ความเชื่อ-ดวง

เลขสุดท้าย ท ะ เ บี ย น รถ สื่อถึงนิสัยของคนขับได้

เลขสุดท้าย ท ะ เ บี ย น รถ สื่อถึงนิสัยของคนขับได้
ตัวเลขต่างๆ ล้วนมี อิ ท ธิ พ ล ค ว า ม เ ชื่ อ ที่เรามองไม่เห็น และเราจะมาพูดถึงเรื่องของเลขข ท ะ เ บี ย น รถซึ่งสามารถสื่อถึงนิสัยของคนขับรถคันนั้น ๆ ได้ มาดูกัน ว่ารถคุณมีเลข ท ะ เ บี ย น อะไร ซึ่งเราจะใช้เพียงเลขท้ๅย 1 ตัว แค่นั้น

ก็คือ ดูเลขตัวสุดท้ายคือเลขใด ตั้งแต่ 0 ถึง 9 เป็นเลขอะไรก็อ่ า นคำ ทำ น า ย ตามนั้น

เลข 1
บ่งบอกว่านิสัยของคนขับนั้นเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองมาก ค่อนข้างใจร้อน มีความเป็นผู้นำ ชอบเอาชนะ ไม่ช อ บ เป็นผู้ตาม เวลาขับรถจะไม่ช อ บ ให้ใครมาขับจี้ ชอบขับบนถนนโล่ง ไฟสว่างที่มองเห็นชัด

เลข 2
แสดงถึงความอ่อนโยนของคนขับ ส่วนมากมักจะเป็นผู้หญิง แต่ชายก็ขับได้แต่จะขับรถแบบนุ่มนวล อ่อนโยนมีความน่ารักแบบผู้หญิงซ่อนอยู่ แต่อารมณ์จะแปรปรวนง่ายมาก ตัดสินใจช้า มักขับในเวลากลางคืน และงานที่ทำก็มักจะเกี่ยวกับช่วงเวลากลางคืนเช่นกัน

เลข 3
คุณเป็นคนใจกล้า ชัดเจน เด็ดข าด กล้าที่จะลองอะไรใหม่ ๆเสมอ ถึงจะเป็นสิ่งที่ไม่ชิน ไม่คุ้นเคย ชอบความท้าทาย ตัดสินใจเร็วแต่บางทีก็เร็วไปจริงๆ อาจจะไม่ค่อย ป ล อ ด ภั ยนะ บางทีก็ใจเย็น ๆ นิดนึงจะได้ป ล อ ด ภั ยมากขึ้นเมื่อขับรถ

เลข 4
นิสัยของคนที่ขับรถคันนี้จะมีการเดินทางบ่อย ทั้งใกล้และไกล เพื่อทำงาน ติดต่อเจรจาต่าง ๆ แต่ว่าบางอย่างอาจจะโลเลสักนิด เป็นคนที่ไม่ค่อยจะเชื่ออะไรง่าย ๆ เปลี่ยนใจง่าย ย ากที่จะเดาทางได้ ขับรถก็ไปทางซ้ายที ขวาที ไม่มีความแน่นอน

เลข 5
คุณมีความเป็นผู้ใหญ่อยู่ในตัว มีความหนักแน่น เป็นคนจะค่อนข้างเก่งเชิงวิชาการ เมื่อขับรถก็จะขับตรง ๆ บางทีก็ช้าจนน่าเบื่ อเลยล่ะ ทำให้คันที่ขับตามนั้นห งุ ด ห งิ ดทีเดียว แต่ก็ดีที่รั ก ษ า วินัยจราจร ถือว่าดีเลยล่ะแบบนี้

เลข 6
เป็นคนมีเสน่ห์ น่าสนใจ อารมณ์นุ่มนวล ละมุนละไม งานที่ทำเหมาะจะเป็นเกี่ยวกับความบันเทิง งานศิลปะ ชอบความสวยงาม ชอบฟังเพลง ชอบทานขนม บางทีเวลาขับรถมักใจลอย อย่างนี้ อั น ต ร า ย เหมือนกัน อย่าเพลินไปกับสิ่งต่าง ๆให้มาก มีสติบ้าง หากง่วงก็ให้จอดนอนพัก จงมีสติในการขับให้มากๆ

เลข 7
เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความอดทน มีความละเอียด มักจะวางแผนไว้ก่อนเมื่อทำอะไรตลอด เวลาขับรถหาก ก ด ดั น จะหวาด ร ะ แ ว ง ไปเลย จิต ต ก ไปเลยก็มีหากเป็นเช่นนั้นจะเครี ย ด ได้ ในช่วงเวลาเร่งด่วนมักจะทำให้คุณ ก ด ดั น ดังนั้นก็ขับรถ ร ะ วั ง บ้างก็ดี รีบมากไปจะ อั น ต ร า ยได้นะ

เลข 8
เป็นคนที่มีไหวพริบดี พลิกแพลงเก่ง แก้ไขสถานการณ์ได้ดี มักจะชอบการเสี่ ย ง โชค ชอบลง ทุ น และมีความกล้าในการลง ทุ น ด้วย งานจะเกี่ยวข้องกับต่างประเท ศ เมื่อขับรถนั้นจะค่อนข้างบ้ๅบิ่นสักหน่อย ใจกล้า ชอบหาทางลัดตลอด ซอยน้อยก็ไปหมด

เลข 9
จะมีอยู่ 2 แบบคือ ทันสมัยไปเลย โมเดิร์นมาก ชอบทำธุรกิจ ติดต่อการงานในต่างประเท ศ และอีกแบบก็ หั ว โ บ ร า ณไปเลยหรือจะเป็นแนวร่วมสมัย ใส่ใจใน จิ ต วิ ญ ญ าณ สิ่ง ลี้ลั บ เมื่อขับรถบางทีก็หาความแน่นอนไม่ได้

เลข 0
นิสัยของคนขับ ค่อนข้างมีโลกส่วนตัวสูง มีความ ลั บ ที่ไม่อย ากเปิ ด เ ผ ย จะได้ใช้ชีวิตเกี่ยวกับต่างปร ะ เ ท ศ เป็นตัวเองและโดดเด่น ออกจะแปลกไปสักนิด มักขับรถเร็ว ปๅดซ้าย ปๅดขวาแต่ก็ขับอย่างชำนาญ แต่บางทีก็ใจมาก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ ร ะ วั ง มากเหมือนกันเวลาขับแม้จะเร็วก็ตาม

ขอบคุณ daily.rabbit