ข้อคิดคติเตือนใจ

สักวันเธอจะเข้าใจว่า ความรักที่ดีนั้น จะพบโดยไม่ต้องพຍาຍาม

สักวันเราจะรู้ว่า รักที่ดีนั้น จะถูกพบโดยไม่ต้องพยๅยๅม

ไม่ยั ด เ ยี ย ดตัวเอง เข้าไปอยู่ในชีวิตของผู้ใด

ไม่ฝื น ดึงเขาเข้ามา ทั้งๆที่เขาไม่อย ากมา

รักที่เริ่มด้วยความพยๅยๅมมากมาย มักอยู่ไม่นานนัก

สักวันหนึ่งเราจะรู้ว่า

รักที่ดี จะทำ ล า ยประตูของโลกส่วนตัว ได้อย่างง่ายดาย

เชื่อเถิดว่า หากใครสักคน เขาอย ากให้เราเข้าไป

เขาจะเป็นคนยื่นกุญแจ มาให้เองนั่นแหละ

วันหนึ่งเราจะรู้ว่า

รักที่ดี คือการร่วมทั้งทุ กข์และทั้งสุข

วันที่สุข เราจับมือกันได้ เดินต่อไปได้

แต่วันที่ทุ กข์ เราต้องจับมือกันให้แน่นกว่าเดิม

สิ่งพิเศษที่เรียกว่าความรัก จะเยี ย ว ย า ทุกอย่างได้

สักวันหนึ่งเราจะรู้ว่า

รักที่ดี จะเปลี่ยนการ แ ต ก หั ก ให้เป็นการปรับตัว

ทะ เ ล า ะ แล้วแยกทางเป็นเรื่องง่ายมากในปัจจุบันนี้

ทุกอย่าง ฉ า บ ฉ ว ย ไปหมด

จะมีกี่คนล่ะ ที่เต็มใจปรับแก้ตน เพื่ออยู่กับคนๆ เดิมได้

สักวันหนึ่งเราจะรู้ว่า

รักที่ดี ไม่จำเป็นต้องอยู่กับคนหน้าตาดีเลย

โลกไม่ได้สร้างคนสวยหล่อ มาเพื่อเห็น อ ก เห็นใจผู้อื่น

โลกไม่ได้สร้างคนที่อ่อนโยนต่อคนอื่น ให้สวยหล่อเสมอไปหรอก

หากวันหนึ่ง

คุณได้พบกับ คนที่รักคุณจริงๆ โดยที่เขาไม่ต้องพยๅยๅมฝื น

คนที่เขาเต็มใจ เข้ามาเรียนรู้โลกส่วนตัวของคุณ

ต่อให้เขาจะไม่ได้สวย ไม่ได้หล่ออะไร

ไม่ได้ดึงดูดสิ่งใด แต่เขาอยู่ข้างๆคุณเสมอ

ถึงแม้ ในวันที่มีเรื่องไม่เข้าใจกัน

และเขาทำให้ทุกๆ ช่วงเวลาของคุณนั้นสวยงามเสมอ

ขอขอบคุณ นามบุญ