ข้อคิดคติเตือนใจ

10 นิสัยเศรษฐี รวຍได้ด้วยตัวเอง ใครคิดจะเริ่มสร้างตัว ก็ ล อ ง ดู

แค่ขยันอย่างเดียวคงไม่พอ แต่ต้องมีนิสัยแบบเศรษฐี ที่สร้างเนื้ อ สร้างตัวด้วยหนึ่งสม อ ง และสองมือของตัวเองด้วย

หลายคนมักคิดว่าความสำเร็จที่มาจากน้ำพักน้ำแร งนั้นต้องอาศัยความขยันเป็นหลัก ที่จริงแล้ว ก็ไม่ถูกไปเสี ยทีเดียวหรอก เพราะเหล่าบรรดามห าเศรษฐีที่ประสบความสำเร็จจากสองมือของตนเองนั้น เขาก็มีนิสัยบางอย่างที่ช่วยผลั ก ดั นให้ตนเองไปสู่ความสำเร็จได้

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังสร้างเนื้ อ สร้างตัว นี่เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามเลย

1. ตื่นเช้า

สุภาษิตที่ว่า “นกที่ตื่นเช้า ย่อมจับห น อ น ได้ก่อน” ยังคงใช้ได้ดีในทุกสมัย และเป็นสิ่งที่นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จด้วยตนเองต่างยึดถือไว้เป็นแบบอย่าง จึงทำให้พวกเขาตื่นเช้าเสมอ โดยในการศึกษาหนึ่งพบว่าเกือบ 50% ของคนที่ร่ำรวยจากน้ำพักน้ำแร งของตนเอง เขาจะเป็นคนที่ตื่นก่อนเวลาทำงานของตัวเอง 3 ชม. ที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าพวกเขาจะเผื่อเวลาไว้เพื่อเหตุก ารณ์ที่อาจคาดไม่ถึง มันอาจกระ ท บ กับการทำงานของตนเองได้

2. ออกกำลังกายเป็นประจำ

ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนประสบความสำเร็จ เพราะการออกกำลังกายไม่เพียงสร้างสุขภาพให้แข็งแร ง แต่ยังส่งผลดีต่อสม อ ง ด้วย เพราะจะช่วย ก ร ะ ตุ้ น ให้ร่างกายสร้างเซ ล ล์ ส ม อ ง มากขึ้น ทำให้สม อ ง ทำงานได้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. อ่ านหนังสืออยู่เสมอ

การอ่ านหนังสือ เป็นการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจะใช้เวลาอย่างน้อย 30 นาทีต่อวันในการอ่ านหนังสือ เพื่อเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง และหนังสือที่กลุ่มคนเหล่านี้อ่ านส่วนใหญ่มักจะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับประวัติของคนที่ประสบความสำเร็จ หนังสือประวัติศาสตร์ และการพัฒนาตนเอง

4. น้อมรับข้อเสนอแนะ

ความสำเร็จจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากไม่มีการรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับจากการดำเนินธุรกิจล้วนแต่เป็นสิ่งที่ผู้ประสบความสำเร็จนั้นต้องการ เพื่อให้ตัวเองรู้ว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้น เดินไปในทางที่ถูกต้องมั้ย ฉะนั้นเหล่าบรรดาเศรษฐีที่สร้างตัวขึ้นมาด้วยตัวเองจะรับฟังความคิดเห็นจากคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นเพียงเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็เถอะ

5. คิดบวกเข้าไว้

ความสำเร็จในระยะย าวนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากการทำงานหนักแค่อย่างเดียว แต่ต้องมีการคิดบวกด้วย ซึ่งส่วนใหญ่ของคนที่ประสบความสำเร็จจนกลายเป็นมหาเศรษฐี ล้วนแต่เป็นคนที่คิดในแง่บวกเสมอ นั่นก็เป็นเพราะว่าความคิดในแง่บวกสามารถ ก ร ะ ตุ้ น ให้คนเราก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ดีกว่า ในทางกลับกัน ความคิดในแง่ลบจะยิ่งบั่ น ท อ น ความมุ่งมั่นและทำให้ล้ ม เ ห ล ว ได้ง่ายกว่า

