ข้อคิดคติเตือนใจ

5 คำพูดที่ลูกๆ อຍากได้ยินจากปากผู้เป็นพ่อแม่

การกระทำสำคัญกว่าคำพูดก็จริงนะ แต่ “คำพูด” กลับเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้ครอบครัวรักกันแน่นแฟ้นมากขึ้นยิ่งหากคุณพ่อคุณแม่ลองแสดงออกถึงความรักด้วยคำพูดอันไพเราะ อ่อนหวาน และการ ก ร ะ ทำที่อ่อนโยน ลูกก็จะสามรถ ซึ ม ซั บ พฤติก ร ร มเหล่านั้นได้ และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตนั่นเอง

1. พ่อกับแม่ “เชื่อมั่น” ในตัวลูกเสมอนะ

โดยเฉพาะเมื่อลูกเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น ความเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่ าง ลูกอาจสูญเสี ยความมั่นใจในการตัดสินใจ หรือการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ถ้าลูกอยู่ในช่วงสับสนอย่างนี้ เราที่เป็นพ่อกับแม่ควรให้ความเชื่อมั่นกับลูก ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น พ่อแม่จงอยู่ข้างลูกเสมอ

2. พ่อกับแม่ “รักลูก” มากนะ

แน่นอนว่าลูกอย ากได้ยินคำนี้จากคุณพ่อคุณแม่มากที่สุด ซึ่งสำหรับคุณแม่อาจจะง่ายที่จะบอกรักลูก แต่สำหรับคุณพ่อนั้น บางคนอาจจะเป็นเรื่องที่ย ากแต่หากได้บอกกับลูกไปแล้ว มันคุ้มค่าอย่างที่สุดเลยล่ะ

3. พ่อกับแม่จะ “ยอมรับ” ในสิ่งที่ลูกเป็น

คุณพ่อคุณแม่หลายๆ คนอาจจะหวังให้ลูกเป็นในแบบที่ต้องการ และในทางกลับกัน ลูกอย ากเป็นในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการหรือเปล่าล่ะ คุณพ่อคุณแม่หลายคนอาจจะบั ง คั บ ลูกให้เป็นในเช่นนี้

เชื่อเถอะว่าการให้ลูกเลือกในสิ่งที่ลูกอย ากเป็นนั้น ไม่ได้ทำให้ใครเดื อ ด ร้อน และรู้จักยอมรับ ลูกก็จะมีอนาคตที่ดีได้แน่นอน

4. พ่อกับแม่ “ภูมิใจ” ในตัวลูกนะ

เมื่อลูกทำความดี หรือแสดงความสามารถพิเศษให้เห็น คุณพ่อคุณแม่ควรชื่นชมลูกบ้างก็ดี บอกให้ลูกได้รับรู้ว่า “พ่อกับแม่ภูมิใจในตัวลูกแค่ไหน” เพราะคำพูดนี้จะเป็นพลัง ให้ลูกอย ากทำสิ่งดีๆ ต่อไป

5. พ่อกับแม่ “ขอโ ท ษ” นะลูก

การขอโท ษ บางครั้งมันย ากที่จะพูดออกไปจริงๆ ถ้าถ้าคุณพ่อคุณแม่ทำผิ ดกับลูก ก็อย่ ามัวคิดแต่ว่า ไม่ขอโท ษ ลูกก็ไม่เป็นไร ยิ่งคุณพ่อแล้วการบอกขอโท ษ ลูกนั้น อาจจะย ากกว่าคุณแม่ แต่คำขอโท ษ จากปากของคุณพ่อกับคุณแม่ ก็เป็นการสอนลูกในการยอมรับความผิ ด ที่ได้ทำลงไปด้วยนะ

ขอขอบคุณ parentsone