ข้อคิดคติเตือนใจ

ทุกคนเกิดมาต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด และไม่ อ ว ด อ้ า ง ในสิ่งที่มี

บางสิ่งที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ ก็คือ เหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้น มันเป็นบททดสอบจิตใจของเราได้ดี ในการใช้ชีวิตคนเรานั้นต่างมีวิถีชีวิตและการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนกัน

เราทุกคนเกิดมาก็ต้องทำหน้าที่และจุดมุ่งหมายของตัวเองให้ดีที่สุด ฉะนั้นแล้ว จงอย่ าอวดอ้างในสิ่งที่ตัวเองมี เพราะบางครั้งการอวดอ้างไม่ได้เป็นผลดีต่อตัวเรา แม้แต่น้อย

คนที่มีวาสนา จะไม่เลื่อนผ่าน บ ท ค ว ามนี้ ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่คุณมีรถหรูเพียงไรขับ แต่อยู่ที่คุณขับรถกลับบ้านได้อย่ างปลอดภัยหรือไม่ ไม่ได้ขึ้นอยู่ ที่คุณมีบ้านหลังใหญ่เพียงไรแต่อยู่ที่เวลาคุณอยู่บ้านคุณมีเสี ยงหัวเราะบ้างไหม

ไม่ได้อยู่ ที่พ่อแม่คุณมีมรดกไว้ให้คุณหรือไม่ แต่อยู่ที่พ่อแม่คุณมีชีวิตแข็งแร ง ให้คุณคอยดูแลปรนนิบัติ หรือไม่ไม่ได้อยู่ ที่คุณมีคู่ชีวิตสวยหล่อเพียงใด แต่อยู่ที่เขาเข้าใจคุณดีพอหรือไม่อย่างไร

ไม่ได้อยู่ ที่ลูกของคนเรียนเก่ง ทำงานเก่งมากเพียงไร แต่อยู่ที่ลูกของคุณกตัญญูคุณไหม หรือไม่ไม่ได้อยู่ ที่ถ้อยคำหวานหู เสี ยงปรบมือเมื่อคุณมีเงินมันดังเพียงใด แต่อยู่ที่เมื่อเวลาที่คุณล้ มลงนั้น ยังมีอีกหลายมือยื่นเข้ามาประคอง เพื่อให้คุณลุกขึ้นยืนใหม่ได้อีกครั้งหรือไม่

ดังนั้น ในชีวิตของคุณ

อย่ าอวดว่ามีเงิน เพราะในย ามที่เราเจ็ บ ป่ ว ย นอนโรงพย าบ าล เงินเหล่านั้นไม่ได้ต่างอะไรกับเศษกระดาษเลยนะ อย่ าอวดในหน้าที่ตำแหน่งการงานที่ตนเองมี เพราะหากวันไหนคุณล้ มป่ วย ยังมีคนจำนวนมากที่เก่งๆ รอเสี ยบตำแหน่งต่อจากคุณอยู่

อย่ าอวดว่ามีบ้านหลังใหญ่โตเพียงไร เพราะสักวันหนึ่งที่คุณจาก ไปมันก็จะเป็นของคนอื่น อย่ าอวดรถยนต์ที่คุณมีเพราะถ้าวันใดที่คุณจ ากไปแล้ว กุญแจรถก็อยู่ในมือของคนอื่นอยู่ดี สุขอยู่ที่ใด สุขอยู่ที่ใจ รู้ใจก็ได้สุข

ขอขอบคุณ postsod