ข้อคิดคติเตือนใจ

6 วิธีการใช้ชีวิตวัยชรๅอย่างเป็นสุข โดยไม่ต้องพึ่งลูกหลาน

ปัจจุบันนี้โลกของเราเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก ในหลายๆ ประเท ศ เริ่มเข้าสู่การเป็นสังคมของผู้สูงอายุ เราคงจะพึ่งพาลูกหลานได้ตลอดไปไม่ได้หรอก

หากเราแก่ตัวลง เราจะทำอย่างไร เพื่อที่จะสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาลูกหลาน และคนอื่น

1. ชีวิตที่มีสีสัน

ทำให้ชีวิตของเรามีสีสัน มีชีวิตชีวา ทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยเสี ยงเพลง ฟังเพลงที่คุณชื่นชอบ เต้นรำ อย่าทำให้ตัวเองรู้สึกแ ย่ ยิ้มแย้มแจ่มใส ทิ้งปัญหาและความทุ กข์ไป ทำตนเองให้มีความสุขตลอดเวลา

2. อยู่ด้วยตัวเอง

คนเราเมื่อแก่ตัวลง ก็ยังต้องพึ่งตนเอง ลูกๆ ไม่สามารถอยู่กับเราได้ตลอดไป ไม่เอาความหวังที่จะให้ลูกดูแลเราตอนแก่ไปฝากไว้กับเขา เพราะลูกๆ ก็มีงานที่ต้องรับผิ ดชอบ มีครอบครัวของเขาที่ต้องดูแลเช่นกัน

คุณไปอยู่กับลูกก็มักจะพูดเรื่องที่ไม่ควรพูด ทำให้ความสุข ลดน้อยลง สู้อยู่ที่บ้านของคุณเอง ใช้ชีวิตอย่างสงบสุข เรียบง่าย ด้วยเงินเก็บของคุณตั้งแต่หนุ่มสาวอาจจะดีกว่า และอย่าแบ่งส ม บั ติ ให้ลูกเร็วไป จำไว้ว่าของพ่อแม่ยังไงก็เป็นของลูกเสมอ แต่ของลูกยังไงก็ไม่ใช่ของพ่อแม่ หากถึงเวลาที่คุณจำเป็นต้องแบมือขอเงินลูก แล้วคุณจะรู้ว่ามันยๅกเพียงใด

3. สุขภาพที่ดี

การมีสุขภาพที่ดี เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพียงแค่สุขภาพแข็งแร ง กินอาหารที่มีประโยชน์ นอนหลับเพียงพอ เดินได้เอง หากอายุมากขึ้น ต้องรักษาสุขภาพ ดูแลตัวเองให้มากขึ้น ใส่ใจเรื่องของผู้อื่นให้น้อยลง และเรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพที่ถูกวิธี

4. ใจกว้าง

แก่แล้วไม่ต้องเคร่งครัดกับตนเองมาก เปิดใจให้กว้าง อย ากกินอะไรก็กิน อย ากใส่อะไรก็ใส่ อย่าถามคุณค่า ไม่ต้องกลั วการใช้เงิน เป็นช่วงชีวิตที่ควรใช้เงินเพื่อตนเองแล้ว สุดท้ายเมื่อคุณจากไปเงินก็ไม่ได้ไปด้วยหรอกนะ

5. ไ ร้ ความกังวล

ใช้ชีวิตอย่าง ไ ร้ กังวล เรื่องของลูกๆ อะไรที่คุณพอที่จะช่วยได้ จงให้ความช่วยเหลือบ้าง อะไรที่อยู่นอกเหนือ หรือลูกๆ ไม่ต้องการให้คุณช่วย ก็ไม่ต้องกังวลไป เดี๋ยวจะกลายเป็น “ทำดี ไม่ได้ดี” ทำให้ลูกๆ รำคๅญไป เรื่องของลูกๆเรา อย่าเข้าไปก้าวก่าย ไม่ต้องไปยุ่งปัญหาของคนอื่น ยิ่งยุ่งมากยิ่งทำให้ตัวคุณเองลำบากนะ

6. ไม่ ท ว ง บุญคุณ

คนเราเมื่อแก่ตัวไปแล้ว อย่าเอาเรื่องเล็กๆ น้อยๆ มาพูดตลอดเวลา อาจจะไม่สำคัญอีกแล้วว่าที่ผ่านมา คุณเคยช่วยเหลือใครไว้บ้าง หรือคนอื่นทำดีกับคุณเพียงใด ปล่อยผ่านไปเถอะ ปล่อยให้ผลบุญ ผล ก ร ร ม เป็นไปในทางที่ควรจะเป็นไป

และหากลูกๆ ขอให้คุณไปช่วยดูแลหลาน ก็อย่าห งุ ด ห งิ ด ทั้งวัน แล้วบ่นต่อหน้าหลานว่า ลำบาก หากตัวคุณอย ากทำก็ทำ ถ้าไม่เต็มใจที่จะทำก็เพียงหา วิธีปฏิเสธก็พอ ไม่ต้องไปคิดถึงสิ่งที่ผ่านมา แต่ให้คิดว่าตรงหน้าคุณจะทำอะไรให้คุ้มค่าก็พอ

ขอขอบคุณ LIEKR