ข้อคิดคติเตือนใจ

ความแก่ มันไม่ใช่ภาระ เกิดเป็นหญิงเก่งอย่าหยุดทำ 13 ข้อ

ความแก่ มันไม่ใช่ภาระ ฉันดูแลตัวเองได้

1. อย่ าหยุด..กตัญญู คนที่สำเร็จในชีวิต ส่วนมาก เป็นคนกตัญญูรู้คุณคน และคนกตัญญูรู้คุณคน มักจะประสบความสำเร็จ ในชีวิตเป็นส่วนมาก

2. อย่ าหยุด ทำงาน หากเป็นแม่บ้าน ตามคำขอร้องของสามี เพราะชีวิตเราจะค่อยๆดูไ ร้ ค่า ไปทีละน้อยๆ กว่าเราจะรู้ตัว สำหรับบางเรื่องก็สายไปแล้ว

3. อย่ าหยุด..ออม ไม่ว่าจะออมด้วยใดๆ ก็จงรู้จักออม ทั้งซื้อพันธบัตรรัฐบาล ซื้อ หุ้ น ฝๅกธนาคาร ออมผ่านบริษัทกันชีวิต หรือจะซื้อที่ดิน ซื้อทอง จงรีบออมตั้งแต่เนิ่นๆ อย่ ารอพึ่งผู้อื่นยๅมเดื อ ด ร้อน เพราะเขาก็มีภาระของเขาเช่นกัน

4. อย่ าหยุด..เล่นกีฬา ออกกำลังกายบ่อยๆ เพราะจิตใจที่ดี ควรอยู่ใน ร่ า ง กายที่แข็งแร งด้วย เราจะได้มีชีวิตอยู่เป็นผู้สูงวัยที่แข็งแร ง และไม่เป็นภาระกับใครๆ

5. อย่ าหยุด สวย จงสวยตามวัย ใส่ใจตนเองตลอด อย่ าได้ปล่อยตัวเองโท ร มเกินไป จนกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำบ้านนะ

6. อย่ าหยุด ทำสิ่งที่เราชอบ เพราะไม่รู้จะได้ทำ ได้อีกนานถึงเมื่อใด เมื่อมีโอกาสทำได้ ก็จงรีบทำเถิด

7. อย่ าหยุด ฉลาด จงอย่ าหยุด อ่ า น เขียน เรียนรู้ จงหาความรู้ใหม่ๆให้กับตัวเองทุกวัน เพราะความรู้นั้นทำให้องอาจ

8. อย่ าหยุด..หาเงิน พย าย ามให้มีประตูมากกว่าหนึ่งบานนะ ให้เงินไหลเข้ามา เพราะหากบานหนึ่งปิดก็ยังมีบานอื่นเปิดอยู่นั่นเอง จากนั้น ชีวิตที่สามารถพึ่งตนเองได้ จะรู้สึกว่าตนเองมีค่ามากยิ่งขึ้น เมื่อหาเงินเองได้

9. อย่ าหยุด..คบเพื่อน โดยเฉพาะเพื่อนเก่าที่ดีๆ จงหาเวลา ไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆบ้าง ได้พูดคุยรำลึกความหลัง มันก็จะมีความสุขมากขึ้น เพราะจะทำให้เราไม่พลๅดความประทับใจกับความสุขบางเรื่องไปนั่นเอง

10. อย่ าหยุด..หาของอร่อยๆทาน การหาของอร่อยกิน ไม่จำเป็นต้องอ้ วนเสมอไป เพราะเรารู้จัก เ ส พ อย่ างมีความสุข ตราบใดที่ลิ้ น เรายังรับรสได้อยู่

11. อย่ าหยุด รักตัวเอง เพราะหากเราไม่รักตัวเองก่อน แล้วจะให้ใครมารักล่ะ พอเรารักตัวเอง เราก็จะใส่ใจตนเอง และผลของการใส่ใจตัวเองก็จะทำให้เราดูดีในทุกเวลา

12. อย่ าหยุด ทำบุญสร้างกุศล เพราะจะทำให้จิตใจเรา เบิกบาน และส่งผลให้เรามีความสุขมาจากข้างใน อันเป็นความสุข อย่างแท้จริงของชีวิต

13. อย่ าหยุด ท่องโลกกว้าง นอกจากความสุข ที่ได้บินออกไปสู่โลกกว้างแล้ว ความรู้ใหม่ๆจากการได้พบเห็นยังมากขึ้นด้วย เสมือนหนึ่งเป็นการเติมไ ฟ ให้กับชีวิตและใจของเรา ให้สดใส

ขอขอบคุณ  postsread