดแห่งความพย าย าม

ทำให้ไม่อย ากกลับไปจนอีก จนหล่อหลอมเราให้กลายเป็นคนที่กระตือรือร้นและอย ากทำให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีกว่าปัจจุบัน

8 ไม่เคยหยุดที่จะ ดิ้ น ร น

คนจนต้อง ดิ้ น ร น ทุกวิถีทางเพื่อเอาตัวรอดจากความลำบากนั้นๆ และไม่กลับไปจนอีก

หากเป็นคนจนที่คิดได้และเดินถูกทาง ไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรก็จะก้าวข้ามได้เสมอ อย ากให้คนเราเห็นคุณค่าของความจน อย่ามองกันที่ภายนอกเลย และขอบคุณความจนอันยิ่งใหญ่

ขอขอบคุณ seng-ped