ข้อคิดคติเตือนใจ

ผู้ชาย 5 ประเภท คุณจะเสีຍน้ำตาเพราะเขาไปตลอด

เมื่อเลือกคู่ชีวิตผิ ด ก็อาจจะทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนได้เลย ฉะนั้นถ้าเราคิดจะฝากชีวิตไว้กับใครสักคนล่ะก็ เราก็ต้องฝากไว้กับคนที่เราควรจะมั่นใจได้ว่าเขาจะไม่ทำให้เราเสี ยใจไปตลอด และ“ผู้ชาย 5 ประเภท ที่จะทำให้คุณต้องเสี ยน้ำตา ไปทั้งชีวิต” จะมีแบบไหนบ้างนั้น เราไป ดู กันเลย

1. ผู้ชายเ จ้ า ชู้

การจะคบใครสักคนควรเลือกคนที่คิดที่จะมีเราเพียงคนเดียว ผู้ชายเ จ้ า ชู้ นั้นพวกเขา ไม่รู้จักพอ คุณจะต้องคอยตามล้ า งตามเช็ ด ปัญหาของเขาอยู่เสมอ และยังต้องมาเสี ยน้ำตาให้กับพฤติ ก ร ร ม ของเขาด้วย

2. ผู้ชายห ล ง ไ ห ลใน อ บ า ย มุ ข

ผู้ชายที่หลงอยู่กับ อ บ า ย มุ ข และอื่นๆนั้นมักจะทำให้ชีวิตเราต ก ต่ำ หาได้เท่าไหร่ก็เอาเงินไปเล่ นหมด เรียกได้ว่าเงินเก็บไม่มีเลย อยู่กันไปรับรองอด ต า ย แน่นอน ถ้าไม่อย ากพล าดให้เลี่ ยงผู้ชายแบบนี้ดีที่สุดนะ

3. ผู้ชายที่รักแต่ตนเอง

คนที่รักแต่ตัวเองหรือจะเรียกง่ายๆว่าเห็นแ ก่ ตัวนั้นแหละ ไม่ควรเอามาเป็นแฟนอย่างยิ่งนะ เพราะคุณจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเขาเลย และจะต้องมาเสี ยเปรี ยบให้กับคนพวกนี้อีกด้วย ผู้ชายเช่นนี้ ฝากอนาคตไว้ด้วยย าก

4. ชายปากร้ าย

อย่าเลือกคบผู้ชาย ที่พูดจาไม่ถนอมน้ำใจคนอื่น เพราะคนเช่นนี้มักจะมีนิสัยปากร้ าย บางครั้งคำพูดของเขาก็อาจจะทำให้เรารู้สึก แ ย่ คบไปก็มีแต่เสี ยความรู้สึก ถ้าอยู่ด้วยกันไปก็มีแต่เรื่องไม่ ดี และยังต้องมาเจอคนทัศนคติ แ ย่ ๆ อีก

5. ผู้ชายชอบ ใช้กำลัง

ผู้ชาย มีพละกำ ลั ง มากกว่า ผู้ ห ญิ ง เพื่อใช้ในการปกป้องผู้หญิง ไม่ใช่มาทำร้ ายเราใช่มั้ยล่ะ ฉะนั้นผู้ชายที่ชอบใช้ กำ ลั ง กั บ ผู้ ห ญิ งนั้น ไม่ควรเอาเข้ามาในชีวิตเราเลยล่ะ ไม่งั้นนนอกจากจะต้องเสี ยใจแล้ว อาจจะต้องเจ็ บตัวอีก

ฉะนั้นถ้าเราคิดจะฝากชีวิตไว้ที่ใคร ควรเลือกดีๆไม่ควรรีบนะ ไม่งั้นอาจพลๅดได้

ขอบคุณแหล่งที่มา  bohatto