ข้อคิดคติเตือนใจ

9 วิธี เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ ใครเห็นก็ ห ล ง รัก

คงจะมีสักครั้งในชีวิตที่ได้พบใครสักคน มองภายนอกก็ดูธรรมดาไม่ได้สวยหรือหล่อไปกว่าใคร แต่น่าแปลกที่คนส่วนใหญ่นั้น รวมทั้งตัวคุณเองกลับรู้สึกถูก ชะตา ประทับใจในตัวเขา บางคนอาจหลงรักเขาตั้งแต่แรกพบเลยด้วยซ้ำ คุณเองก็สามารถเป็นเจ้าของ ม น ต์ เ ส น่ ห์ นี้ได้เช่นกัน เพียงทำ ต า ม วิธี นี้ เปลี่ยนตัวเอง 9 ข้อ

1. เปิดใจรับฟัง

คนส่วนใหญ่มักชอบเป็นผู้พูดมากกว่าเป็นผู้ฟัง การตั้งใจฟังเป็นการเยินยอทางอ้อม ที่มนุษย์น้อยคนนักจะปฏิเสธได้ หรือพูดอีกอย่างก็คือการเป็นผู้ฟังที่ดีหรือฟังอย่างตั้งใจนั้น เป็นความ ลั บ เล็กๆ ที่จะทำให้ใครๆ ประทับใจในตัวคุณโดยไม่ต้อง ล ง ทุ น หรือออกแร งเลย

2. รอยยิ้มสะกดใจ

รอยยิ้ม เป็นดังประตูด่ๅนแรกที่จะทำให้ใครๆ รู้สึกประทับใจคุณตั้งแต่แรกพบ ซึ่ง ก ฎ ม หั ศ จ รรย์ข้อหนึ่งของรอยยิ้ม คือ หากคุณมอบยิ้มที่จริงใจให้กับใคร ผู้รับก็มักจะส่งรอยยิ้มเดียวกันนั้นกลับคืนมาให้คุณทันทีเช่นกัน เมื่อเรายิ้ม เ ซ ล ล์ ส ม อ ง ส่วนของอารมณ์และความสุขจะถูก ก ร ะ ตุ้ น ให้ทำงาน แสดงให้เห็นว่าการยิ้มทำให้คนเรารู้สึกมีความสุขมากขึ้น โดยการยิ้มเพียงหนึ่งครั้งจะ ก ร ะ ตุ้ น ให้เ ซ ล ล์ ส ม อ ง ด้านความสุขทำงานเทียบเท่ากับการกิน ช็ อ ก โ กแลตถึง 2,000 ชิ้นเลย

3. อาสาช่วย ด้วย หั ว ใ จ

แค่คุณมีน้ำจิตน้ำใจ หยิบยื่นความช่วยเหลือให้ผู้อื่นด้วยใจจริง ก็สามารถช่วยเพิ่มพื้นที่ความสุขในใจของผู้อื่นได้แล้ว สิ่งที่คุณมอบให้นั้น ไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่แต่อย่างใด การให้ในสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดต่างหากที่สำคัญ อาจเป็นเพียงของเล็กน้อยหรือเป็นเพียงกำลังกายที่ช่วยหยิบจับช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ ก็ถือว่ามีคุณค่า น่าจดจำแล้วล่ะ

4. คุยเรื่องที่เขาสนใจ

บทสนทนาที่จะทำให้ใครต่อใครประทับใจในตัวคุณนั่นคือ การเลือกพูดคุยในเรื่องที่เขาสนใจ ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักเป็นเรื่องที่เขาเคยพูดถึงอยู่บ่อยๆ การปล่อยให้เขาได้บอ ก เ ล่ า หรือแลกเปลี่ยนความ คิ ด เห็น นอกจากจะทำให้เขาประทับใจในการสนทนาแล้ว เค้ายังรับรู้ถึงความเอาใจใส่ที่คุณมีให้เขาด้วยนะ

5. ม า ด ดีมีชัย (ไปกว่าครึ่ง)

เราไม่ได้ขอให้คุณรีบไปตัดชุดสูทราคา แ พง หรือทำ ศั ล ย ก ร รมให้ดูสวยกว่าความเป็นจริง แค่คุณหันมาใส่ใจดูแลบุคลิกภาพให้ดูสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอก็เพียงพอแล้ว เพราะไม่ว่าคุณจะมีอุปนิสัยน่ารัก หรือหน้าตาดีเพียงใด ก็คงไม่มีใครกล้าเข้าใกล้หากคุณยังแต่งกาย ส ก ป ร ก หรือมีก ลิ่ น ป า ก รุ น แ ร งแทบทุกครั้งที่เจอกัน

6. สัมมาคารวะเป็นสมบัติ อันล้ำค่า

อุปนิสัยสำคัญที่ทำให้ใครๆ ก็ให้ความเอ็ นดูและชื่นชมคุณตั้งแต่แรกพบคือ ความสุภาพนอบน้อมมีสัมมาคารวะกับทุกคน ไม่ เลือกปฏิบัติเฉพาะกับผู้ที่มีพระคุณหรือผู้ที่อาวุโสกว่า แต่ควรให้เกียรติ และสุภาพกับผู้ที่อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับคุณด้วย อย่าลืมว่าการเป็นคนมีสัมมาคารวะ ไม่ได้ทำให้คุณดู ต่ำ ต้ อ ย ลงเลย แต่ตรงกันข้ๅม คุณจะยิ่งได้รับการยกย่องชื่นชมอย่างจริงใจจากทุกคนที่ได้รู้จัก

7. มหัศจรรย์แห่งความกตัญญู

เพียงคุณแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ เช่น คุณพ่อ คุณแม่ ญาติ รวมทั้งคนอื่นๆ ที่เคยเกื้อหนุนเรามา นอกจากจะทำให้คนที่คุณรักมีความสุขแล้ว อานิสงส์ผลบุญนี้ยังแผ่ไปยังบุคคลอื่น  ทำให้ผู้ที่ได้รู้จักคุณพลอยรู้สึกยินดีสรรเสริญ ชื่นชมในตัวคุณ โดยที่คุณไม่ต้องป่ า ว ป ร ะ ก า ศ คุณงามความดีนั้นด้วยตัวเองแม้แต่น้อย

8. ทำให้คนที่คุณได้พบรู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญ

ควรให้ความสนใจจดจำรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ เกี่ยวกับคนที่คุณได้รู้จักไว้บ้าง เพราะหากมีโอกาสได้คุยกันอีก แล้วเขารู้ว่าคุณจดจำเรื่องราว เกี่ยวกับตัวเขาได้นั้น เขาจะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า เป็นคนสำคัญและความรู้สึกนี้จะประทับอยู่ในใจของเขาไปอีกนานแสนนาน

9. ยึดมั่นในความดี

คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ใครมารัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าการเปลี่ยนแปลงนั้นทำให้คุณต้อง สู ญ เ สี ย ความเป็นตัวของตัวเองไป หรือต้องฝื น ใจทำในสิ่งที่ผิ ด เพราะนั่นหมายความว่า คนๆ นั้นไม่คู่ควรกับมิตรภาพดีๆ ที่คุณมีให้ เพียงแค่คุณ คิด พูด ทำแต่สิ่งที่ดีๆ ไม่ว่าใครก็ต้องรู้สึกสบายใจและอย ากอยู่ใกล้คุณทั้งนั้น เพราะเขาจะพลอยได้รับแต่สิ่งดีๆ และมีความสุขเมื่อได้อยู่กับคุณ