6. ยื่นมือช่วยผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จไปพร้อมกัน

นักธุรกิจส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ เชื่อว่าไม่มีใครสามารถประสบความสำเร็จได้โดยลำพั ง แต่จะต้องมีกลุ่มคนที่มีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จคอยสนับสนุนอยู่ด้วย เพราะคนที่มีเป้าหมายที่ความสำเร็จเหมือน ๆ กันจะช่วยกันผลั ก ดั น ให้ทีมไปสู่ความสำเร็จได้ดีกว่าการทำอะไรเพียงคนเดียว

7. ให้เวลา 15ถึง30 นาที ต่อวันในการคิดถึงเรื่องต่าง ๆ

การคิด เป็นอีกกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จ ฉะนั้นผู้คนที่ประสบความสำเร็จจึงให้ความสำคัญกับการคิดเป็นอย่างมาก กลุ่มคนเหล่านี้จะให้เวลาตัวเองวันละ 15-30 นาทีในช่วงเช้า เพื่อคิดถึงเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจ สุขภาพ หรือแม้แต่เรื่องของการกุศล ซึ่งนั่นก็จะทำให้พวกเขาสามารถจัดการสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. ใช้เวลาทุกนาทีให้คุ้มค่า

พวกเขาใช้เวลาทุกนาทีอย่างคุ้มค่าเสมอ และจะไม่ให้ความใส่ใจกับสิ่งที่ทำให้เสี ยเวลาแม้แต่น้อย เพราะพวกเขาเชื่อว่าหากมัวแต่ให้เวลากับทุก ๆ เรื่อง ก็จะมีแต่เสี ยเปล่า นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จด้วยความสามารถของตัวเองใช้เวลาในการดูทีวีต่อวันน้อยกว่า 1 ชม. และ 63% ของนักธุรกิจเหล่านั้นก็ใช้เวลาไปกับกิจก ร ร ม บนโลก ออนไลน์ อย่างการเล่น เ ฟ ซ บุ๊ ก และการดู ยู ทู บ วันละไม่ถึง 1 ชม. เหมือนกัน

9. ไม่กลั วที่จะ ล้ ม เ ห ล ว

แน่นอนว่าการดำเนินธุรกิจย่อมตั้งอยู่บนความเสี่ ยงเป็นเรื่องธรรมดา และความล้ ม เ ห ล ว สามารถเกิดขึ้นได้ แต่บรรดาเหล่าเศรษฐี กลับเป็นคนที่ไม่กลัวคำว่าล้ ม เ ห ล วแม้แต่น้อย เพราะพวกเขาเชื่อว่าทุกครั้งที่ล้ ม เ ห ล ว นั่นคือโอกาสที่ทำให้พวกเขาได้เติบโตขึ้น

10. วางตัวเหมาะสม มีมารย าทที่ดี

คนที่ประสบความสำเร็จแทบจะทุกคน ล้วนเป็นคนที่วางตัวเหมาะสม มีมารย าททางสังคมที่ดี เพราะนั่นเป็นหนึ่งในกุญแจสู่ความสำเร็จ การวางตัวอย่างเหมาะสมในวงสังคมจะทำให้ผู้อื่น ๆ มองเราในแง่บวก ซึ่งมารย าทที่ดีง่าย ๆ ที่เหล่านักธุรกิจไม่เคยพล าดก็คือ การส่งกๅร์ดขอบคุณ หรือ แสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ การแต่งตัวอย่างถูกกาลเทศะ รวมทั้งมารย าทบนโต๊ะอาหารด้วย

นิสัยใจคอก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้เหมือนกัน ถ้าคิดจะเป็นเศรษฐีในวันหน้า จงฝึกและปรับเปลี่ยนนิสัยตัวเองกันใหม่เลย

ขอขอบคุณ chonburipost