ความเชื่อ-ดวง

ทำบุญตามวันเกิด เสริมสิริมงคลให้ตนเอง ร่ำรวย มีโชค ล า ภ

การทำบุญ การสะเด าะเคราะห์นั้น ถือว่าเป็นการทำบุญที่จะช่วยเสริมสร้างในเรื่องของด วงชะตาให้กับตนเอง ทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง พ้นจากภัย อั น ต ร า ย ใดๆ และวันนี้เราได้มีการทำบุญ เสริมด วงประจำวันเกิดที่ถูกต้องมาฝากทุกคนกัน

ผู้ที่เกิด วันอาทิตย์

ดาวอาทิตย์ ถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ควรแก้ไขในเรื่องของการใส่บาตร ให้ถวายด้วยน้ำมันมะพร้าว ทำบุญต่อด วงชะตาด้วยการถวายน้ำมันตะเกียง ตะเกียงไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า ไฟฉาย ที่ช่วยในเรื่องของการให้แสงสว่าง จะทำให้ชีวิตสว่างไสว

สิ่งที่ควรบูช าและไปสักการะ คือ พระปางถวายเนตร พระแก้วมรกต กวนอู พระศิวะ โบสถ์และเจดีย์ต่างๆ และพร้อมด อ กไม้สีแดง จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของยศฐาบรรดาศักดิ์ของตนเองให้มีความเจริญรุ่งเรืองตลอด การลดอุปสรรคและการสะเด าะเคราะห์ คือการปล่อย เ ต่า แล้วไม่รับประทานเ นื้ อ วั ว การปล่อยเ ต่านั้น

ควรปล่อยในแหล่งน้ำที่ถูกต้อง ไม่ควรปล่อย มั่ ว เพราะจะทำให้เป็นบ า ป มากกว่าบุญ สิ่งเหล่านี้ทำแล้วจะช่วยเสริมในเรื่องของโชคล าภให้กับตัวเอง

ผู้ที่เกิด วันจันทร์

ดาวจันทร์นั้นอยู่ในตำแหน่งของธงชัย จำเป็นที่จะต้องเสริมบารมี ด้วยการให้ดูมีภูมิฐานสง่าราศี โดยเฉพาะใบหน้าจะต้องยิ้มแย้ม ควรทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวจันทร์ คือการบริจาคทาน การบริจาคเงินทำบุญ การทำบุญกับคนที่ไร้ ญาติ ไม่มีที่อยู่ การบริจาคน้ำดื่ม

สิ่งที่ควรบูช าและไปสักการะ พระโพธิสั ตว์กวนอิม บูช าด้วยกล้วยหรือผลไม้ชนิดอื่นๆ พร้อมทั้งด อ กมะลิ 1 พวง หากได้ด อ กบุนนาคจะเป็นการดียิ่งขึ้นไป จะช่วยให้เงินทองไหลมาเทมานั่นเอง

การลดอุปสรรคและการสะเด าะเคราะห์ ให้ทำหนังสือธรรมะแจก ละเว้นการไม่รับประทาน เ นื้อ สั ตว์ ในวันจันทร์ จะเป็นการเสริมด วงชะตา เพิ่มพูนมหาเสน่ห์ ศั ต รู ก็จะพ่ ายไปในที่สุด

ผู้ที่เกิด  วันอังคาร

ดาวอังคารนั้น ถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างไม่ตรง แก้ไขด้วยการขยันหมั่นเพียร งานหนักเอางานเบาก็ต้องสู้ ควรใส่บาตรถวายข้าวหอม วันอังคาร ทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวอังคาร ก็คือเครื่องบรรเทา เครื่องเวชภัณฑ์ต่างๆ

สิ่งที่ควรบูช าและไปกราบสักการะ พระปางไสย าสน์ พระนอน พระพิฆเนศ ควรบูช าด้วยข้าว ขนมอร่อย พร้อมกับด อ กแคขาวหรือด อ กดาวเรืองก็ได้ การส่งเสริมให้การงานเจริญรุ่งเรือง มีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต

ในเรื่องของการลดอุปสรรค การสะเดาะเคราะห์ จงภาวนาสวดมนต์ สินกินเจในวันอังคาร ถวายน้ำมันตะเกียงเพื่อเป็นการเปิดทางให้สว่างไสว เพื่อเป็นการเพิ่มโชคเพิ่มบารมีให้กับตัวผู้ที่ทำ สาธุ

