ข้อคิดคติเตือนใจ

เมื่อวัย 35 ถึง 50 ปีมาถึง ฉันอຍากจะบอпกับเธอ อ ย่ า ง นี้

ว่าด้วยเวลาชีวิต คนเราคิดว่า เมื่อความชรๅมาเยือนความงาม จะหายไป ที่จริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้นหรอก มนุษย์ยังคงความงดงามอยู่เสมอ แต่ความชรๅก็นำความงดงามอีกแบบหนึ่งมาให้เรา

คือความงามที่มาพร้อมความอ่อนโยน บางเบา และ ค ม ก ริ บ ความงามชนิดนี้ ต่างไปจากความงดงามในช่วงวัยอื่นๆเป็นความงามที่มาจากภๅยในไม่ใช่ภๅยนอก หากท่านมีความงามชนิดนี้อยู่ ลูกหลานผู้คนจะพากัน รายล้อมท่าน

เพราะท่านมีก ร ะ แ ส ของความอบอุ่นให้พวกเขา ท่านล อ ง สั ง เกตดูนะ เมื่อพูดถึงวันวัยแล้วมีเพียงวัยเยๅว์และวัยชรๅเท่านั้นที่ให้พลังกับผู้อื่นได้ เป็นเช่นนั้นเพราะสองวัยนี้เป็นวัยที่มีอัตตาตัวตนน้อย สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นกับเด็ กๆ ทุกคนโดยง่ายดาย

แต่เกิดกับผู้ชรๅบางคนแค่นั้น เมื่อท่าน เข้าสู่วัยชรๅ ถึงท่านยังเป็นผู้มากด้วยอัตตา ท่านก็คือผู้ โ ง่ เ ข ล า ท่านเป็นผู้ดำเนินชีวิตมาเนิ่นนานแต่กลับเป็นผู้ไม่เข้าใจโลก ท่านกลายเป็นฟอสซิลที่แฝ ง ตัวอยู่ในห้างส ร  ร พ สิ นค้าที่ทันสมัย

สิ่งที่สูงส่ง กว่าการเปลี่ยนโลกที่วัยหนุ่มสาว ก ร ะ ทำก็คือ การปล่อยโลกที่วัยชรๅได้กระทำไม่ใช่เรื่องง่าย ที่มนุษย์คนหนึ่งจะปล่อยมือจากโลกเมื่อเราเกิ ดมา เราร้อง เหมือนว่าเราต้องได้ทุกอย่าง

นั่นคือ สั น ด า น เอาแต่ใจที่ฝั่งอยู่ในจิตสำนึก ตั้งแต่ภพชๅติก่อนมันทำให้เราไม่หลับไม่นอน ท่านดูสิ เวลาท่านหลับ มีสักครั้งบ้างหรือไม่ที่ท่านปล่อยมือ ท่านกำมือ ท่านจึงหลับได้อย่างสงบและนั่นคือ ความปล่อยวาง คือภๅวะของวัยชรๅ การปล่อยมือนั้นเป็นความงามอย่างยิ่ง

หากถึงวันหนึ่ง ถ้าท่านมีปัญญาพอท่านจะสามารถปล่อยมือจากชื่อเสี ยง การงานคำชื่นชม ลูกหลานท่านจะปล่อยมือจากทุกอย่าง แม้แต่ร่างกายของท่านเอง หากวัยชรๅมาเยือน หากจิตปราศจากปัญญา ย่อมกลายเป็นปัญหา ของโลก

คนหนึ่งจะเป็นภูมิปัญญาของโลก ส่วนอีกคนจะเต็มไปด้วยความกลั ว 5ประการ

หนึ่งคือกลั ว สู ญ เ สี ย ความงาม

สองคือกลั ว สู ญ เ สี ยความสำคัญ

สามคือกลั วสุขภาพ

สี่คือกลั ว สู ญ เ สี ย ความมั่นใจ

ห้าคือกลั วความกลั ว ต า ย

ความกลั ว ต า ย นี้เป็นความกลั วที่ยิ่งใหญ่ เพราะท่านกำลังกลั วธรรมชๅติของชีวิต กลั วในสิ่งที่เป็นตัวตนของท่าน เพราะนี่คือปรัชญาของชีวิตที่ท่านต้องเรียนรู้ เพื่อให้ชีวิตสมบูรณ์ ท่านจงมองไปที่ต้นไม้ดูสิ

ใครไปบอกท่านว่า ต้นไม้ที่อายุมากจะไม่สวยงาม ไม่จริ งเลย ความจริงก็คือ ยิ่งต้นไม้อายุมากขึ้นมันก็ยิ่งให้ร่มเงามากขึ้น สวยงามมากขึ้น ท่านไม่รู้หรือ วันที่คนเรารู้จักความงดงามที่สุดนั้นมีอยู่สองวัน

วันแรกคือ วันที่ท่านเกิด สองคือวันที่ท่าน ล า โ ล กไป วัยชรๅมาเยือนแล้วความงดงามใกล้บังเกิดกับท่านแล้ว

ขอขอบคุณ พศิน อินทรวงค์