ข้อคิดคติเตือนใจ

10 ข้อ จำไว้เตือนใจ หากต้องพบเจอกับ ม ร สุ ม ชีวิต

เมื่อชีวิตเรา ต้องพบเจอปัญหาทำให้คุณ ท้ อ แ ท้ กับชีวิตตนเอง ขอแค่คุณจดจำ 10 ข้อ เอาไว้ และจำไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว

1. ไม่ว่าตอนนี้จะรู้สึกยังไง

จงลุ กจากที่นอนและแต่งตัว มุ่งสู่จุดหมาย อย่าเพิ่งยอมอย่าปล่อยให้ชีวิตทํ า ร้ า ย คุณนานไปการ พ ย า ย า ม รักษาวิธีคิดอันดีไว้และเปลี่ยนวันร้ๅยๆ ให้กลายเป็นความเข้มแข็งนั้น มันจะทําให้คุณสามารถก้าวเดินไปข้างหน้าและพร้อมเปลี่ยนแปลงไปสู่อะไรใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมแน่นอน

2. ชีวิตที่สวยงาม ไม่จําเป็นที่จะต้องเพอร์เฟกต์เสมอไปหรอก

ถึงอะไรๆ จะ ผิ ด พ ล า ด ไปหมด แต่ขอให้ตระหนักไว้ถึงสิ่งที่มีค่ามากสําหรับคุณที่ยังคงอยู่ หากคุณยังหายใจ และมีครอบครัวที่น่ารักๆและเพื่อนฝูงที่รักคุณมาก เท่านี้พอแล้วล่ะนะ

3. จําไว้เสมอว่าสถานการณ์ปัจจุบัน

ไม่ใช่จุดหมายสุดท้ายของชีวิตคุณ สิ่งที่ดีที่สุดนั้น ไม่จําเป็นต้องยืนอยู่ที่เดิมไปตลอด เพราะคุณไม่ใช่ต้นไม้เมื่อทุกอย่างไม่เป็นไปตามใจหวัง สิ่งที่ดีที่สุดคือการก้าวเดินต่อไปเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้ตัวเอง ก้าวเข้าสู่บทใหม่ของชีวิต

4. บางครั้งสิ่งร้ าย ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานั้น

อาจเป็นเพียงสิ่งที่นําทางไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดก็ได้ จงมองให้เห็นถึงความงามในช่วงเวลาที่ เ ล ว ร้ า ยเหล่านั้น และรับรู้ว่ามีสิ่งที่ดีกว่ารออยู่ ใช้ประสบการณ์ที่ช่วยให้คุณเติบโตเรียนรู้ และเปิดรับมุมมองใหม่ๆ

5. ในยๅมสุขจงกล่าวขอบคุณ และจงเฉลิมฉลอง

แต่พอถึงยๅมทุ กข์จงกล่าวขอบคุณเถิด แล้วก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ โลกของเราล้วนมีสิ่งตรงข้ามกันหากไม่มีความมื ดก็ไม่มีแสงสว่างแน่นอนว่าชีวิตไม่ได้มีแต่เรื่องไม่ ดี ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วให้คุณกล่าว “ขอบคุณ” แล้วพลิก วิ ก ฤ ต นั้นให้เป็นโอกาสซะ

6. การคิดมากจะทําให้คุณอารมณ์เสี ย

หายใจเข้าลึกๆ แล้วปล่อยวางเรื่องราวร้ๅยๆไปบ้างก็ดี บางครั้งเราก็ สร้ๅงปัญหาทีไม่มีจริงขึ้นมาให้หนัก ส ม อ ง จงมีสติตระหนักรู้ความคิดของตน ไม่ปล่ อ ย ให้มันควบคุมคุณ แล้วจงถามตนเองว่า “นี่ทุกอย่างกําลัง ผิ ด พ ล า ด จริงๆหรือ เราแค่คิดมากไปเองนะ”

7. ลองจับที่ ชี พ จ ร ของคุณดู

แล้วจงขอบคุณที่คุณยังมีชีวิตอยู่เมื่อทุกอย่าง ผิ ด พ ล า ด ไปหมดเรามักลืมนึกถึงคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่ จําไว้ว่าแม้ในเวลาที่ชีวิตมี ฝั น ร้ า ยคุณมีโอกาสที่จะทําให้ทุกอย่างกลับมาดีได้ เพราะคุณยังมีชีวิตและลมห ายใจอยู่นั่นเอง

8. จงพยๅยๅมมองหาแต่สิ่งที่ดีๆ

ในทุกๆวันนี้ แม้ว่ามันจะยๅกอย่างไร ไม่มีทางหรอกที่ทุกวัน จะสวยงามตามที่คุณวางแผนเอาไว้เมื่อต้องเจอเรื่องที่ ท้าทายจงใช้มันเปลี่ยน ไปในทางที่ดีขึ้นนะ

9. หนึ่งการตัดสินใจของคุณสามารถพลิกผันทั้งชีวิตของคุณได้

ถ้าคุณไม่ ช อ บ ชีวิตที่เป็นอยู่ให้ จำไว้ว่า “คุณสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้เสมอ ด้วยตัวคุณเอง” จริงๆแล้วคุณมี อิ ท ธิ พ ล และความสามารถในการควบคุมให้ชีวิตเป็นดั่งฝันได้นะ ฉะนั้นจงอย่าให้ความเป็นจริงทำให้หมดกําลังใจ จงเปลี่ยนวิธีคิดมุมมองและทัศนคติให้เป็นเชิงบวก แล้วจะรู้ว่า คุณเปลี่ยนมันได้

10. ยิ่งฉันอายุมากขึ้นเท่าไหร่

ฉันก็ยิ่งตระหนักมากขึ้นว่าเราทุกคนต่างก็ไม่รู้ว่าตนเองกําลังทำอะไรอยู่ เราก็แค่ แ ก ล้ ง ทําเป็นรู้แค่นั้นเองเมื่อไหร่ที่คุณ เ ค รี ย ด กับชีวิตให้จําไว้ เราทุกคนต่างก็ต้อง ดิ้ น ร น เหมือนกันทั้งนั้น ไม่มีใครรู้มากกว่าใคร ในเรื่องการใช้ชีวิตเลย ดังนั้น หากหลาย ๆ อย่าง ผิ ด พ ล า ดจงจําไว้ว่าคุณไม่ได้ มีตัวคนเดียว เราทุกคนนั้น ก็อยู่บนเรือลําเดียวกันนั่นแหละ