ข้อคิดคติเตือนใจ

จงภูมิใจเถิด เมื่อมีใครเรียกเราว่า “แก่”

จงภูมิใจในความ แ ก่ ของเราเถิด

จงภูมิใจเมื่อใครต่อใคร เรียกว่า ไ อ้ แก่

ถ้าหากไม่แน่ ก็ไม่อยู่ จน แ ก่ ได้หรอก

เห็นคนหนุ่ม ไม่ทัน แ ก่ ก็ ต ๅ ย จๅกไปแล้ว

จงภูมิใจเอาไว้ จงอย่าได้เคือง

เมื่อก่อนนั้นมา ใครๆ ก็เรียกเราพี่

ฟังดูดี สดชื่น และระรื่นหู

มาวันหนึ่ง เรียกลุงๆ รีบหันดู

มันเรียกตู แน่ๆ แหม๋ ต๊กใจ

คำก็ว่าแก่ สองคำ ก็ว่าแก่

ถ้าไม่แน่อยู่จน แ ก่ กันได้ไหมล่ะ

ยังไม่ทันแก่ เห็นลๅโลก ไปหลายรๅย

จงภูมิใจ ใช่แก่กัน ได้ทุกคน

ก่อนจะแก่ จงเร่งสร้างบุญ กุศลไว้

เอาไว้ใช้ ยๅมเมื่อต ๅ ย กลายเป็นwี

ก่อนจะแก่ จงเร่งสร้าง แต่กร ร ม ดี

ม้วยชีวี บุญ กร ร ม ดี จะส่งผลเอย

ขอขอบคุณ สุขภาพดีดี