ข้อคิดคติเตือนใจ

ผู้ชายที่รักคุณจริง เขาจะมี 6 ข้อ

ปัจจุบันนี้ คนก็ดูย ากเข้าไปทุกที บางคนที่พูดว่ารักเรามาก เขาอาจจะไม่รักเรา ส่วนคนที่ไม่แสดงออก เขาอาจจะรักเราเต็มหัวใจ แล้วแบบนี้จะดูจากอะไรได้บ้าง ว่าคนๆ นี้รักเราจริงมั้ย หากชายใดที่เขารักจริง เขาจะมี 6 ข้อ นี้

1.รักเดียวใจเดียว

แน่นอนว่าไม่มีใครอย ากมีเรื่องมือที่ส ามเข้ามาเกี่ยวข้องหรอก ฉะนั้นถ้าคุณผู้ชายที่คุณกำลังดูๆ อยู่ เขาแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาจริงใจ แม้จะมีผู้หญิงอื่นเข้ามาเก าะแกะ แต่เขาก็เลือกแค่คุณเพียงคนเดียว นี่สิรักแท้จริง

2.เสมอต้นเสมอปลายกับคุณ

ผู้ชายรักจริง ให้ดูตอนก่อนคบและหลังคบ ว่าเขาจะเปลี่ยนไปไหม เพราะตอนจี บ ผู้ชายจะทำดีทุกอย่างเพื่อนให้ได้เรามา และพอเขาได้ เรามาเป็นแฟ นแล้ว เขาปฏิบัติกับเราแบบไหน บางคนพอได้มาแล้วก็ไม่เห็นค่า ไม่ดูแลเหมือนก่อน แต่ถ้าเขายังเหมือนเดิมกับคุณ ก็แสดงว่าเขาจริงใจกับคุณจริงๆ

3.เขาพูดแล้วทำได้จริง

หากเขาเป็นผู้ชายที่รักคุณจริง เขาจะไม่สร้างฝันด้วยคำพูดสวยหรู และปล่อยให้มันผ่านไปวันๆ แต่เขาจะพิสูจน์คำพูดนั้นด้วยการกระทำ เพื่อให้คุณมั่นใจในตัวเขาว่า เขาอย ากทำเพื่อคุณมากเพียงใด และเขาก็สามารถทำได้จริงตามที่ได้เคยให้สัญญากับคุณไว้

4.ไม่ทิ้งคุณในย ามที่ลำบาก

จะดูคนที่รักเราจริง ให้ดูตอนที่ลำบาก ยังคงเป็นประโยคคลาสสิกที่ใช้ได้ตลอด เพราะคนที่รักเราจริงและพร้อมที่จะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตของเรานั้น มันไม่ได้แช ร์แค่ความสุขต่อกันแค่นั้น แต่มันต้องคอย แ บ่ ง ปั น ความทุ กข์ด้วย และดูแลคุณได้ในเวลาที่คุณย่ำแ ย่ โดยไม่ไปไหน

5.เขากลั วที่จะเสี ยคุณไป

หากเขารักคุณจริง เขาจะพย าย ามถนอมน้ำใจ และเข้าใจในตัวคุณ เพราะคุณก็เป็นคนสำคัญที่สุดในชีวิตเขาเช่นกัน และที่สำคัญ เขาจะพย าย ามทำทุกอย่างให้คุณเห็นว่า คุณเลือกคนไม่ผิ ด ว่าเขานี่แหละคือคนที่ดีที่จะยืนอยู่ข้างคุณไม่ไปไหน

6.วางแผนอนาคตกับคุณ

หากเขารักจริงเขาจะคิดถึงเรื่องอนาคตกับคุณ เขาจะเริ่มวางแผนในระยะย าวตั้งแต่ตอนนี้ เช่นพาคุณเก็บออมเงินสร้างอนาคตด้วยกัน ไม่ใช่แค่ตั้งความเพ้อฝันล้มๆ แล้งๆ ไปวันๆ

นี่แหละ คือคุณสมบัติของผู้ชายที่รักคุณจริง ลองเ ช็ ค คนข้างกายคุณดูว่า เขาเป็นแบบนี้มั้ย

ขอขอบคุณ gangbeauty