ข้อคิดคติเตือนใจ

กุญแจ 3 ดอп จะพาคุณสู่ทางออก ของชีวิต

ดอпที่หนึ่ง ยอมรับ

ดอпที่สอง แก้ไข

ดอпที่สาม ปล่อยวาง

ถ้ายอมรับไม่ได้ จงลงมือแก้ไข ถ้าแก้ไขไม่ได้ ก็จงปล่อยวางคนที่มองโลกในแง่ดี คิดแต่จะหัวเราะ จนลืมความอ า ฆ า ต คนที่มองโลกในแง่ร้ๅย คิดแต่จะอ า ฆ า ต จนลืมหัวเราะไป

บทเรียน จากชีวิต วัย 40 ปี

1. ทำสิ่งที่มีความสุขให้ถึงที่สุ ด จะมีคนได้รับความสุขจากสิ่งที่เราทำ สิ่งนั้นอาจเป็นอาหารอร่อย รูปถ่ายสวยๆ ดนตรีเพราะๆ

2. หากพยๅยๅม เราอาจเป็นอะไรได้หลายๆ อย่าง แต่เราไม่ต้องเป็นทุกอย่างก็ได้ แค่เรามีความสุขก็พอแล้ว

3. ถ้าไม่ช อ บ สิ่งใด อย่าเสี ยเวลาบ่น จงทำให้เป็นสิ่งที่ชอบซะ ถ้าแก้ไม่ได้ก็จงออกมา เอาเวลาไปใช้กับสิ่งที่คุ้มค่าดีกว่า

4. แยกให้ออกว่าสิ่งใดควรค่าแก่การเสี ยเวลา สิ่งใดสู ญ เปล่า เมื่อแยกแล้วก็ทุ่มกับสิ่งที่ควร แล้ววางมือจากสิ่งสู ญ

5. อย่าก ร ะ โ จ น ลงไปในสมรภูมิแห่งอารมณ์ มีคนยื่น ด า บ ท้ า ป ร ะ ล อง จงยิ้มให้เขา แล้วไม่รับด า บ นั้นเสี ย

6. แยกคนจริงใจกับคนไม่จริ ง ใจให้ออก เพื่อป้องกันความผิ ดหวังของเรา

7. คำหวานมักไม่จริง แต่เราเค ลิ้ ม เพราะอย ากให้มันจริงตามที่เขาพูด

8. ส่องกระจกบ่อยๆ เพื่อให้มองเห็นรอ ย ตำ ห นิ ของตัวเองชัดๆ แล้วไม่มองตัวเองดีงามเกินไป นั่นมันแค่จินตนาการของเรา

9. อย่าฉลาด จนตัวเองไม่มีความสุข

10. ลูกชิ้นที่ชอบ ควรกินลูกหนึ่งตอนหิว และถ้าอย ากเก็บไว้กินท้ายสุดอีกลูกก็ได้ หากเก็บไว้หมด ช่วงแรกจะไม่มีของโปรดมา ลิ้ ม ร ส เลย

11. ใช้เวลานานขึ้นกับสิ่งที่ชอบสิ่งที่สนใจสนใจ สิ่งนั้นจะหยิบยื่นคุณค่าบางอย่างให้เรา

12. อนุญาตให้ตัวเองขิ้เกียจบ้างในบางวัน

13. อะไรเก่าก็เปลี่ยน อะไรขๅดก็หามา อะไรมีเยอะก็ให้ผู้อื่นบ้าง

14. สำร ว จ ตัวเอง หาก ท ร ม า นใจวันใดแปลว่าความอย ากได้เริ่มเกินความสามารถที่มีอยู่แล้ว

15. ฝึกน้อมรับสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจในทุกวัน มันคือหนทางแห่งสันติในหัวใจ

16. ยิ้มเถอะ รอยยิ้มของเราคือความสุขของคนที่รักเรา เขาก็อย ากเห็นเรามีความสุข

17. ความฉลาดจะมีประโยชน์เมื่อทำให้ผู้อื่นมีชีวิตที่ดีขึ้น

18. ร่วมมือกับคนที่คิดต่างกัน มักสร้างสิ่งใหม่ได้เสมอ

19. เราอาจจะผิ ดก็ได้ ทดสิ่งนี้ไว้ในใจเสมอ

20. ควรมีของไว้ใช้ มิใช่ไว้โชว์ จงมีชีวิตที่ได้ใช้ ไม่ใช่ได้โชว์

21. เมื่อพ่อแม่แก่แล้ว ยอมเขาบ้าง แม้เขาจะเข้าใจว่าโลกแบนก็ยอมได้ ถ้าทำให้เขาสบายใจ

22. อย่าเรื่องมาก แล้วชีวิตก็จะมีเรื่องน้อย

23. หัวเราะลั่นๆ กับเพื่อนสักเดือนละครั้ง มากกว่านั้นก็ได้

24. พาตัวเองออกจากพื้นที่ปลอดภัยเพื่อเติบโต และกลับสู่อ้อมกอดเพื่อผ่อนพัก

25. บอกตัวเองว่าเราเป็นคน ไม่ใช่เท พ ผิ ดได้ โ ง่ได้ คนอื่นก็เหมือนกัน ให้อภัยตัวเอง ให้อภัยคนอื่น ไม่มีใครอย ากโ ง่ อย ากร้ ายหรอก ความรักและการให้อภัย จำเป็นสำหรับคนเราผู้ไม่สมบูรณ์แบบทุกคน

ขอขอบคุณ อ่ านสนุก