ข้อคิดคติเตือนใจ

12 ข้อ ดูไม่ຍาก ว่าใครกำลังอิຈฉาเราอยู่

หลายคนคงรู้สึกแ ย่ หากประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างในชีวิต และรู้ว่าคนใกล้ตัวอิจฉ าคุณ แทนที่จะแสดงความภูมิใจในตัวคุณ และเหตุผลความอิจฉ านั้นก็คือความไม่มั่นใจและความอย ากได้ในสิ่งที่คุณมีนั่นเอง

แต่เราทุกคนย่อมต้องเคยอิจฉ าคนอื่นบ้าง ในบางช่วงของชีวิต ฉะนั้นเราจึงมีวิธีสังเกตง่ายๆ ว่าอาก ารแบบไหนกัน เรียกว่า ขิ้อิจฉๅ

1. นิ น ท า คุณ

หาเรื่องนินทๅคุณได้ทุกที่ทุกเวลา และยังอาจใส่ร้ ายป้ ายสีคุณอีกด้วย จะให้ดีนะ คุณควรเผชิญหน้ากับคนเหล่านี้ตรงๆไปเลย พูดคุยกันอย่างจริงจังเกี่ยวกับพฤติก ร ร ม ของเขา มันก็ไม่แน่นะพวกเขาอาจยอมเปลี่ยนพฤติก ร ร ม ของตัวเขาเองก็ได้

2. มักจะเลียนแบบ

เมื่อใครสักคนอย ากได้ในสิ่งที่คุณมี พวกเขาก็จะเลียนแบบพฤติกร ร ม แนวการแต่งตัว และแนวคิดของคุณ ทั้งนี้คุณไม่ควรห งุ ด ห งิ ด แต่ควรให้กำลังใจพวกเขาให้ทำทุกอย่างด้วยตนเอง รวมถึงแสดงให้พวกเขาเห็นว่า การเป็นตัวของตัวเองนั้น คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วล่ะ

3. ดู ถู ก ความสำเร็จของคุณ

เขามักจะสบประม าทความสำเร็จของคุณโดยไม่สนใจว่าคุณต้องใช้ความพย าย ามขนาดไหน พวกเขาอาจถึงขั้นทำตัวเสี ยมารย าทเลยก็ว่าได้ แต่คุณไม่ควรใส่ใจ ยิ่งทำให้พวกเขาได้ใจ ฉะนั้นจงถ่อมตัวและมุ่งมั่นกับความสำเร็จของตัวเอง

4. เขาดีใจเมื่อคุณล้ ม เ ห ล ว

คนเหล่านี้ไม่สามารถยินดีกับความสำเร็จของคุณ แต่จะดีใจกับความล้ ม เ ห ล ว ของคุณแทน เมื่อคุณพล าดเมื่อไหร่พวกเขาก็รอซ้ำ

5. พวกเขาจะไม่อยู่เคียงข้างคุณในเวลาที่คุณมีความสุข

พวกเขาอาจทำเป็นเฉยๆเนื่องจากไม่สามารถยินดีกับความสุขของคุณได้ เมื่อคุณมีความสุขคนเหล่านี้จะรู้สึกสำคัญน้อยลง ฉะนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะไปไกลๆดีที่สุด

6. หาเรื่องแข่งขัน

เนื่องจากคนเหล่านี้ต้องการเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จมาก และอย ากพิสูจน์ความเหนือ อย่างไรก็ตามคุณควรปฏิเสธไปเถอะ

7. เ ส แ ส  ร้ งแ ก ล้ ง ชม

เขามักจะชื่นชมคุณอย่างจริงใจ และพอลับหลังไปพวกเขาก็จะเบะปากมองบนใส่คุณทันที พวกเขาจะแก ล้ งทำเป็นว่าไม่ได้อิจฉ าคุณ ไม่ได้รู้สึกอะไร

8. คอยแต่ วิ จ า ร ณ์

เขาจะมองคุณว่าเป็นคนที่มีข้อ บ ก พ ร่ อ ง มากมายแต่แค่โชคดีเท่านั้น ดังนั้นพวกเขาจึงรู้สึกว่าต้องทำให้คุณรู้ตัว แม้คุณจะทำทุกอย่างเลิศเลอเพอร์เฟกต์ และสุดท้ายพวกเขาก็จะจับผิ ดคุณจนได้นั่นเอง

9. พย าย าม ทำ ล า ย ความสัมพันธ์ของคุณกับผู้อื่น

ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัว ความรัก เพื่อนฝูง เพื่อทำให้คุณรู้สึกเคว้งคว้างเปล่าเป ลี่ ย ว

10. พวกเขา เ ก  ลี ย ด คุณ

เขาเกลี ย ด คุณอย่างไม่มีเหตุผล ก็เพราะพวกเขาใฝ่ฝันว่าอย ากจะเป็นเหมือนคุณ ที่สำคัญเลยนะ การทำความดีใดๆก็ไม่สามารถลดทอนความเกลี ย ด ของคนเหล่านี้ได้เลย

11. ซ่อนความอิจฉ าของตนเองไว้

เมื่อใครสักคนรู้สึกยินดีกับคุณ คนเหล่านี้ก็จะสวมหน้า ก า ก และแสดงความยินดีกับคุณด้วยเช่นกัน

12. เป็นที่ปรึกษาที่ แ ย่ สุดๆ

พวกที่อิจฉ าคุณจะพย าย ามหาวิธีให้คำแนะนำที่อาจทำร้ ายจิตใจคุณ และพวกเขาอาจ ห ว่ า น ล้ อ ม ให้คุณเชื่อว่าวิธีของพวกเขาดีที่สุดแล้ว สุดท้ายคุณจะเดื อ ด ร้ อ น มากกว่าเดิม ทั้งนี้การรับมือกับคนขี้อิจฉ าไม่ใช่เรื่องง่าย พวกเขานั้นมีความมั่นใจในตัวเองต่ำและการ ห งุ ด ห งิ ด ใส่เขาก็ไม่ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นเลย

ฉะนั้นแล้ว คุณควรเป็นตัวของตัวเองนั่นแหละ เผชิญหน้ากับพวกเขาเมื่อจำเป็น และพย าย ามช่วยพวกเขาให้แก้ไขปัญหาต่างๆให้ได้ด้วย

ขอขอบคุณ vozier