ข้อคิดคติเตือนใจ

การมี “โรงเรียนที่ดี” ไม่สำคัญเท่ามี “พ่อแม่ดี”

อยๅกให้พ่อแม่ได้อ่ๅน เราจะต้องใส่ใจต่อการเรียนการสอนของลูกเรา มันส่งผลในเรื่องของการประสบความสำเร็จของลูกเราในอนาคต และแท้จริงแล้ว ระหว่างโรงเรียนที่ดีมีชื่อเสี ยง กับการเลี้ยงดูลูกให้ดีอันไหนมันดีกว่ากันล่ะ

พ่อแม่หลายท่านคงกำลังเป็นกังวลอยู่ หลายท่านคอยหาโรงเรียนดีๆให้กับลูกของตน พย าย ามให้ลูกแม่เข้าเรียนอินเตอร์ชื่อเสี ยง ซึ่งมีค่าเล่าเรียนอันแสนแพง

และพ่อแม่หลายคนคิดว่านี่แหละ คือสิ่งที่รับประกันความสำเร็จของลูกเราคุณในอนาคต

แต่จากงานวิจัยของมหาวิทย าลัยแห่งรัฐนอร์ทแคโรไลนาส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า ทำการทดสอบกับเด็ กวัยรุ่น 10,000 กว่าคน จากโรงเรียนประมาณพันแห่ง
พบว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุด ที่ทำให้เด็ กประสบความสำเร็จในการเรียน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของโรงเรียน แต่เป็นความเอาใจใส่ดูแลของพ่อแม่มากกว่า

นักวิจัยพบว่า เด็ กนักเรียนวัย 18 ปี ที่เรียนอยู่ในโรงเรียนธรรมดา แต่มาจากครอบครัวที่พ่อแม่ให้ความเอาใจใส่ดูแลในด้านการเรียนของลูก จะทำคะแนนสอบได้ดีกว่า เด็ กนักเรียนที่เรียนโรงเรียนดี แต่พ่อแม่ไม่ได้ใส่ใจในด้านการเรียนสักเท่าไหร่

ความใส่ใจของพ่อแม่ นักวิจัยกลุ่มนี้ วัดจากระดับ คะแนนความสัมพันธ์ว่า พ่อแม่ผู้ปกครองเชื่อมั่นในลูกของตัวเองแค่ไหน พ่อแม่ช่วยตรวจทานเวลาลูกทำการบ้าน มีการพูดคุยเรื่องกิจ ก ร ร มของลูกที่โรงเรียนบ้างไหม และพ่อแม่เข้าไปร่วมกิจ ก ร ร มกับทางโรงเรียนแค่ไหน

การที่พ่อแม่มีเวลา เอาใจใส่ พูดคุยเรื่องการเรียนกับลูก ยังเป็นการสื่อสัญญาณให้ลูกรับรู้ว่า การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเขา โดยปัจจัยต่อการเรียนรู้จากพ่อแม่นี้ จะมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะที่ลูกยังอยู่ในระดับประถมศึกษา

และส่วนคุณภาพของโรงเรียนนั้น นักวิจัย วัดระดับจาก คะแนนที่พ่อแม่ให้แก่ครู มาตรฐานการเรียนการสอนของโรงเรียน โอกาสของนักเรียนในการทำกิจก ร ร ม นอกห้องเรียนและกิจกร ร ม กีฬา การสื่อสารระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง แล้วก็ โรงเรียนไม่มีปัญหาเรื่องเด็ ก เ ก เ ร เป็นต้น

และนักวิจัยกลุ่มนี้ ทำการติดตามผลการเรียนของเด็ กแต่ละคนในระยะยๅว วัดคะแนนสอบใน สี่วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ(การอ่ๅน) วิทยๅศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เขาได้พบว่า ปัจจัยจากโรงเรียนและปัจจัยจากพ่อแม่นั้น มีความสำคัญต่อประสิทธิภาพในการเรียนของเด็ ก

และเห็นได้ชัดว่า การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ สำคัญกว่า และ นำไปสู่การประสบความสำเร็จในการเรียนได้มากกว่า

การวิจัยของเรา ทำให้เห็นว่า พ่อแม่ควรตระหนักในความสำคัญของตนเองให้มากขึ้น พ่อแม่อย่างเรา นั้นสามารถช่วยให้ผลการเรียนของลูกดีได้ ควรที่จะเอาใจใส่และให้เวลากับลูกๆ ด้วยการหมั่นตรว จ ส อ บ การบ้านของลูก การเข้าร่วมกิจ ก ร ร ม ของโรงเรียน พูดคุยกับลูกเรื่องการเรียนอย่างสม่ำเสมอ นั่นเป็น การให้ความสำคัญกับบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ ซึ่งมันดีกว่า การ ล ง ทุ น ล ง แ ร ง ในการให้ลูกได้เข้าโรงเรียนดี มีชื่อเสี ยง