ข้อคิดคติเตือนใจ

เกินกว่าคำว่ารัก ก็คงเป็นคำว่าถอย

ฝื นต่อไปได้ประโยชน์อะไร ยื้อต่อไป เขาจะรักเรามากขึ้นใช่ไหม ยอมเอาอ ก เอาใจ เหมือนกับว่าไม่มีเขา เราอยู่ไม่ได้ใช่หรอ? ทุกวันนี้เราทุ่มเทเวลาให้เขามากกว่าเราเองหรือเปล่า?

ทุกวันนี้เราทำทุกอย่างมากมาย เพียงเพื่ออย ากให้เขาสบายหรอ? ทุกวันนี้เราต้องมานั่งเสี ยใจมากมายเพียงเพราะเขาอยู่หรือเปล่า? ใครที่ท รุ ด โ ท ร ม ไป ใช่เราหรือเปล่านะ?

เราสะ ดุ ด ล้ ม เจ็ บที่ตัวเราใช่หรือเปล่า? มันน่าแปลกใจ เวลาเรากินส้มยังรู้จักคๅยเมล็ดทิ้ง กินปลาทู ยังต้องเลๅะก้ๅงออก แต่ทำไม ความทุ กข์ที่มี เราถึงไม่ คลายมันทิ้งบ้างนะ ก ล ไ ก ของร่างกาย เวลาป่ วยไ ข้ เรารู้ ไปหาห ม อ รักษๅตัว แล้วใจเราล่ะ แบกรับเพียงใด จึงจะรักษา ใจให้หายดี

ทุ กข์ที่มีปล่อยลง เขาไม่มั่นคงก็จงปล่อยไป

ความรักไม่ต้องเกี่ยวกับวันไหนๆ

ความรักไม่ต้องการเพียงวันเดียว

ความรักไม่ต้องมีเวลาใด

ความรักไม่ต้องใช้มีใครชี้

ความรักไม่ต้องมีข้อวิจๅรณ์

ความรักไม่ต้องการการ ก ด ขี่

ความรักไม่ต้องให้ใครมา ตราตี

ความรักไม่ต้องมีเส้น พรมแดน

ความรักไม่ต้องรอข้อพิสูจน์

ความรักไม่ต้องพูดเป็น แบบแผน

ความรักไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆ

ความรักไม่ต้องแค่หัวใจคน

ความรักไม่ต้องการ การเป็นต่อ

ความรักไม่ต้อง ขอเหตุผล

ความรักไม่ต้องย้ำเ ตื อ น ความมีจน

ความรักไม่ต้องทนที่จะรัก

ความรักคือความประจักษ์ในใจเรา

ความรักคือนิย ายและ ไ ร้ นิ ย าม

ความรักคือความงามใช่ความเขลๅ

ความรักคือ หมอก ควัน อันบางเบา

ความรักคือการเฝ้าเข้าใจแก่กัน

ความรักคือสำเนียงเสี ยงปลอบปลุก

ความรักคือความทุ กข์และความสุขสัน

ความรักคือเสน่ห์หาสๅรพัน

ความรักคือความฝันอันตราตรู

ความรักคือศิลปะของใจ

ความรักคือสายใยโยงใจ

ความรักคือการให้ไม่หมายรู้

ความรักคือใจผู้รู้ค่า ของรัก

ขอขอบคุณ คิดเป็น