ข้อคิดคติเตือนใจ

รู้จักกอดตัวเองในวันที่รู้สึก แ ย่ บ้าง แล้วจะมีกำลังใจขึ้นเยอะเลย

หากชีวิตต้องพบกับความผิ ดหวัง แ พ้ พ่ า ย เสี ยใจ

และมีใครสักคนให้อ้อมกอดที่อบอุ่นนับ เป็นเรื่องสุดวิเศษเลยนะ

ซึ่งเราก็ไม่ได้บ อ ก ว่าอ้อมกอด จากคนพิเศษไม่สำคัญหรอกนะ

ก็เพียงแค่อย าก ก ร ะ ตุ้ น เตือนไม่ให้ลืมไปว่า..

แท้จริงแล้วคุณยังมีอ้อมกอด ที่แสนอบอุ่นที่เข้าใจคุณที่สุด

อยู่ใกล้ตัวเลยนะ มันคือ อ้อมกอดของเราเอง

เมื่อใดที่รู้สึกเหงา รู้สึกแ ย่ หรือทำเรื่องผิ ด พ ล า ด ในชีวิต

ก่อนที่จะมองหา อ้อมกอดจากคนอื่น ลองหันมาให้พลังใจกับตนเองบ้าง

ด้วยการ กอดตัวเอง บ อ ก ตัวเองว่าคนเราย่อมมีทั้งข้อดี ข้อเสี ย

มนุษย์ทุกคนทำพล า ด ได้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้ว

จำไว้ว่าผู้ที่สามารถลดความทุ กข์ เพิ่มความสุข

ให้กับตัวเราได้อย่างแท้จริงนั่นก็คือ ตัวของเราเองนี่แหละ

เพราะต่อให้มีคนมาคอยกอด คอยให้กำลังใจมากเพียงใด

แต่หากใจคุณยังท้อแท้ ยังสร้างความเข้มแข็งให้ตัวเองไม่ได้นั้น

เมื่อคนที่มาอยู่ให้กำลังใจกลับไป คุณก็กลับมาเศร้ๅเสี ย ใจเหมือนเดิม

แต่พลังใจอันเข้มแข็งที่คุณสร้างได้เองต่างหากล่ะ

ที่จะอยู่กับคุณตลอดไป ทุกลมหๅยใจ

และถ้าอย ากให้อ้อมกอดตัวเอง เป็นอ้อมกอดที่เข้มแข็ง

และสร้างพลังบวกให้กับชีวิตได้ดี จงหมั่นสร้างพลังใจตัวเอง

มันสามารถทำได้หลายวิธี และเราขอนำมาบ อ ก ต่ อ ดั ง นี้

รักในความเป็นตนเอง

บอกกับตัวเองว่าคนเราย่อมมีข้อเสี ยด้วยกันทั้งนั้นแหละ

เช่นเดียวกับ ตัวเราถึงจะมีข้อ ด้ อ ย บ้าง

แต่เรายังมี ดี ในตัวเองเสมอ แม้จะทำผิ ด พ ล า ดบ้าง

ก็ไม่เป็นไรเลย ขอแค่ตั้งใจทำทุกวันให้ดีที่สุดก็พอแล้ว

ทบทวนเรื่องดีๆ ในวันที่ผ่านมา

ถ้าเจอเรื่องราวผิ ดหวังจนมองไม่เห็นสิ่งดีๆ ในชีวิตตนเอง

ล อ ง มองย้อนคิดถึงเรื่องราวดีๆ ความสำเร็จในชีวิตที่ผ่านมา

มันจะช่วย เพิ่ ม พ ลังความมั่นใจ และย้ำกับตัวเองได้ว่า

คุณมี ดี คุณประสบความสำเร็จในชีวิต ได้เหมือนคนอื่นเขา

จงมองโลกในแง่ดีเข้าไว้

การคิดถึงเรื่องต่างๆ ในแง่ดี จะทำให้เรามีพ ลัง

หัวใจเบิกบาน มีความสุขเสมอๆ และตามก ฎ

แห่งการ ดึ ง ดู ด บอกไว้ว่า สิ่งต่างๆ จะดึงดู ด สิ่งที่เหมือนกัน

ฉะนั้นหากคิดดีทำดีแล้วล่ะก็ คนดีๆ เรื่องดีๆ

จะถูกดึ ง ดู ด เข้ามาหาคุณ อย่างแน่นอน

ขอขอบคุณ bangpunsara