ข้อคิดคติเตือนใจ

9 ข้อเสีຍ คนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นมากไป จนตัวเองต้อง เ ดื อ ด ร้ อ น เอง

เป็นคน ชอบช่วยเหลือคนอื่น มากเกินไป ที่สามารถย้อนกลับมาทำร้ ายได้ทั้งตนเอง และคนใกล้ตัว ได้

1. ความใจดี

อาจเป็นสิ่งที่สามารถทำให้คนบางคนเกิดความเกรงกลั วได้ว่า คนอื่นจะต้องรู้สึกไม่พอใจแน่ๆ หากมอบความช่วยเหลือให้คนเหล่านั้นไปได้อย่างไม่ ดี พอ ซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งความคิดที่สามารถย้อนกลับมาทำร้ ายเราได้อย่างง่ายๆ นอกจากจะต้องมานั่งรับภาระปัญหาของเขาแล้ว ยังต้องมาคอยห ว า ด ร ะ แ ว งว่า ใครจะเกิดความรู้สึกไม่พอใจขึ้นมาอีก

2.แก้ปัญหา ทั้งๆ ที่เราไม่ได้มีส่วนได้หรือ เ สี ย เลย

ในบางครั้ง ความใจดีของเราก็ทำให้เราต้องกลายมาเป็นคนที่คอยนั่งแก้ไขปัญหาให้กับผู้อื่น ทั้งๆ ที่ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวเองเลยแม้แต่น้อย และยังเป็นอีกหนึ่งสๅเหตุ ที่สามารถช่วยสร้างความหนักหนาให้กับหัวใจได้เป็นอย่างดี เพราะการต้องมานั่งคิดและแก้ไขปัญหาแทนเขา โดยที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองเลย

3.ต ก ที่นั่งลำบาก

เพราะเป็นคนมีจิตใจดีมากเกินไป จึงมักชอบ ช่วยเ ห ลื อ คนอื่นอยู่บ่อยครั้ง และทำให้ลืมมองความเป็นจริงหลายอย่างไปว่า ข้อเสี ยของการได้มอบความช่วยเหลือให้เขานั้น อาจเป็นสิ่งที่สามารถย้อนกลับมาทำร้ ายเราเองได้ โดยการนำพาทุกคนไปต ก อยู่ในที่นั่งลำบาก และไม่สามารถหลี ก เ ลี่ ย ง ได้

4 สถานการณ์ กลืนไม่เข้า คายไม่ออก

หลายครั้งกับการต้องนำตนเองเข้าไปยืนอยู่ในสถานการณ์ เช่นนี้ เพราะไม่สามารถ บ อ ก ปั ด หรือปฏิเสธความช่วยเหลือได้ จนทำให้รู้สึกอึ ด อั ด ลำบากใจ และสุดท้ายแล้ว ก็ไม่สามารถที่จะทำตามใจตัวเองได้อยู่ดี

5.เก็บการกระทำของคนอื่นมาคิดมาก

แง่ร้ ายของการเป็นคนใจดีคือ จะมักกลายเป็นคนที่ชอบนำคำพูด การกระทำของคนรอบข้างมาคิดมากจนเป็นทุ กข์ และมักเป็นความคิดที่ไม่สามารถเลี่ ย ง ได้ เพราะด้วยพื้นฐานที่มีความใจดีอยูในนั้น จึงทำให้ต้องคอยเก็บการกระทำของเขามาคิดเล็กคิดน้อยอยู่ตลอดๆ

6.ห่วงแต่ความลำบากของคนอื่น จนลืมตนเอง

บุคคลประเภทนี้ มักจะเป็นผู้ที่ไม่สามารถทนเห็นความลำบากที่เกิดขึ้นกับคนอื่นได้ อย ากยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือตลอด คนใจดีบางคน จึงมักชอบห่วงแต่ความลำบากของคนไกลตัว มากกว่าที่จะมองเห็นถึงความรู้สึกของคนใกล้ตัว กลายเป็นว่าลืมนึกถึงตนเองและครอบครัวไป

7.เสี ยความรู้สึก เมื่อหมดประโยชน์

คนบางประเภทก็มักชอบเดินข้ามาวนเวียนอยู่ในชีวิต เพื่อหวังเอาผลประโยชน์จากความใจดี และสุดท้ายก็ได้กลับกลายเป็นว่า บ่อยครั้งที่คนใจดีหลายคน อาจจะต้องกลายเป็นคนใจร้ าย เพราะการถูกมองข้ามความสำคัญ เมื่อหมดผลประโยชน์นั่นเอง

8.กลายเป็นคนใจร้ าย เพราะการตอบปฏิเสธเพียงครั้งเดียว

ความใจดีที่มักจะไม่ค่อยได้ตอบปฏิเสธกับใครๆเมื่อถูกเข้ามาขอรับความช่วยเหลือ จนในบางครั้ง หากสถานการณ์รอบข้าง บี บ บั ง คั บ ให้ตอบปั ดการช่วยเหลือ ก็อาจมีผลทำให้คนบางคนต้องตกเป็นผู้ที่ถูกมองว่าใจร้ ายโดยทันที ทั้งๆ ที่เพิ่งเคยตอบไปปฏิเสธไปเพียงครั้งเดียว

9.อยู่ท่ามกลางคนที่ทำอะไรไม่เป็น

ด้วยความที่คุณช่วยเหลือเขาทุกอย่าง เขาก็จะรอแต่จะให้คุณช่วย ไม่ว่าจะเพื่อนคุณ ครอบครัวคุณ ลูกคุณ หรือใครก็ตาม เขาจะไม่รู้จักหน้าที่ตนเอง บางทีเขาจะคิดว่าคุณจะช่วยให้เรามีชีวิตดีขึ้น ร่ำรวยเงิน สุขภาพแข็งแร งขึ้น

จากคุณที่ชอบช่วยเหลือเขาแค่ 1 ครั้งเดียวก็เป็นได้ ฉะนั้น ปล่อยให้เขาได้ทำอะไรด้วยตัวเองบ้าง ล้ มเอง เจ็ บเอง เขาจะได้เก่งในการใช้ชีวิต

ขอขอบคุณ goodlifeupdate