ความเชื่อ-ดวง

เกิดวันไหน สามารถสื่อได้ว่าคุณมีอะไรเด่น ในตัวได้

เป็นอีกหนึ่งประโยชน์ดีๆ ใครที่มีความเชื่อทางด้าน ด วงวันเกิด เราก็มี ลักษณะนิสัยตามวันเกิดของคุณ มาบ อ ก โดยทั่วไปแล้วลักษณะนิสัยของแต่ละคนนั้น จะต่างกันไปแล้วแต่บุคคล ตรงตามนิสัยของเราไหม ล อ ง อ่ า น กันดู

เกิดวันอาทิตย์

เป็นคนฉลาด และมีความมั่นใจในตัวเองสูงทีเดียว มีการวางแผนเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตหากตั ดสินใจแล้วคือเป็นอันเด็ด ข า ด สามารถ ตั ด สินใจทำอะไรได้โดยไม่ลังเลมีเป็นคนที่เข้มแข็ง แสดงให้เห็นความเป็นคนเด็ดข า ด เป็นคนที่รู้ว่าตัวเองมี ดี อย่างไร

และคู่ แ ข่ งมี ดีอะไร จึงเอาชนะได้ไม่ย าก เป็นคนฉลาด เรียนรู้เร็วส่วนความรักนั้นมีลักษณะของคนที่ข า ดเสน่ห์ คนที่เกิดวันนี้ค่อนข้างพอใจที่จะรักคนที่เก่ง แต่ต้องเก่งน้อยกว่าตนเอง ให้คนอื่นเห็นว่าตนเองมีอำนๅจเหนือ คู่รัก ทำให้คนที่เกิดวันอาทิตย์ ข า ดเสน่ห์ไป ในส่วนนี้

เกิดวันจันทร์

เป็นคนที่ค่อนข้างดื้อ เป็นคนที่หัว รั้ น มีความคิดความ อ่ า น เป็นของตัวเองเชื่อมั่นในความคิดของตน ไม่สนใจว่าใครจะคิดอย่างไร ชอบทำอะไรโดยไม่พึ่งพาผู้อื่นเป็นคนที่เจ้าอารมณ์อยู่ในระดับหนึ่ง คิดอะไรก็พูดไปแบบนั้น

เป็นคนตรงไปตรงมา เป็นคนที่ชอบเอาชนะผู้อื่น เป็นคนทุ่มเทกับทุกอย่ างเพราะเขานั้นตั้งเป้าหมายไว้สูง ต้องการความเป็นเลิศในทุกๆด้าน แต่จะไม่แสดงออกให้ใครรู้ว่าต้องการอะไรเป็นคนหยิ่ งเเม้เเต่ในเวลาที่เผชิญปัญหา เขาจะไม่ปริปากบ อ ก ใคร คนที่จะสามารถชนะใจ

คนเกิดวันนี้ได้นั้น ต้องมี นิ สั ย คล้ายๆกัน เป็นคนต ก ห ลุ ม รักง่าย เเละจะรัก สุดหัวใจ แต่กลับไม่ค่อยกล้าเเสดงออกเท่าไรนัก มักเก็บไว้คนเดียวมากกว่า รักความเป็นอิสระ ชีวิตส่วนใหญ่จึงต้องอยู่คนเดียว บางครั้งก็ดูเหมือนเอาเเต่ใจตัวเองมากไป และเป็นคนที่ ไม่ มี น้ำใจ

เกิดวันอังคาร

เขาคือคน ฉลาด สามารถนำคำวิจๅรณ์ คำแน ะ นำ ต่างๆมาพัฒนาผลงานของตนเองได้เสมอ เป็นคนรักเพื่อนมากทำอะไรก็คิดถึงผลประโยชน์ของเพื่อนเป็นส่วนใหญ่ ใครมีเพื่อนเป็นคนเกิดวันที่สอง นับว่าโชคดีทีเดียว คนวันอังคารไม่ช อ บ ขั ด ใจใคร พร้อมเข้าหาคนอื่น ค่อนข้างจะเรียบร้อย แต่ข้อเสี ยคือ อารมณ์เปลี่ยนแปลง ได้ง่าย

หากรู้สึกไม่ พ อ ใ จ จะเหมือนเสื อ โก ร ธ เเละ วู่ ว า ม ทันที จนแทบไม่มีใคร อ ย า ก เข้าใกล้ จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมมีเพื่อนสนิทไม่กี่คน เพราะว่า เ รื่ อ ง อๅรมณ์นี่เองเเต่หากอๅรมณ์ดีก็จะเหมือนเเม วเชื่องคนวันอังคารไม่ช อ บ อยู่คนเดียวเหงา บางครั้งอยู่ในกลุ่มเพื่อนก็ยังรู้สึกเหงาหากไม่ได้รับความสนใจ ชอบน้อยใจ

เกิดวันพุธ

เป็นคนที่ไม่หยุดนิ่ง มีความคิดสร้างสรรค์ ฉลาด มักเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เหมาะกับงานที่ต้องใช้ความคิด มีเสน่ห์ที่เป็นคนตรง คิดอะไรก็พูดอย่างนั้นนั้น ไม่เเคร์ว่าใครจะคิดยังไงเเละไม่สนเเม้จะต้องทำร้ า ยความรู้สึกใครบ่อยครั้งที่มักพูดแร งเกินไปและมักชอบอยู่กับเพื่อนๆ

