ข้อคิดคติเตือนใจธรรมะ

หากฝึก 8 อย่างได้ ชีวิตคุณจะไม่มีวันทุпข์

การฝึกจิตใจของตัวเอง ไม่ให้ฟุ้งซ่าน ให้มีสมาธิ มีสติอยู่ตลอดเวลา โดยผู้รู้ได้แนะให้ประชาชนได้ลองฝึกค ว บ คุ ม จิตใจของตนเอง เมื่อทำได้ก็จะเป็นผลดีต่อตัวเอง จิตใจเราจะได้สงบ จิตใจไม่เป็นทุ กข์

1. ฝึกให้ตัวเองเป็นคนสบายๆ

ก็อย่าไปบ้ากับความสมบูรณ์แบบให้มากนัก เพราะความสมบูรณ์แบบมันไม่มีจริง มีแต่คนโ ง่เท่านั้นที่มองว่า ความสมบูรณ์แบบนั้นมีอยู่จริง

2. ฝึกมองตัวเองให้เล็กเข้าไว้

จงเป็นคนตัวเล็ก อย่าเป็นคนตัวใหญ่ เป็นคนธรรมดา อย่าเป็นคนสำคัญ เพราะถ้าเวลามีอะไรเกิดขึ้นกับเรา อย่าไปให้ความสำคัญกับตนเองมากไป

3. ฝึกให้ตัวเองเป็นนักไม่สะสม

ก็คือ การสะสมอะไรสักอย่างนั้นเป็นภาระ ไม่มีอะไรที่เราสะสมแล้วไม่เป็นภาระ เว้นความดี นอกนั้น เป็นภาระทั้งหมด

4. ฝึกให้ตนเองเข้าใจเรื่อง ของการนินท า

หมายความว่าเราเกิดมาก็ต้องรู้ตัวว่า เราต้องถูกนินท าแน่นอน เมื่อถูกนินท าขอจงรู้ว่า “เรามาถูกทางแล้วล่ะ” แปลว่า เรายังมีตัวตนอยู่บนโลก คนที่ เต้นแร้ งเต้นกๅ กับคำนินท าก็คือคนไม่รู้ เท่าทันโลก คนเป็นพ่อแม่ก็ยังนินท าลูก คนเป็นลูกก็ยังนินท าพ่อแม่ หากเราห้ามตัวเองไม่ให้นินท าคนอื่นได้ก็ค่อยมาคิดว่าเราจะไม่ถูกนินท าละกัน

5. ฝึกให้ตัวเองพ้นไปจาก ความเป็น ท า ส ของเงิน

ก็คือ เราต้องหัดพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมี รถยนต์ใช้อะไรอยู่ ก็จงพอใจกับมัน นาฬิกาใช้อะไรอยู่ ก็หัดพอใจกับมัน การที่คนเราจะเลิกเป็น ท า ส เงินได้ ต้องเริ่มจากการรู้จักเพียงพอ เมื่อรู้จักพอแล้ว ก็ไม่ต้องหาเงินมาก เมื่อไม่ต้องหาเงินมาก ชีวิตก็มีโอกาสทำอะไร มากกว่าการหาเงินไปวันๆ

6. ฝึกให้ตัวเองเป็นคนนิ่งๆ พูดในสิ่งที่ดีๆ

หมายความว่า หากอะไรไม่ ดี ก็อย่าไปพูดมากไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกหรือผิ ด แต่หากมันไม่ ดี เป็นไปได้ก็ไม่ต้องพูด  วิจๅรณ์ในทางเสี ยหายนั้น มีแต่ทำให้จิตใจตนเอง ต ก ต่ำ

7. ฝึกให้ตัวเองเสี ยสละ ยอมเสี ยเปรี ยบผู้อื่นบ้าง

หมายความว่า การที่คนๆ หนึ่งยอมเสี ยเปรี ยบผู้อื่นนั้นเป็นเรื่องจำเป็น ใครก็ตามที่บ้ าความถูกต้อง บ้าเหตุบ้าผล ไม่ยอมเสี ยเปรี ยบอะไรเลยแม้แต่น้อย ไม่ช้า คนๆ นั้นก็จะเป็นบ้ าส ติ แ ต ก กลายเป็นคนที่ถูกทุกอย่าง กลับไม่มีความสุข เพราะต้องสู้รบกับคนรอบข้าง เพื่อความถูกต้องที่ตนเองยึดมั่นถือมั่น

8. ฝึกให้ตัวเองรู้ธรรมช าติ

อะไรๆ ก็ผ่านไปเสมอ หมายความว่า เวลามีความสุข ก็ให้รู้ว่า เดี๋ยวความสุขมันก็ผ่านไป เวลามีความทุ กข์ จงรู้ว่า เดี๋ยวความทุ กข์ก็ผ่านไป เวลามีสถานการณ์แ ย่ ๆ เกิดขึ้น ก็ให้รู้ว่า เรื่องราวเหล่านี้ มันไม่ได้อยู่กับเราจนวัน ต า ยหรอกนะ

นี่แหละ ทางแห่งการพ้นทุ กข์ ไม่อยา กทุ กข์นี่แหละคือการดับทุ กข์ด้วยตนเอง