ข้อคิดคติเตือนใจ

การ เ น ร คุ ณ ไม่เคยทำให้ใครยิ่งใหญ่ได้

อย่าไปหลงเชื่อคๅรมใครง่ายเกินไปนักล่ะ บางคน

ที่เขาเข้ามาหาคุณ มันก็มีหลายแบบ เราต้องแยกให้ออก

บ้างเป็นเรื่องจริง บ้างก็เพียงละคร ต บ ตาแค่นั้น

บางครั้งคุณยื่นมือเข้าไปช่วย แทนที่จะได้รับสิ่งที่ดี มันเป็นความ ซ ว ยซะงั้น

เชื่อเถอะ ถ้าเขาไม่รู้จักบุญคุณ ทำอะไรไป ก็ไม่ขึ้น ไม่รุ่ง

ชีวิตเหมือนจะดีแต่ก็ ไ ม่ ดี เหมือนจะราบรื่น แต่ก็ไม่

ล้ ม ลุ ก ค ลุ ก ค ล า น อยู่ที่เดิม สุดท้ายก็พั ง

โดยที่คุณไม่ต้องทำอะไร ไม่ต้องไปทวงบุญคุณเขา

ดีที่สุดคือ เลิกคบ ให้เขาออกให้ไกลจากชีวิตของเรา

คนเราจะอยู่คนเดียวตามลำพั ง ไม่ได้ บางครั้งต้องพึ่งพาผู้อื่น

ทั้งในด้านกำลังกาย กำลังความคิด และอื่นๆ เยอะมากมาย

ถ้าได้รับอุปการะจากผู้ใด จงเรียกผู้นั้นว่า ผู้มีพระคุณ

ใครช่วยเหลือให้อุปการะแก่เรา ก็ไม่พึงลืมบุญคุณของผู้นั้น

ผู้ไม่ลืมอุปการะที่ผู้อื่นมีแก่ตน ย่อมเป็นผู้เจริญด้วย ลๅภยศ สรรเสริญ

แต่ใครไม่รู้บุญคุณของผู้อื่น หรือลบ ห ลู่ บุญคุณผู้มีอุปการะนั้น

คนผู้นั้นจะเป็นผู้ที่ ต่ำ ต้ อ ย ทำความดีไม่ขึ้น

แม้จะพย าย ามขวนขวายอย่างไร มักจะ ล้ ม เ ห ล ว ตลอด

การ ล บ ห ลู่ บุญคุณของผู้มีพระคุณนี้ เรียกว่า เ น ร คุ ณ

การ เ น ร คุ ณ เป็นตัว ก า ล กิ ณี จะดึงให้คน เ น ร คุณ ต ก ต่ำ

ไม่มีแม้แต่ โอกาส ที่จะมีความสุขในชีวิตได้เลย

เพราะขๅดกตัญญู ขๅดความเป็นผู้รู้คุณคน ทุกสิ่งทุกอย่างนั้น

มันไม่มีสิ่งใดที่สายเกินแก้หรอก คิดได้แล้วก็จง

เปลี่ยนนิสัยตนเองได้ ได้ชดใช้ตามสมควรแล้ว

ชีวิตก็จะค่อยๆ ดีขึ้น ตามปัจจัยต่างๆ ที่มันควรจะเป็น

กตัญญูรู้คุณคน และตอบแทน นั่นคือ สิ่งที่คนดี ค ว ร ทำ

ขอขอบคุณ แสนสบาย