ข้อคิดคติเตือนใจ

ถังไม้ 3 ใบ ข้อคิดดีๆ ที่อຍากให้ อ่ า น

ช่างไม้คนนึง ตั ด ไม้มาทำถัง ก็เลยแบ่งไม้เป็น 3 ส่วนเพื่อทำ ถังไม้ 3 ใบ เพื่อเอาไปใช้

ใบที่ 1 เอาไว้บ่มไ ว น์ เรียกว่าถังไ ว น์นั่นเอง

ใครๆต่างนิยม ชมชอบ เพราะด้วยกลิ่นไ ว น์ ที่หอมหวล

ใบที่ 2 เขาเอาไว้ในส้ว ม เพื่อเก็บ อุ จ า ร ะ

เมื่อมีใครพบ ใครเห็น พวกเขาต่างก็พากันเมินหน้าหนี

ใบที่ 3 เขาเอาไว้ใส่น้ำ ก็คือถังน้ำ

ใช้บรรจุน้ำ ทั้งไว้ดื่มและไว้อาบด้วยกัน

ถังไม้ 3 ใบที่เหมือนกัน สำคัญอยู่ที่ว่าถังไม้นั้นบรรจุอะไร ในนั้น สิ่งที่บรรจุต่างกัน ชะต าชีวิตเราจึงต่างกัน ชีวิตเหมือนถังไม้ทัศนะคติเป็นเช่นไร ชีวิตก็เป็นเช่นนั้น มุมมองเป็นเราเช่นไร การดำรงชีพก็เป็นอย่างนั้น ต้องเจอทุกชีวิต

ความเหนื่อย คือการต้องทำงานการเปลี่ยนแปลง คือชะต าชีวิตอดทน จะได้ประสบการณ์ การอภัยจึงเป็นปัญญาความสงบ ต้องบำเพ็ญถึงจะได้รับ ต้องทำจึงมีไว้ค ร อ บ ครอง ถ้าคุณรู้สึกว่ามันลำบา กมาก ให้บอกกับตัวเองว่า

ทางที่เดินง่ายคือทางเดินลงเขา จงยืนหยัดมั่นไว้เพราะทางที่คุณกำลังเดินนั้น คือทางขึ้นสู่ที่สูง นี่เป็นชีวิตแห่งความสำเร็จ ต้องมีผู้อุปถัมภ์มีผู้รู้คอยชี้แนะนำทาง มีมิตรสหายที่เข้าใจ มี ศั ต รู ที่คอย บั่ น ทอนเราเสมอ

มีคนที่บ้านคอยส่งเสริมให้กำลังใจ และการดำรงชีวิตไม่ง่ายเมื่อยังมีลมห ายใจ จงรู้ถนอมรักษาไว้

ขอขอบคุณ นุสนธิ์บุคส์