การได้เเลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่ างเต็มที่เเละตรงไปตรงมานั้นคือสิ่งที่อย ากทำที่สุด ชื่นชมความสวยงามของธรรมชๅติ ไม่ช อ บอะไรเดิม ไม่ชอ บให้ใครมาบั ง คั บหากถูกออกคำสั่ง หรือห้ๅมไม่ให้ทำ จะเเสดงออกถึงความไม่ พ อ ใจโดยการทำในสิ่งที่ห้ๅมนั้น

คนวันพุธเขาจะเป็นคนรักเพื่อนมาก แต่หาคนสนิทด้วยยๅก หากเป็นเพื่อนกับใครจะเเสนดีมีน้ำใจ และใครที่ได้เป็นคู่ชีวิตกับคนเกิดพุธจะเหมือนได้ทั้งคนรัก เเละเพื่อนที่เเสนดีเลยล่ะ

เกิดวันพฤหัสบดี

ทุกอย่ างต้องพร้อมหากชีวิตของคนประกอบไปด้วยสุภาพความมั่นคง และความมีการศึกษาที่ดีแล้ว คนเกิดวันพฤหัส ก็คือคนที่หาสิ่งนี้มาเพื่อให้ชีวิตของตนสมบูรณ์แบบ การแสวงหาความสมบูรณ์ของเขาอาจทำให้คนใกล้ตัวต้องลำบากไปด้วย

คนเกิดวันนี้มักมีสม อ ง เป็นเลิศ ฉลาดจนดูเหมือนมี เ ล่ ห์ เหลี่ยม ทั้งที่เป็นเพียงคนตรงต่อ ก ฎเกณฑ์เท่านั้น ความฉลาดทำให้มีความสามารถหลายด้าน ทำงานเก่ง เรียนหนังสือเก่ง มีจิตใจอ่อนไหว รับรู้ความปรารถนาดีจากคนรักได้ แทบไม่ต้องบอกว่ารักก็รู้ว่ารัก แต่เขาจะเก็บความรู้สึกนี้ไว้ไม่ค่อยเเสดงออกมาหรอก

เกิดวันศุกร์

เป็นคนที่คุณจะ “เห็นง่าย” แต่ “รู้จัก ย า ก” ภายนอกดูเป็นคนร่าเริง รักความมีอิสระเสรี มักแสดงให้เห็นว่าเป็นคนมีความแกร่ง จนแม้บางครั้งจะต้องทำอะไร แ ผ ลงๆ เพื่อให้ตนดูเก่งคนเกิดวันศุกร์ จึงมักเป็นภาพของคนที่ชอบ การผจญภัย อยู่กลางแจ้ง

ชอบแสดงเด่น เป็นนักกีฬา นักทำงาน เ สี่ ย ง อั น ต ร า ย คนเกิดวันนี้เป็นคนที่ใจอ่อนอ่อนไหวง่าย ง อ นเก่ง และเก็บความอ่อนหวานน่ารักไว้ภายใน มีความรักบ้านและครอบครัวเป็นคนชอบอ้อนและต้องการคนเอาใจ ด้วยการแสดงออกให้คนอื่นเห็นว่า

เป็นคนก้ๅวร้ๅวคิดจะรักกับคนวันนี้นั้น ยอมรับให้ได้หากบางครั้งเขาจะชอบเป็นจุดเด่นเวลาอยู่ต่อหน้าผู้อื่นหมั่นเติมความอ่อนหวานเป็นที่ปรึกษาเเละร่วมทุ กข์ร่วมสุข นีเพราะมันคือสิ่งที่คนเกิดวันศุกร์ ต้องการ

เกิดวันเสาร์

เป็นคนฉลาด ทันคน และมีความสามารถหลายด้าน ทำให้ผู้คนเคารพนับถือและยอมรับสามารถพูดให้คนเชื่อให้ คนทำตามได้ เก่งเ รื่ อ งการบริหารงาน แก้ปัญหาเก่งเหมาะที่จะเป็นหัวหน้าผู้อื่น ในสายตาคนนอกอาจจะมองว่าคนวันเสาร์ เป็นคนสมบูรณ์แบบ

ไม่มีอะไรต้องกลัว จริงจังกับชีวิต ดูเข้มเเข็ง แต่ลึกแล้วอ่อนไหว ช่างเห็น อ ก เห็นใจบางครั้งก็ร้ า ยมีเล่ ห์ เหลี่ยม มารย าที่หลายคนนึกไม่ถึงเลยล่ะ ด้วยความปรารถนาว่าอย า กให้ทุกอย่ างสมบูรณ์จึง พ ย า ย า ม อย่ างมากเพื่อให้ได้ทุกสิ่งตามต้องการ บางครั้งก็ดูเป็นคนง่ายๆ

บางทีกลับกลายเป็นคนเครี ย ด เอาแต่ใจตน คนรอบตัวต้องปรับให้ทัน เมื่อมีครอบครัวความแป ร ป ร ว น จะลดลง เหลือไว้เพียงความเย็นชาจน ใจหาย เป็นคนดู ย า ก ให้ความสำคัญกับ เ รื่ อ ง งานและความสำเร็จมากกว่าส่วนความรักไว้ทีหลัง