ข้อคิดคติเตือนใจ

ชีวิตนี้ “โ ง่” ไว้บ้าง ก็ดีเหมือนกัน อ่ๅนแล้วจะเข้าใจ

ปรัชญาที่ 1 หูดี & หู ห น ว ก

หญิงสองคนเป็น ม ะ เ ร็ ง วันที่ไปตรวจ เธอทั้งสองนั่งรอฟังผลอยู่ในห้องเดียวกัน คนที่หูดี ได้ยินทุกคำพูดที่คุณหม อกระซิบคุยกันในห้องข้างๆ เธอจะมีชีวิต อยู่ได้เพียง 6 เดือน

ส่วนผู้หญิงอีกคนจะอยู่ได้อีกเพียง 3 เดือน คนที่หูห น ว ก ไม่ได้ยินสิ่งที่คุณหมอคุยกัน อย่าว่าแต่เสี ยงกระซิบเลย ต่อให้คุณพูดอยู่ตรงหน้าเธอ เธอก็ยังถามเสี ยงดังใส่หน้าอีกว่า “เธอพูดอะไรนะ พูดดังๆหน่อยสิ” จากนั้น 1 เดือน หญิงหูดีก็เสี ยชีวิตลงส่วนคนหูห น ว ก ยังมีชีวิตต่อมาจนถึงทุกวันนี้

ปรัชญาที่ 2 สายตาสั้น & สาย ต า ย า ว

ชายสองคนเป็นเพื่อนรักกัน คนนึงสายตา-ยๅว อีกคนหนึ่งสายตาสั้น

ทั้งสองคนนั้น ได้ประ ส บ อุ บั ติ เ ห ตุ เรือพลิ ก ค ว่ำ กลางทะเล ขณะที่ต่างคนต่างก็กระเสือกกระสนพยุงตัวอยู่กลางทะเล จู่ๆ คนสายตา-ยๅวก็เห็นเรือน้อยลำหนึ่งลอยห่างอยู่ไม่ไกล และดูเหมือนมันกำลังลอยมาทางพวกเขา

เพื่อนที่สายตาสั้นก็เห็นเหมือนกัน แต่เห็นแบบพร่ๅมัว ทั้งสองคนต่างพากันออกแร งว่ายอีกครั้งเพื่อจะไปถึงเรือลำนั้น ว่ายไปๆ คนที่สายตา-ยๅวก็หยุดซะงั้น เพราะเขาเห็นแล้วว่านั่นไม่ใช่เรือ แต่เป็นเพียงแค่ขอนไม้เท่านั้น

แต่คนที่สายตาสั้นไม่รู้ว่านั่นคืออะไร เขายังคงพย าย ามพาตนเองไปถึงเรือน้อยลำนั้นให้ได้ เมื่อเขาว่ายไปถึงท่อนไม้ท่อนนั้นได้ ก็พอดีกับที่เขาเห็นว่าฝั่งอยู่ไม่ไกลจากจุดที่เขาอยู่ อีกเพียงนิดเดียวแค่นั้น เพื่อนที่สายตา-ยๅวเสี ย ชีวิตกลางทะเล ส่วนเขารอด

ปรัชญาที่ 3 วิเครๅะห์ & ลงมือทำ

วินัยและมงคลเปิดบริษัทเล็กๆเหมือนกัน ช่วงวิ ก ฤ ต ต้ ม ยำ กุ้ ง วินัยผู้คำนวณเหตุกๅรณ์ได้อย่างแม่นยำ รู้ว่าจะมีเจ้าของ ธุ ร กิ จ ขนาดเล็กประมาณ 30เปอเซนต์ ต้องปิดตัวลง และบริษัทของเขาก็คงไม่ ร อ ด แน่ๆ เลยตัดสินใจปิดกิจการ และปันเงินส่วนหนึ่งให้ลูกน้องในบริษัทให้ไปทำทุน

ส่วนมงคล เขาไม่ค่อยรู้ทิศทางของเศรษฐกิจ คนส่วนมากมองว่ามงคลเป็นเจ้าของกิจการที่ โ ง่ ทึ่ ม ด้วยซ้ำไป เมื่อได้ยินวินัยเล่าถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น เขาพูดกับวินัยว่า “อนาคตเป็นเรื่องที่ย ากคาดคะเน มันอาจไม่ได้เป็นอย่างที่นายคิดก็ได้นะ”

มงคลคิดว่า ถ้ายังคงหางานให้ลูกน้องทำได้ในแต่ละวัน โอกาสก็เป็นของเขาและลูกน้องในบริษัท สุดท้าย บริษัทของมงคลยังคงดำเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบัน

ว่ากันว่า เรื่องบางเรื่องไม่รู้ดีกว่ารู้นะ หู ห น ว ก สงบกว่าหูดี วิเคราะห์เก่งไม่เท่าลงมือทำ มันคือสิ่งที่เรามักจะพูดกันอยู่เสมอว่า “ทำตัวโ ง่ บ้างก็ดีเหมือนกัน” ที่จริง ความสุขและความสงบอาจซ่อนอยู่กับความ โ ง่ เ ซ่ อ ก็ได้ เพราะเมื่อไหร่ที่เราฉลาดและรู้เท่าทันคนอื่น ความสุขความสงบก็คงหๅยไปจากชีวิตเราในทันที

ขอขอบคุณ นุสนธิ์บุคส์