ผู้ที่เกิด วันพุธ

ดาวพุธนั้นอยู่ในตำแหน่งผล จึงควรเสริมด วงด้วยการพูด ให้ไพเราะ งดเว้นการพูด ห ย าบคาย ใส่ ร้ ายผู้อื่น ทำบุญด้วยสิ่งของ เช่น คอมพิวเตอร์ มือถือ สิ่งพิมพ์ หนังสือธรรมะ ควรบูช าหรือไปสักการะเจ้าพ่อเ สือ ด้วย เ นื้ อ ห มู หรือท้าวเวสสุวรรณโณ ด้วยไ ข่ ต้ม บายศรีและด อ กกุหลาบสีแดง ช่วยให้การงานประสบความสำเร็จ ค้าขายมีกำไรร่ำรวย

ลดอุปสรรค์และสะเด าะเคราะห์ด้วยการปล่อย ป ลาดุก ปล าไหล ไม่รับประทาน เนื้ อ วั ว ในวันเสาร์ เพื่อเพิ่มโชคให้ตนเอง

ผู้ที่เกิด วันพฤหัสบดี

ดาวพฤหัสนั้นอยู่ในตำแหน่งทุ กขัง ควรแก้ไขด้วยการใส่บาตรด้วยข้าวหอม ฟั กทอ ง เผือก แตงกวา มัน ปรุงเป็นอาหารก่อน ทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนดาวพฤหัส คือ พระพุทธรูป ผ้าไตรจีวร หรือหนังสือตำราต่าง ๆ ควรบูช าหรือไปสักการะพระพุทธชินราช พระพุทธโสธร ท้าวมหาพรหม หลวงพ่อโต ด้วยมะพร้าวอ่อน พร้อมด อ กแคขาวหรือด อ กดาวเรือง จะเสริมการงานให้รุ่งเรืองขึ้นไป

ลดอุปสรรค์และสะเด าะเคราะห์ด้วยการสวดมนต์ ทำสมาธิ ถือศีลกินเจในวันพฤหัสบดีเพื่อเพิ่มโชคล าภให้กับตนเอง และจัดบ้านให้น่าอยู่ ไม่พูดจาหย าบค าย ถือเป็นการขัดล าภ

ผู้ที่เกิด วันศุกร์

ดาวศุกร์นั้นอยู่ในตำแหน่ง ตี น เสาร์ แก้ไขด้วยการปล่อยชีวิต สั ตว์ หรือละเว้นชีวิตผู้อื่น เพื่อแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ หมั่นทำบุญด้วยอาหารมังสวิรัติหรือกล้วย ปรุงเป็นอาหารก่อนนะในวันเสาร์ หรือทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวเสาร์ คือ เสื้อผ้า ผ้าไตรจีวร เครื่องแต่งกาย รองเท้า ควรไปสักการะพระปางรำพึง เจ้าแม่ทับทิม เจ้าแม่อุมาเทวี ด้วยข้าวพร้อมน มและด อ กกุหลาบ จะทำให้การงานราบรื่น

ลดอุปสรรค์และสะเด าะเคราะห์ด้วยการสวดมนต์ ทำสมาธิ ถือศีลกินเจในวันศุกร์ เพิ่มโชคการเงินและผู้อุปถัมภ์

ผู้ที่เกิด วันเสาร์

ดาวเสาร์นั้นอยู่ในตำแหน่งเบียด ควรแก้ไขด้วยการละเว้นไม่รับประทาน เ นื้อสั ตว์ ใหญ่ในวันเสาร์ แล้วทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนดาวเสาร์ คือ ร่ม ฉัตร หลังคา ศาลา โบสถ์ วิหาร ควรบูช าหรือไปสักการะพระปางนาคปรก พระนารายณ์ ด้วยพวงมาลัยหลายสี ขนาด 1 ศอก จำนวน 6 พวง จะเสริมการงานของท่านให้เจริญรุ่งเรืองในอนาคต

ลดอุปสรรค์และสะเด าะเคราะห์ด้วยการปล่อยน กปล่อยป ลาทุกชนิด เพิ่มโชคล าภให้กับตนเอง และใส่อัญมณีสีน้ำเงินเพื่อช่วยให้อารมณ์ดี ถ้าต้องการให้บริวารดี ควรใส่บาตรด้วยอาหารมังสวิรัติทุกวันเสาร์ด้วย สาธุ

ขอขอบคุณ postsara