ความเชื่อ-ดวง

การกำมือของแต่ละคน สามารถบ่งบอпถึงนิสัยได้

หลายๆ คน คงอย ากรู้ว่า คนรอบตัวของเรานั้นเป็นคนอย่างไร ต่อหน้าและลับหลังจะเหมือนกันหรือไม่ วันนี้เรามี การดูนิสัยคนรอบตัวจากวิธีกำมือของเขา เพียงเห็นเขากำมือ คุณก็รู้นิสัยที่แท้จริงของเขาได้เลย

ก : นิ้วโป้งอยู่บนนิ้วชี้

บุคลิกภายใน : ถึงภายนอกจะดูเข้มแข็งเพียงใด แต่ภายในของคุณก็มีความเป็นเด็ กอยู่ และเด็ กน้อยคนนั้นก็ต้องการได้รับความชื่นชม และอย ากเป็นที่ต้องการของผู้อื่นมากๆ

บุคลิกภายนอก : เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูง และมีเซ้นส์ในการตัดสินใจในเรื่องราวต่างๆ มักช่วยเหลือผู้อื่น และสนับสนุนผู้อื่น เมื่อผู้อื่นเห็นคุณแล้วจึงให้ความเชื่อถือในความเป็นคุณ

ความรัก : เมื่อคุณ ต ก ห ลุ ม รักใคร คุณมักจะนึกถึงคนรักก่อนตนเองอยู่เสมอ แม้จะแสดงออกด้วยคำพูดไม่เก่งมากนัก แต่คุณก็พร้อมจะทำเพื่อคนที่คุณรักอย่างดีที่สุด

ข : นิ้วโป้งอยู่บนนิ้วกลางเป็นต้นไป

บุคลิกภายใน : กลัวการเปลี่ยนแปลง ความล้ ม เ ห ล ว กลั วการได้ทดลองสิ่งใหม่ๆ แม้จะเข้ากับคนได้หลากหลายรูปแบบ แต่ลึกๆ คุณก็มองหาคนที่จะช่วยให้คุณข้ามผ่านความรู้สึกกลั วและความล้ ม เ ห ล ว ไปได้นะ

บุคลิกภายนอก : เป็นคนที่ใจดีและเข้ากับผู้อื่นได้ และคนอื่นก็ชื่นชอบคุณด้วย ด้วยความที่คุณมีความประนีประนอม และเป็นคนที่มีความสามารถมาก มีความคิดสร้างสรรค์ด้วย ใครที่ได้อยู่ใกล้คุณจึงมักได้เรียนรู้อะไรดีๆ สบายใจเมื่อได้พูดคุยกับคุณ

ความรัก : ด้วยความช่างกลั วในใจ ทำให้คุณมักจะขอดูท่าทีก่อน ต ก ห ลุ ม รักใครจริงจัง คุณมักจะขอมอง ขอศึกษาก่อน ไม่รีบร้อนเดินหน้า แต่หากผ่านเกณฑ์ของคุณล่ะก็ บ อ ก เลยว่าจริงจัง

ค : นิ้วโป้งอยู่ข้างใต้

บุคลิกภายใน : ด้วยความที่คุณชอบความสงบ เก ลี ย ด ความขั ด แ ย้ ง บางครั้งแม้ว่าคุณจะกำลัง โ ม โ ห ก็มักเก็บมันไว้ในใจ ทำให้คนรอบข้างเด าใจคุณย ากพอสมควร

บุคลิกภายนอก : เป็นคนอ่อนไหว มีโลกส่วนตัวสูง บ่อยครั้งที่คุณไม่ยอมเปิ ด เ ผ ย ตัวตนหรือความรู้สึกนึกคิดง่ายๆ มักถูก ดึ ง ดู ด ให้ทำงานที่สร้างสรรค์โดยธรรมช าติ คุณเป็นคนเพื่อนน้อย แต่หากคุณได้เรียกใครว่าเพื่อนล่ะก็ นั่นแปลว่าส า ย สั มพันธ์จะแน่นแฟ้นมาก และเพื่อนๆก็รักคุณด้วยนะ

ความรัก : คุณแสวงหาความสัมพันธ์ที่ไม่ใกล้ ไม่ไกล ขอมีระยะห่างระหว่างกันพอให้สบายใจก็พอ หากคู่ของคุณเข้าใจจุดนี้ได้จะเวิร์คมากเลย เพราะคุณเป็นคนที่สงบ อ่อนโยน ไม่ช อ บ ห าเรื่องทะเล าะเพื่อเลิ กกับใครง่ายๆ

ขอขอบคุณ gangbeauty