ข้อคิดคติเตือนใจ

คุณสมบัติ 10 ประการ ของคนเก่งและฉลาดจริง

ในทุกวันนี้ดู ย า ก ว่าใครรู้จริง หรือใครทำเป็นรู้ หรือเพียงสร้างภาพ มันมีปรัชญาอยู่ว่า คนโ ง่ มักอวดฉลาด คนฉลาดมักแ ก ล้ ง โ ง่ คนอวดเก่ง อวดฉลาด มักไม่ฉลาดจริง และคนที่เก่งจริงและฉลาดจริง มักมีคุณสมบัติ 10 ข้อ ดังนี้

1. ไม่ต้องเป็นผู้นำ แต่สามารถดึงความสามารถของคนในทีมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เสมอ คนเก่ง และฉลาดนั้น มักเก่งในการจูงใจผู้คนให้คล้อยตามในแนวทางและความคิดของเขาได้เสมอ ไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใหญ่โต แต่เขาจะมีคนให้เกียรติ มีคนนับถือ จากความรู้ ความสามารถ และการกระทำที่เป็นเสมือนกระบอกเสี ยงให้เขาได้เติบโตไปข้างหน้า

2. เป็นคนพูดเก่ง แต่ไม่พูดมาก คนเก่ง จะฟังเยอะ เพราะการฟังมักจะได้สิ่งใหม่ ๆ มาอยู่เสมอ และจะพูดก็ต่อเมื่อคำพูดนั้นมีประโยชน์และสร้างสรรค์ มากกว่าการพูดในทางไม่สร้างสรรค์

3. กลับมายิ้มได้อย่างรวดเร็ว แม้จะมีสิ่ง เ ล ว ร้ า ย เข้ามาในชีวิต คนเก่งและฉลาดในการชีวิตนั้น จะสามารถลุกขึ้นสู้ได้ทุกครั้ง ไม่มีใครไม่เคยผิ ดพล าดหรือผิ ดหวังหรอก เพียงเขาไม่จมกับความทุ กข์ตลอดเวลาแค่นั้นเอง แต่จะหาทางลุกขึ้นสู้ได้ทุกครั้ง เมื่อล้ มลง

4. จัดสรรเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ มีสมดุลในชีวิตระหว่างเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว และเต็มที่กับทุกเรื่องที่ทำ คนเก่งและฉลาด มักจะเลือกบริหารเวลาได้อย่างสมดุลที่สุด ในช่วงเวลางานก็จะเต็มที่กับสิ่งที่ทำตรงหน้า เช่นว่า เมื่อหมดเวลางานก็สามารถให้เวลาสร้างความสุข การผ่อนคลายให้กับตนเองอยู่เสมอๆ

5. ไม่ใช้ Social Media ตลอด เพียงแต่ใช้รับข้อมูลที่สนใจเท่านั้น ยุคนี้เป็นยุคของข้อมู ล ข่ าวส ารตลอด 24 ชั่ ว โมงคนเก่งมักจะเลือก เ ส พ แต่ข้อมูลดีๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือการบริหารชีวิตแล้วเป็นนักแ บ่ ง ปั น เพื่อให้คนอื่นๆ ได้สิ่งดีๆ ที่เขาคัดสรรมาแล้ว

6. รู้ว่าตัวเองมีความสามารถ แต่ไม่เคยเสี ยเวลาภูมิใจกับความสามารถของตัวเอง คนเก่งและฉลาดนั้น มักจะเป็นคนมีความมั่นใจ เพราะเขาจะเปิดรับฟังคนรอบข้าง ไม่ตัดสินคนอื่นด้วยมุมมองของตัวเอง และทุกครั้งที่เขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาทำ เขาจะมีเวลาดีใจไม่นาน เพราะความสำเร็จนั้นเป็นอดีตไปแล้วสิ่งที่จะทำต่อก็คือ หาทางพัฒนาตัวเองเสมอๆ

7. มีความรู้หลายด้านมากกว่าอาชีพที่ตัวเองทำ มักจะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด คนเก่งมักเป็นนักพัฒนาตนเอง และจะใช้เวลาอย่างคุ้มค่าเพื่อให้ตนเองก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง จะไม่ปล่อยให้ สู ญ เ สี ย โอกาสอย่างแน่นอน

8. ไม่อวดความสามารถที่แท้จริงของตัวเอง ว่าเจ๋งแค่ไหน เขากลับจะพิสูจน์ได้เสมอเมื่อถึงเวลาต้องใช้มัน คนเก่ง และฉลาด จะเป็นคนถ่อมตน ไม่โอ้อวดในความสามารถเกินไป แต่จะใช้การกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์อยู่เสมอ และพอเวลาที่เกิดปัญหา เขาเหล่านั้น มักจะแสดงวิสัยทัศน์จนเราต้องทึ่งในความสามารถของเขาเลยล่ะ

9. อาจมีหรือไม่มีการศึกษาสูง หรือไม่จบจากสถาบันมีชื่อเสี ยง แต่มีผลงานการันติความสามารถเสมอ ในยุคนี้ที่ คนเก่งสามารถสร้างเวทีให้ตนเองได้ไม่ ย า กนั้น จะระบบโซเชียล มีเดีย การศึกษาอาจเป็นเพียงใบเบิกทางที่ดี ประสบการณ์ที่มีและผลงานที่ดีต่างหากล่ะ จะช่วยให้เราเติบโตได้เร็วกว่า

10. ไม่เคยทำให้คนอื่นรู้สึกโ ง่ เมื่อเขาทำพล าด แต่จะให้โอกาส ให้คำแน ะ นำ ให้กำลังใจอยู่เสมอ คนเก่งและฉลาดมักเป็นผู้ให้โอกาสคน เมื่อเขาเหล่านั้นกระทำความผิ ดและพร้อมจะแนะนำชี้ช่องทางให้เขา สะท้อนความผิ ดของตนเองให้เกิดการยอมรับและพัฒนาตนเองขึ้นมาได้

ขอขอบคุณ theviewpoints