ข้อคิดคติเตือนใจ

10 อย่าง ที่ไม่ควรทำเวลา โ ก ร ธ

ในบางครั้งเราอาจคุมสติของเราเองไม่ได้ เมื่อเราโ ก ร ธ อาจเผลอพูดจา เผลอทำร้ า ยร่างกายของคนอื่น แบบที่เราไม่ได้ตั้งใจเลย นั้นเป็นเพราะ อารมณ์ชั่ ววูบเท่านั้น

1. อย่ าเพิ่งเล่าอะไรให้ใครฟังขณะโก ร ธอยู่ เพราะตอนนี้เรากำลังไม่มีสติอะไรมากพอ

2. อย่ าตัดสินใจอะไรเมื่อเรายังโ ก ร ธอยู่ เพราะอารมณ์ชั่ ววูบที่เกิดขึ้น อาจนำพาไปสู่การตัดสินใจที่พล าดได้นั่นเอง

3. อย่ าอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้โก ร ธ ต่อไป เดินออกมาจากสถานการณ์นั้นเลย เพราะเราอาจจะถูกก ร ะ ตุ้ น จนคุมตัวเอง ไม่ได้

4. อย่ าขับรถ ในห่วงเวลาที่อารมณ์เราไม่มั่นคง เพราะจะทำให้เราใจร้อนและข าดสติ ทำให้เกิด อุ บั ติ เ ห ตุ ได้ง่าย

5. อย่ าทำพฤติก ร ร มอะไรที่เป็น การประชดตัวเองหรือผู้อื่น มันจะกลับมาแก้ไขอะไรไม่ได้ และเราจะเสี ยใจไปตลอดเลย

6. อย่ าเพิ่งพูดอะไรเมื่อโก ร ธ หากรู้ตัวให้รีบหยุดเพราะอาจจะเผลอพูดในสิ่งที่ ทำให้เราต้องกลับมาเสี ยใจภายหลังได้

7. อย่ าโพสต์อะไรลงโซเชียลเมื่อยังโ ก ร ธอยู่ การ ร ะ บ ายอารมณ์เพียงชั่ ววูบโดยไม่คิดนั้น อาจจะส่งเสี ยที่เราเองก็คาดไม่ถึง

8. อย่ า ป ะ ท ะ อารมณ์ด้วยอารมณ์ ในห้วงที่ความโก ร ธ กำลังทำงาน อารมณ์ที่อย ากจะเอาชนะ ซึ่งกันและกันจะสูง ขอให้หยุดเถี ยงกันก่อนที่เรื่องจะบานปลาย ให้ใจเย็นลงก่อน จึงกลับมาปรับความเข้าใจกันก็ได้

9. อย่ าใช้ความ รุ น แ ร ง เพื่อยุติความโก ร ธ เพราะมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา มีแต่จะเพิ่มปัญหา มาอีก

10. อย่ าปฎิเสธความโก ร ธ หากโก ร ธ จงยอมรับกับตัวเอง ไปเลย ถ้าเราไม่ยอมรับว่าโก ร ธ เราจะดั บ อารมณ์โก ร ธ นั้นได้อย่างไร เพราะเราคิดว่า เราไม่ได้โก ร ธ ที่จริงแล้วเรากำลังโก ร ธ อยู่

นับ 1 2 3 4 และ 5 ในใจ พย าย ามเรียกสติกลับมา เพื่อหาทางยุติมันลง ความโก ร ธ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าใครก็ตาม มันเป็นเรื่องธรรมดา

ปัญหาคือเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้ว เราเองมีวิธีการรับมือกับมันอย่ างไร เพราะเมื่อเวลาเราโก ร ธ เรามักจะทำอะไรไปโดยไม่ทันคิด จนเกิดผลลัพธ์ที่ทำให้เราหรือคนที่เรารักต้องเสี ยใจในภายหลังนั่นเอง

ขอขอบคุณ postsod