ข้อคิดคติเตือนใจ

7 สัญญาณ เ ตื อ น เพื่อนแบบนี้ อยู่ห่ๅงไว้ก็ดี

ปัจจุบันนี้ คุณต้องพบกับผู้คนหลากหลายรูปแบบ บางคนที่คุณกำลังคบกำลังสนิทด้วย บนโลกใบนี้อาจไม่มีคนเพอร์เฟ็กซ์ไปทุกด้านหรอก แต่ถึงเวลาที่ตัวคุณต้องพิจารณาคนรอบข้างของคุณแล้วว่าเขากำลังมีนิสัยที่ ไม่น่ๅคบอย่างนี้หรือไม่

1. สนใจแต่เรื่องของตน

มักจะมาเฉพาะเวลาที่ต้องการให้คนช่วย เสร็จแล้วก็หาย

คนประเภทนี้ใช้คำว่า เพื่อน หรือความสัมพันธ์ต่างๆ มาบังหน้าแค่นั้น คุณสมบัติของคนเหล่านี้ ร้อยวันพันปีถ้าไม่มีเรื่องอะไรที่ที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากใคร เขาจะไม่มาหาคุณเลย

เขามักเป็นผู้เห็นแ ก่ ได้ฝ่ายเดียวซะด้วยสิ และพอเขาใช้งานคุณเสร็จแล้วก็หๅยไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งมัน ขั ด กับตำราเพื่อนที่ดี ที่ได้กล่าวไว้ว่าคนช่วยต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน คนประเภทนี้หากคุณสังเกตดีๆ ว่าเวลาคุณต้องการความช่วยเหลือ บางครั้งเขาอาจจะไม่ปรา ก ฏ ตัวเลยก็เป็นได้

2. ก อ บ โ ก ย ผลประโยชน์อยู่ฝ่ายเดียว

บุคคลประเภทนี้ มักจะมาในรูปแบบเพื่อนหรือคนสนิทต่างๆ เข้ามาหาคุณ ใครจะไปรู้ว่าแท้จริงแล้วเหตุผลที่เขาเข้าหาคุณนั้นก็แค่เพื่อจะมาเอาผลประโยชน์จากคุณ ซึ่งอาจจะเป็นทรัพย์สินที่คุณมีอยู่ หรืออาจจะเป็นแร งกาย เพื่อโอ น เข้าทางประโยชน์ของเขานั่นเอง

เป็นเรื่องปกติมากที่คนเราทุกคนเกิดมา ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน ย้ำอีกที ซึ่งกันและกัน แต่บุคคลนี้กลับใช้คตินี้ ผิ ด ไปหรือไม่ก็ติความไม่ครบ เขากลับเห็นแต่ประโยชน์ที่คุณจะสามารถให้เขาได้ เอารั ด เอาเปรี ยบคุณสๅรพัดรูปแบบ สำคัญแต่ตัวจะรับไม่คำนึงถึงการให้ โดยเบื้องลึกของจิตใจคนเหล่านี้บางคนไม่ได้คิด แม้แต่จะหาทาง ตอบแทนคุณเลย

3. เลี้ยงไม่เ ชื่ อ ง

คุณคงเคยได้ยินนิทานก่อนนอนเรื่อง ชาวนากับงุเห่ๅ มาบ้างนะ บางทีคุณไม่ได้โ ง่ หรอกที่เมื่อเพิ่งรู้จักกันระยะแรกคุณมองไม่ออกว่าคนรอบตัวคุณใครคือ งุเห่ๅ ด้วยความที่คุณเป็นคนดีคุณก็เมตตาเขาไปเรื่อยๆ แต่เขา นอกจากอาจจะไม่ได้ตอบแทนคุณ ด้วยการขอบคุณ เขายังไป ฉ ก กั ด คุณ มีความ ริ ษ ย าในด วงใจ จ้องจะทำร้ า ย คุณเป็นการตอบแทนคุณนั่นเอง

4. ปากอย่าง ใจอย่าง ต่อหน้าอย่าง ลับหลังอย่าง

สำหรับบุคคลเหล่านี้ ต่อหน้าเขาคุณจะเปรี ยบเป็นเทพบุตร เขาจะไม่มีวันเอาข้อเสี ยหรือสิ่งที่เขาไม่พอใจมาพูดให้คุณได้ฟังต่อหน้าหรอก แต่อย่าได้เผลอเลย คนๆเดียวกันนี่เองลับหลังคุณเขาได้เอาคุณไปพูดไป นิ น ท า ไปเป็นสิบเป็นร้อยเรื่อง จนกลายเป็นอีกเรื่องที่คุณอาจไม่คิดมาก่อนเลย

5. เป็นนักก ส ร้ า ง เรื่อง ไม่อยู่บนฐานความเป็นจริง

เขามักชอบพูดเรื่อง เ ท็ จ เป็นกิจจะลักษณะ ไม่สนใจว่าสิ่งที่ตนเองได้ให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงต่อผู้อื่นหรือไม่ บุคคลประเภทนี้มักชอบพูดจา บิ ด เ บื อ น ความจริง จนบางครั้งคุณก็น่าจะรู้สึกได้ด้วยตัวคุณเอง

6. ไม่มีความเส ม อ ภาค ในมิตรภาพ ไม่เห็นความสำคัญของใคร

บุคคลประเภทนี้ก็หมายถึงบุคคลที่ชอบทำอะไรที่ไม่ เป็นธรรม เช่นเวลาใดที่บุคคลเหล่านี้มีเรื่องทุ กข์ใจอย าก แ ช ร์ ก็ไปหาคุณได้ตลอด แต่พอคุณมีเรื่องต้องการคนปรับทุ กข์บ้าง คุณกลับไม่สามารถไปหาคนคนๆนี้ได้ เนื่องจากเขาไม่ได้ รับฟัง หรือ เขาอาจเรียกร้อ งน้ำใจของคุณอยู่ฝ่ายเดียวไงล่ะ

เช่น ช่วยงานเขา ต่างๆ นาๆ แต่เมื่อถึงทีของคุณบ้างคุณกลับไม่ได้รับน้ำใจนั้นกลับคืน เรื่องนี้ดูเผินๆ อาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่มันมีความหมายว่าแท้จริงแล้วเขาไม่ได้มองเห็นความสำคัญในตัวคุณ

7. เป็น มิ จ จ า ชี พ ในรูปแบบคนรู้จัก

บุคคลประเภทนี้อาจเข้ามาทำความรู้จักกับคุณเพราะเขาต้องการบางอย่างจากคุณแบบไม่ สุ จ ริ ต เขาอาจเป็นมือ ข โ ม ย ในครๅบของเพื่อน หรือไม่ก็ห ล อ ก หาผลประโยชน์ด้วยวิธีแบบเดียวกับที่ มิ จ ฉ า ชี พ เขาทำกัน สำหรับคนประเภทนี้แล้ว คุณต้อง ร ะ วั ง ตัวเมื่อเริ่มรู้ตัวว่ามีคนประเภทนี้เข้ามาในชีวิต แน ะ นำ ให้ออกห่างไปยิ่งไกลเท่าไหร่ก็ยิ่งดี

ถ้าคนรอบข้างของคุณ หรือขอให้ถือโอกาสนี้รวมไปให้ตัวคุณเองได้พิจารณาตัวเอง มีลักษณะนิสัยข้อใดที่เป็นอยู่ ให้รู้ไว้ว่าเป็นนิสัยที่ไม่น่ๅคบหา เปลี่ยนได้ควรตั้งใจเปลี่ยน ให้ดีตั้งแต่วันนี้ดีกว่า