ข้อคิดคติเตือนใจ

นิสัยผู้ชายดีๆ ใครได้คบ ชีวิตคุณจะโชคดีมาก

หลายคนอาจได้ยินคำว่า คิดผิ ดชีวิตเปลี่ยน มาก่อน เลือกคู่ชีวิตผิ ด ก็จะทำให้ชีวิตของคุณ พบเจอกับอุปสรรค ปัญหาเช่นกัน แต่ยังไม่ต้องมองข้ามขั้นไป

ชีวิตคนเรานอกเหนือจากเรื่องงาน เรื่องเงินแล้ว ก็ยังเป็นเรื่องความรัก ที่ทำให้ตัวคุณเองทั้งคู่ป ว ดหัว และเราจะมาบ อ ก ว่า 15 ลักษณะผู้ชาย ที่ควรคบ และเหมาะกับการฝากชีวิตไว้ กับเขา

1. ผู้ชายที่พาคุณไปพบพ่อแม่ของเขา อย่างภูมิใจ

ถ้าเขาพาคุณไปพบพ่อแม่ของเขา มันแสดงถึงความจริงใจ ว่าคุณคือคนสุดท้ายของเขา คือคนที่เขาเลื อ ก

2. ผู้ชายที่ทำให้คุณมั่นใจว่าจะปล อ ด ภั ย ตลอดเวลาที่อยู่กับเขา

ผู้ชายที่จะปกป้องคุณจากอั น ต ร า ย ต่าง ๆ รอบตัว ผู้ชายที่จะจูงมือคุณข้ามถนนอย่างปล อ ด ภัย

3. ผู้ชายที่กล้าจูงมือคุณโดยไม่ ส น สายตาใคร

ผู้ชายที่ไม่อ ายที่จะแสดงความรักต่อคุณ แสดงว่าเค้ารักและภูมิใจในตัวคุณมาก ๆ

4. ผู้ชายที่รู้จักขอโท ษเมื่อเขาทำผิ ด

คนที่กล้าขอโท ษในสิ่งที่ตนเองทำผิ ดไป คือคนที่กล้าหาญ และมีความรับผิ ดชอบในสิ่งที่ตนทำ

5. ผู้ชายที่แนะนำคุณให้กับเพื่อน ๆ ของเขา ได้รู้จัก

หากเขาแน ะ นำ แฟนให้เพื่อน ๆ รู้จัก แสดงว่าเขาภูมิใจในตัวคุณ และอย ากให้คุณรู้จักกับเพื่อนของเขา

6. ผู้ชายที่เป็นห่วงคุณ ดูแลคุณตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะอยู่ไหน

คนที่โทรและแช ทหาคุณว่าทำอะไร ทานข้าวหรือยัง แสดงให้เห็นถึงว่าเขามีคุณในทุกเวลาที่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน

7. ผู้ชายที่ไม่พย าย ามเปลี่ยนตัวตนของคุณ

คนรักทั้งสองคนต้องรู้จักให้เกียรติ ต้องรู้จักเคารพซึ่งกันและกัน เมื่อมีเรื่องไม่เข้าใจก็ต้องปรับเข้าหากัน

8. ผู้ชายที่ให้เวลากับคุณมากกว่าการเล่น เ ก ม

ผู้ชายที่แบ่งเวลาให้คนรัก และงานอดิเรกของเขา แสดงให้เห็นถึงความความเป็นผู้ใหญ่ และความรับผิ ดชอบ

9. ผู้ชายที่มั่นคงกับคุณ และไม่ทำให้คุณสงสัยในความรู้สึก

ผู้ชายที่ลังเลในความรู้สึกและไม่ทุ่มเทให้คุณ ไม่มีความจำเป็นที่คุณจะรักษาเขาไว้เลย

10. ผู้ชายที่ทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นเมื่อคุณเศร้ๅเสี ยใจ

ผู้ชายที่คอยปลอบโยนคุณ และเขาพูดให้คุณรู้สึกดีขึ้นในเวลาที่คุณ แ ย่ ที่สุด

11. ผู้ชายที่ทำให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อน

ผู้ชายที่จะทำให้คุณเปลี่ยนไปในทางที่ขึ้น เขาจะเป็นคนที่คอยเตื อ น และช่วยเหลืออย่างจริงใจ

12. ผู้ชายที่เป็นแร ง ผ ลั ก ดั น ให้คุณประสบความสำเร็จ ในชีวิต

ผู้ชายที่ ส นั บ ส นุ น ในสิ่งที่คุณทำ ช่วยเหลือ และเป็นที่ปรึกษาที่ดีเสมอมา

13. ผู้ชายที่คุณมั่นใจว่าเขามั่นคงพอ ที่จะสร้างครอบครัวกับเขา

ถ้าคุณรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้รักคุณ มีความเป็นผู้ใหญ่ มีความรับผิ ดชอบ มีการงานที่ดี ทุ่มเทให้กับครอบครัว คุณอย่าปล่อยให้เขาจากไปง่าย ๆ ล่ะ

14. ผู้ชายที่ทำให้คุณรู้สึกว่า เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุด

ผู้ชายที่ให้เกียรติคุณในทุก ๆ ที่ เหมือนกับคุณเป็นเจ้าหญิงสำหรับเขาเลย คือผู้ชายที่หาได้ย าก และจงรักษ าไว้ให้ดี

15. ผู้ชายที่ไม่เอาคุณไปเปรี ยบเที ยบกับใครๆ

เขาต้องพอใจและยอมรับในสิ่งที่คุณเป็น ไม่ใช่เอาไปเปรี ยบเที ยบกับใครๆ

รู้แบ บนี้แล้ว หากมีผู้ชายที่มีลักษณะแบบนี้เข้ามาในชีวิต ก็หมั่นดูแลกันให้ดี ไม่งั้นอาจจะต้องเสี ยใจไปตลอด

ขอขอบคุณ postsod